SFS 2013:1086 Förordning om ändring i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

131086.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1299) om
nationella minoriteter och minoritetsspråk;

utfärdad den 12 december 2013.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2009:1299) om natio-

nella minoriteter och minoritetsspråk ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2014.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2013:1086

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

2

SFS 2013:1086

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Bilaga

1

Förteckning över kommuner som med stöd av 7 § lagen (2009:724) om
nationella minoriteter och minoritetsspråk ingår i ett förvaltnings-
område

Kommun

Förvaltningsområde

Borlänge kommun

Finska

Borås kommun

Finska

Degerfors kommun

Finska

Dorotea kommun

Samiska

Enköpings kommun

Finska

Fagersta kommun

Finska

Finspångs kommun

Finska

Gävle kommun

Finska

Göteborgs kommun

Finska

Hofors kommun

Finska

Hällefors kommun

Finska

Kalix kommun

Finska och meänkieli

Karlskoga kommun

Finska

Krokoms kommun

Samiska

Lindesbergs kommun

Finska

Luleå kommun

Finska

Motala kommun

Finska

Norrköpings kommun

Finska

Norrtälje kommun

Finska

Sandvikens kommun

Finska

Skinnskattebergs kommun

Finska

Skövde kommun

Finska

Sundbybergs kommun

Finska

Sundsvalls kommun

Finska

Surahammars kommun

Finska

Trollhättans kommun

Finska

Trosa kommun

Finska

Uddevalla kommun

Finska

Umeå kommun

Finska

Västerås kommun

Finska

�rebro kommun

Finska

1 Senaste lydelse 2012:997.