SFS 2013:1050 Förordning om ändring i förordningen (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket

131050.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.