SFS 2013:1121 Förordning om kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning

131121.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:GKIJIL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:GKIJIM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:GKIJIM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:GKIJIM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:GKIJIM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:GKIJIL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:GKIJIM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GKIJIL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:GKIJIL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:GKIJIL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:GKIJIM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:GKIJIM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GKIJIL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:GKIJIL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:GKIJIM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:GKIJIM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GKIJIL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:GKIJIL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:GKIJIM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:8px;font-family:GKIJIL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;font-family:GKIJIM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GKIJIL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om kostnadsers�ttning till elever i gymnasial <br/>l�rlingsutbildning;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 12 december 2013.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:342px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Inledande best�mmelser</b></p> <p style="position:absolute;top:368px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:367px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning inneh�ller best�mmelser om kostnadsers�ttning till</p> <p style="position:absolute;top:385px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">elever i gymnasial l�rlingsutbildning (l�rlingsers�ttning).</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:420px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Centrala studiest�dsn�mnden beslutar i �renden om l�rlingsers�ttning</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">och betalar ut ers�ttningen.</p> <p style="position:absolute;top:481px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>R�tt till l�rlingsers�ttning</b></p> <p style="position:absolute;top:507px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:507px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">L�rlingsers�ttning f�r l�mnas till elever som</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft17">1. deltar i gymnasial l�rlingsutbildning i gymnasieskolan,<br/>2. har ett utbildningskontrakt enligt 16 kap. 11 a � skollagen (2010:800),</p> <p style="position:absolute;top:559px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">och</p> <p style="position:absolute;top:576px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. har r�tt till studiehj�lp enligt studiest�dslagen (1999:1395).</p> <p style="position:absolute;top:611px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:611px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Elever som inte har uppn�tt �ldern f�r r�tt till studiehj�lp i form av stu-</p> <p style="position:absolute;top:628px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">diebidrag enligt studiest�dslagen (1999:1395) men som i �vrigt uppfyller vill-<br/>koren f�r bidraget ska j�mst�llas med elever som har r�tt till studiehj�lp.</p> <p style="position:absolute;top:681px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:681px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">L�rlingsers�ttning f�r inte l�mnas f�r tid d� eleven f�r l�n p� grund av</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">en anst�llning som omfattar vad som utf�rs inom ramen f�r ett utbildnings-<br/>kontrakt enligt 16 kap. 11 a � skollagen (2010:800).</p> <p style="position:absolute;top:759px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Tid som l�rlingsers�ttning f�r l�mnas f�r</b></p> <p style="position:absolute;top:785px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:785px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">L�rlingsers�ttning f�r l�mnas f�r de dela av ett l�s�r d� eleven har ett</p> <p style="position:absolute;top:802px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utbildningskontrakt. </p> <p style="position:absolute;top:820px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid bed�mningen av vad som utg�r ett l�s�r ska 2 kap. 6 � studiest�dsf�r-</p> <p style="position:absolute;top:837px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ordningen (2000:655) till�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:1121</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 20 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:1121</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>L�rlingsers�ttningens storlek</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">L�rlingsers�ttning l�mnas med 1 000 kronor per m�nad.</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Ers�ttning f�r en period om 15 dagar ska uppg� till h�lften av m�nads-</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">beloppet.</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Ans�kan</b></p> <p style="position:absolute;top:181px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:181px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">L�rlingsers�ttning l�mnas efter ans�kan. Ans�kan ska ha kommit in till</p> <p style="position:absolute;top:199px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">Centrala studiest�dsn�mnden senast den 30 juni f�r studier som bedrivits<br/>efter den 30 juni �ret f�re.</p> <p style="position:absolute;top:233px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Ans�kan ska vara undertecknad av elevens f�rmyndare eller, om eleven �r</p> <p style="position:absolute;top:251px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">myndig, av eleven sj�lv. Om en f�rvaltare enligt f�r�ldrabalken har f�rord-<br/>nats f�r eleven, ska f�rvaltaren ha tecknat samtycke p� ans�kan, om det ing�r<br/>i uppdraget. </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Uppgifterna i ans�kan ska l�mnas p� heder och samvete. </p> <p style="position:absolute;top:347px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Utbetalning</b></p> <p style="position:absolute;top:373px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:373px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">L�rlingsers�ttning f�r betalas ut bara om det �r styrkt att eleven bedriver</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">de studier som ers�ttningen har beviljats f�r. </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">L�rlingsers�ttning betalas ut m�nadsvis i efterskott. Om det finns s�rskilda</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">sk�l, f�r ers�ttningen betalas ut p� annat s�tt. Utbetalning f�r dock g�ras f�r<br/>h�gst ett kalenderhalv�r i s�nder. </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:477px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">L�rlingsers�ttning ska betalas ut till elevens f�r�ldrar eller n�gon</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">annan v�rdnadshavare enligt samma grunder som till�mpas vid utbetalning av<br/>allm�nt barnbidrag. Om eleven �r myndig, ska dock ers�ttningen betalas ut<br/>till eleven sj�lv. Om en f�rvaltare enligt f�r�ldrabalken har f�rordnats f�r<br/>eleven, ska ers�ttningen betalas ut till f�rvaltaren, om det ing�r i uppdraget.