SFS 2013:1103 Förordning om ändring i förordningen (2007:1184) med instruktion för Riksantikvarieämbetet

131103.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1184) med
instruktion för Riksantikvarieämbetet;

utfärdad den 12 december 2013.

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (2007:1184) med instruktion

för Riksantikvarieämbetet ska ha följande lydelse.

10 §

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst sju

ledamöter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

SFS 2013:1103

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013