SFS 2013:1096 Förordning om ändring i förordningen (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn

131096.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.