SFS 2013:1084 Förordning om ändring i förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen

131084.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.