SFS 2013:1065 Förordning om upphävande av förordningen (1991:1340) om ersättning för kostnader i mål om betalningsföreläggande eller handräckning hos Kronofogdemyndigheten

131065.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:HABIIB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:HABIIC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:HABIIC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:HABIIB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:7px;font-family:HABIIB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:HABIIB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:HABIIC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HABIIB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:14px;font-family:HABIIB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:12px;font-family:HABIIB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:HABIIB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:HABIIB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om upph�vande av f�rordningen (1991:1340) om <br/>ers�ttning f�r kostnader i m�l om <br/>betalningsf�rel�ggande eller handr�ckning hos <br/>Kronofogdemyndigheten;</b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 12 december 2013.</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att f�rordningen (1991:1340) om ers�ttning f�r</p> <p style="position:absolute;top:359px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">kostnader i m�l om betalningsf�rel�ggande eller handr�ckning hos Krono-<br/>fogdemyndigheten</p> <p style="position:absolute;top:375px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft13">1 ska upph�ra att g�lla vid utg�ngen av 2013.</p> <p style="position:absolute;top:411px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:446px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft17">Fredrik L�fstedt<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">1 Senaste lydelse av<br/>1 � 2006:882<br/>2 � 2006:882.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:1065</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 20 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om upph�vande av f�rordningen (1991:1340) om
ers�ttning f�r kostnader i m�l om
betalningsf�rel�ggande eller handr�ckning hos
Kronofogdemyndigheten;

utf�rdad den 12 december 2013.

Regeringen f�reskriver att f�rordningen (1991:1340) om ers�ttning f�r

kostnader i m�l om betalningsf�rel�ggande eller handr�ckning hos Krono-
fogdemyndigheten

1 ska upph�ra att g�lla vid utg�ngen av 2013.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Fredrik L�fstedt
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av
1 � 2006:882
2 � 2006:882.

SFS 2013:1065

Utkom fr�n trycket
den 20 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;