SFS 2013:1083 Lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

131083.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FNOEJG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FNOEJH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FNOEJH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:FNOEJG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:FNOEJH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:FNOEJG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:FNOEJG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FNOEJH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FNOEJG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:FNOEJG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:FNOEJG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2010:197) om<br/>etableringsinsatser f�r vissa nyanl�nda <br/>invandrare;</b></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 12 december 2013.</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:316px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 2 a � lagen (2010:197) om etable-</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ringsinsatser f�r vissa nyanl�nda invandrare ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:368px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft10">Lagen g�ller ocks� en nyanl�nd som har fyllt 20 men inte 65 �r och</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">som har</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. beviljats ett uppeh�llstillst�nd som kan ligga till grund f�r folkbokf�ring</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">p� grund av anknytning till en person som har beviljats uppeh�llstillst�nd med<br/>st�d av n�gon av de best�mmelser som anges i 2 �, och</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. ans�kt om uppeh�llstillst�nd inom sex �r fr�n det att den person som den</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">nyanl�nde har anknytning till f�rst togs emot i en kommun. </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rsta stycket g�ller inte om den person som den nyanl�nde har anknytning</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">till var svensk medborgare vid tidpunkten f�r den nyanl�ndes ans�kan om<br/>uppeh�llstillst�nd. </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2014.<br/>2. F�r nyanl�nda som har ans�kt om uppeh�llstillst�nd f�re den 1 januari</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">2014 g�ller 2 a � i sin �ldre lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ERIK ULLENHAG</p> <p style="position:absolute;top:684px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Monica Rodrigo<br/>(Arbetsmarknadsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2012/13:188, bet. 2013/14:AU1, rskr. 2013/14:110.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2012:1000. </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:1083</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 20 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2010:197) om
etableringsinsatser f�r vissa nyanl�nda
invandrare;

utf�rdad den 12 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 2 a � lagen (2010:197) om etable-

ringsinsatser f�r vissa nyanl�nda invandrare ska ha f�ljande lydelse.

2 a �

2

Lagen g�ller ocks� en nyanl�nd som har fyllt 20 men inte 65 �r och

som har

1. beviljats ett uppeh�llstillst�nd som kan ligga till grund f�r folkbokf�ring

p� grund av anknytning till en person som har beviljats uppeh�llstillst�nd med
st�d av n�gon av de best�mmelser som anges i 2 �, och

2. ans�kt om uppeh�llstillst�nd inom sex �r fr�n det att den person som den

nyanl�nde har anknytning till f�rst togs emot i en kommun.

F�rsta stycket g�ller inte om den person som den nyanl�nde har anknytning

till var svensk medborgare vid tidpunkten f�r den nyanl�ndes ans�kan om
uppeh�llstillst�nd.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2014.
2. F�r nyanl�nda som har ans�kt om uppeh�llstillst�nd f�re den 1 januari

2014 g�ller 2 a � i sin �ldre lydelse.

P� regeringens v�gnar

ERIK ULLENHAG

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2012/13:188, bet. 2013/14:AU1, rskr. 2013/14:110.

2 Senaste lydelse 2012:1000.

SFS 2013:1083

Utkom fr�n trycket
den 20 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;