SFS 2013:1087 Förordning om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för 2014

131087.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:INHFKO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:INHFLO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:INHFLO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:INHFKO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:7px;font-family:INHFKO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:INHFKO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:INHFLO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:INHFKO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:INHFKO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:INHFKO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om r�nta p� l�n till hemutrustning f�r flyktingar <br/>och vissa andra utl�nningar f�r 2014</b></p> <p style="position:absolute;top:224px;left:382px;white-space:nowrap" class="ft13">1<b>;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 12 december 2013.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att den r�nta som ska betalas p� l�n till hemutrust-</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">ning enligt 16 � f�rsta stycket f�rordningen (1990:1361) om l�n till hemut-<br/>rustning f�r flyktingar och vissa andra utl�nningar ska vara 3,20 procent f�r<br/>2014.</p> <p style="position:absolute;top:385px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ERIK ULLENHAG</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft17">Monica Rodrigo<br/>(Arbetsmarknadsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14">1 Senaste f�rordning i �mnet 2012:858.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:1087</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 20 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om r�nta p� l�n till hemutrustning f�r flyktingar
och vissa andra utl�nningar f�r 2014

1;

utf�rdad den 12 december 2013.

Regeringen f�reskriver att den r�nta som ska betalas p� l�n till hemutrust-

ning enligt 16 � f�rsta stycket f�rordningen (1990:1361) om l�n till hemut-
rustning f�r flyktingar och vissa andra utl�nningar ska vara 3,20 procent f�r
2014.

P� regeringens v�gnar

ERIK ULLENHAG

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste f�rordning i �mnet 2012:858.

SFS 2013:1087

Utkom fr�n trycket
den 20 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;