SFS 2013:1056 Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

131056.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:ABCKBM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:ABCKBN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:ABCKBN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:ABCKBM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:ABCKCO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:ABCKBN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:ABCKBN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:ABCKBM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:ABCKBM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:ABCKBN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ABCKBM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:ABCKBM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:ABCKBM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:ABCKBN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:ABCKBM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:ABCKCO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:ABCKBN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:7px;font-family:ABCKBM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:12px;font-family:ABCKBM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft27{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ABCKBM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i radio- och tv-lagen (2010:696);</b></p> <p style="position:absolute;top:244px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 5 december 2013.</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om radio- och tv-lagen</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(2010:696)</p> <p style="position:absolute;top:313px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels </i>att 6 kap. 2 � och 18 kap. 2 � ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels </i>att det i lagen ska inf�ras fyra nya paragrafer, 7 kap. 2 a �, 8 kap.</p> <p style="position:absolute;top:348px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">13 a � och 15 kap. 5 a och 9 a ��, samt n�rmast f�re 7 kap. 2 a �, 8 kap. 13 a �<br/>och 15 kap. 5 a och 9 a �� nya rubriker av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:435px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:435px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Leverant�rer av medietj�nster f�r p� de villkor som anges i 3 och 4 ��</p> <p style="position:absolute;top:452px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">s�nda filmer, tv-serier, sportprogram och program med l�tt underh�llning d�r<br/>det f�rekommer produktplacering. </p> <p style="position:absolute;top:487px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rsta stycket g�ller dock inte program som huvudsakligen v�nder sig till</p> <p style="position:absolute;top:505px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">barn under tolv �r och inte heller program d�r det f�rekommer produktplace-<br/>ring av</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">1. alkoholdrycker och tobaksvaror,<br/>2. andra produkter som kommer fr�n f�retag vars huvudsakliga verksamhet</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">�r att tillverka eller s�lja alkoholdrycker eller tobaksvaror, </p> <p style="position:absolute;top:592px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. receptbelagda l�kemedel och s�dan medicinsk behandling som bara �r</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tillg�nglig efter ordination, eller</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. modersmj�lksers�ttning.</p> <p style="position:absolute;top:670px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>7 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:696px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>Begr�nsningar f�r f�retag som tillverkar eller s�ljer modersmj�lksers�ttning</i></p> <p style="position:absolute;top:722px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:722px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft10">Om ett f�retag som tillverkar eller s�ljer modersmj�lksers�ttning</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">sponsrar ett program i en tv-s�ndning, s�kbar text-tv eller best�ll-tv f�r spons-<br/>ringen inte fr�mja anv�ndningen av modersmj�lksers�ttning utan bara f�reta-<br/>gets �vriga produkter och dess anseende. </p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2013/14:17, bet. 2013/14:MJU6, rskr. 2013/14:73.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:1056</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 17 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:1056</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>8 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>Reklam f�r modersmj�lksers�ttning</i></p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>13 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:103px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelser om f�rbud mot reklam f�r modersmj�lksers�ttning</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">finns i lagen (2013:1054) om marknadsf�ring av modersmj�lksers�ttning och<br/>tillskottsn�ring.</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>15 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>Reklam f�r modersmj�lksers�ttning</i></p> <p style="position:absolute;top:234px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>5 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:233px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelser om f�rbud mot reklam f�r modersmj�lksers�ttning</p> <p style="position:absolute;top:251px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">finns i lagen (2013:1054) om marknadsf�ring av modersmj�lksers�ttning och<br/>tillskottsn�ring.</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>Sponsring av modersmj�lksers�ttning</i></p> <p style="position:absolute;top:338px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>9 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:338px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft20">Om ett f�retag som tillverkar eller s�ljer modersmj�lksers�ttning</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">sponsrar ett program i en ljudradios�ndning f�r sponsringen inte fr�mja an-<br/>v�ndningen av modersmj�lksers�ttning utan bara f�retagets �vriga produkter<br/>och dess anseende. </p> <p style="position:absolute;top:434px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>18 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:460px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:458px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft22">2 Ett tillst�nd att s�nda tv eller s�kbar text-tv eller ett tillst�nd som l�m-</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">nats av regeringen att s�nda ljudradio f�r �terkallas om</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. tillst�ndshavaren v�sentligt brutit mot 5 kap. 1, 2, 46 och 12 ��,</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">6 kap. 1, 2 � f�rsta stycket och andra stycket 13, 3 och 4 ��, 7 kap. 1, 2 och<br/>38 ��, 8 kap. 113 och 14 ��, 14 kap. 13 �� eller 15 kap. 15, 69 och<br/>10 ��, eller</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. ett villkor som f�renats med tillst�ndet med st�d av 4 kap. 811 �� eller</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">11 kap. 3 � har �sidosatts p� ett v�sentligt s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:599px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett tillst�nd att s�nda tv eller s�kbar text-tv eller ett tillst�nd som getts av</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">regeringen att s�nda ljudradio f�r �ndras till att avse annat s�ndningsutrymme,<br/>om</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. f�r�ndringar inom radiotekniken eller �ndringar i radioanv�ndningen p�</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">grund av internationella �verenskommelser som Sverige har anslutit sig till<br/>eller best�mmelser antagna med st�d av f�rdraget om Europeiska unionens<br/>funktionss�tt medf�r att ett nytt tillst�nd med samma villkor inte skulle kunna<br/>medges, eller </p> <p style="position:absolute;top:738px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. det �r n�dv�ndigt f�r att ge utrymme f�r ytterligare s�ndningar. </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2014.</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">LENA ADELSOHN LILJEROTH</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft27">Maria Eka<br/>(Kulturdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft25">2 Senaste lydelse 2012:702.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i radio- och tv-lagen (2010:696);

utf�rdad den 5 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om radio- och tv-lagen

(2010:696)

dels att 6 kap. 2 � och 18 kap. 2 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen ska inf�ras fyra nya paragrafer, 7 kap. 2 a �, 8 kap.

13 a � och 15 kap. 5 a och 9 a ��, samt n�rmast f�re 7 kap. 2 a �, 8 kap. 13 a �
och 15 kap. 5 a och 9 a �� nya rubriker av f�ljande lydelse.

6 kap.

2 �

Leverant�rer av medietj�nster f�r p� de villkor som anges i 3 och 4 ��

s�nda filmer, tv-serier, sportprogram och program med l�tt underh�llning d�r
det f�rekommer produktplacering.

F�rsta stycket g�ller dock inte program som huvudsakligen v�nder sig till

barn under tolv �r och inte heller program d�r det f�rekommer produktplace-
ring av

1. alkoholdrycker och tobaksvaror,
2. andra produkter som kommer fr�n f�retag vars huvudsakliga verksamhet

�r att tillverka eller s�lja alkoholdrycker eller tobaksvaror,

3. receptbelagda l�kemedel och s�dan medicinsk behandling som bara �r

tillg�nglig efter ordination, eller

4. modersmj�lksers�ttning.

7 kap.

Begr�nsningar f�r f�retag som tillverkar eller s�ljer modersmj�lksers�ttning

2 a �

Om ett f�retag som tillverkar eller s�ljer modersmj�lksers�ttning

sponsrar ett program i en tv-s�ndning, s�kbar text-tv eller best�ll-tv f�r spons-
ringen inte fr�mja anv�ndningen av modersmj�lksers�ttning utan bara f�reta-
gets �vriga produkter och dess anseende.

1 Prop. 2013/14:17, bet. 2013/14:MJU6, rskr. 2013/14:73.

SFS 2013:1056

Utkom fr�n trycket
den 17 december 2013

background image

2

SFS 2013:1056

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

8 kap.

Reklam f�r modersmj�lksers�ttning

13 a �

Best�mmelser om f�rbud mot reklam f�r modersmj�lksers�ttning

finns i lagen (2013:1054) om marknadsf�ring av modersmj�lksers�ttning och
tillskottsn�ring.

15 kap.

Reklam f�r modersmj�lksers�ttning

5 a �

Best�mmelser om f�rbud mot reklam f�r modersmj�lksers�ttning

finns i lagen (2013:1054) om marknadsf�ring av modersmj�lksers�ttning och
tillskottsn�ring.

Sponsring av modersmj�lksers�ttning

9 a �

Om ett f�retag som tillverkar eller s�ljer modersmj�lksers�ttning

sponsrar ett program i en ljudradios�ndning f�r sponsringen inte fr�mja an-
v�ndningen av modersmj�lksers�ttning utan bara f�retagets �vriga produkter
och dess anseende.

18 kap.

2 �

2 Ett tillst�nd att s�nda tv eller s�kbar text-tv eller ett tillst�nd som l�m-

nats av regeringen att s�nda ljudradio f�r �terkallas om

1. tillst�ndshavaren v�sentligt brutit mot 5 kap. 1, 2, 46 och 12 ��,

6 kap. 1, 2 � f�rsta stycket och andra stycket 13, 3 och 4 ��, 7 kap. 1, 2 och
38 ��, 8 kap. 113 och 14 ��, 14 kap. 13 �� eller 15 kap. 15, 69 och
10 ��, eller

2. ett villkor som f�renats med tillst�ndet med st�d av 4 kap. 811 �� eller

11 kap. 3 � har �sidosatts p� ett v�sentligt s�tt.

Ett tillst�nd att s�nda tv eller s�kbar text-tv eller ett tillst�nd som getts av

regeringen att s�nda ljudradio f�r �ndras till att avse annat s�ndningsutrymme,
om

1. f�r�ndringar inom radiotekniken eller �ndringar i radioanv�ndningen p�

grund av internationella �verenskommelser som Sverige har anslutit sig till
eller best�mmelser antagna med st�d av f�rdraget om Europeiska unionens
funktionss�tt medf�r att ett nytt tillst�nd med samma villkor inte skulle kunna
medges, eller

2. det �r n�dv�ndigt f�r att ge utrymme f�r ytterligare s�ndningar.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2014.

P� regeringens v�gnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

2 Senaste lydelse 2012:702.

;