</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det finns s�rskilda sk�l, f�r ers�ttning f�r en omyndig elev betalas ut</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">till en socialn�mnd eller n�gon annan f�r att anv�ndas till den omyndiges<br/>utbildning och uppeh�lle. </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Uppgiftsskyldighet</b></p> <p style="position:absolute;top:669px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:668px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Om de f�rh�llanden som l�g till grund f�r ett beslut att bevilja l�rlings-</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">ers�ttning �ndras, ska den som ers�ttningen betalas ut till enligt 10 � genast<br/>anm�la detta till Centrala studiest�dsn�mnden. </p> <p style="position:absolute;top:738px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:738px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Migrationsverket ska p� beg�ran l�mna Centrala studiest�dsn�mnden</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">eller �verklaganden�mnden f�r studiest�d s�dana uppgifter som avses i<br/>6 kap. 13 a � f�rsta stycket studiest�dsf�rordningen (2000:655). Detta g�ller<br/>dock bara om uppgifterna r�r s�dana elever som avses i 4 � denna f�rordning<br/>och har betydelse f�r till�mpningen av denna f�rordning. </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:842px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rs�kringskassan ska p� beg�ran l�mna Centrala studiest�dsn�mnden</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">eller �verklaganden�mnden f�r studiest�d uppgift om mottagare av allm�nt<br/>barnbidrag. Detta g�ller dock bara om uppgiften r�r s�dana elever som avses i<br/>4 � denna f�rordning och har betydelse f�r till�mpningen av denna f�rord-<br/>ning.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2013:1121</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Ompr�vning</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Ett beslut att bevilja l�rlingsers�ttning ska ompr�vas n�r �ndrade f�r-</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">h�llanden f�ranleder det.</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Inneh�llande och �terkrav </b></p> <p style="position:absolute;top:164px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:164px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Om det finns sannolika sk�l att anta att r�tten till l�rlingsers�ttning har</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">upph�rt eller att ers�ttningen kommer att minskas, f�r Centrala studiest�ds-<br/>n�mnden besluta att ers�ttningen ska h�llas inne eller l�mnas med ett l�gre<br/>belopp till dess att slutligt beslut om r�tt till ers�ttning fattas.</p> <p style="position:absolute;top:251px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:251px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Mottagaren av l�rlingsers�ttning �r �terbetalningsskyldig om</p> <p style="position:absolute;top:268px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">1. mottagaren genom att l�mna oriktiga uppgifter eller genom att inte full-</p> <p style="position:absolute;top:285px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">g�ra sin uppgifts- och anm�lningsskyldighet eller p� n�got annat s�tt har orsa-<br/>kat att l�rlingsers�ttning l�mnats felaktigt eller med f�r h�gt belopp, eller</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">2. ers�ttningen av n�got annat sk�l har l�mnats felaktigt eller med f�r h�gt</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">belopp och mottagaren insett eller borde ha insett detta. </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Vid avbrott av studier ska 5 kap. 2 � studiest�dslagen (1999:1395) till�m-</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">pas n�r det g�ller l�rlingsers�ttning. </p> <p style="position:absolute;top:408px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:407px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Centrala studiest�dsn�mnden ska besluta att helt eller delvis kr�va till-</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">baka ers�ttning om n�gon �r �terbetalningsskyldig enligt 16 �. Om ett �ter-<br/>krav avser ers�ttning till en elev som vid utbetalningstillf�llet var omyndig, �r<br/>den som d� var elevens f�rmyndare betalningsskyldig.</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Om det finns synnerliga sk�l f�r det, f�r Centrala studiest�dsn�mnden</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">efterge �terkrav helt eller delvis. </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:529px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">P� l�rlingsers�ttning som kr�vs tillbaka ska r�nta tas ut fr�n den dag</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">som infaller en m�nad efter det att beslut om �terkrav har fattats efter en r�n-<br/>tesats som vid varje tidpunkt �verstiger statens utl�ningsr�nta med tv� pro-<br/>centenheter. </p> <p style="position:absolute;top:599px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Om det finns s�rskilda sk�l f�r det, f�r Centrala studiest�dsn�mnden helt</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">eller delvis efterge krav p� r�nta.</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:651px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">En fordran som har uppkommit p� grund av att l�rlingsers�ttning har</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">kr�vts tillbaka, ska bevakas fram till utg�ngen av det �r d� g�lden�ren fyller<br/>67 �r. D�refter ska fordran skrivas av. Den ska ocks� skrivas av om g�lden�-<br/>ren avlider. </p> <p style="position:absolute;top:721px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Om indrivningen av en s�dan fordran som avses i f�rsta stycket skulle leda</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">till mer arbete eller kostnad �n som �r sk�ligt och indrivning inte �r n�dv�n-<br/>dig fr�n allm�n synpunkt, f�r indrivnings�tg�rder underl�tas. </p> <p style="position:absolute;top:799px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>�vriga best�mmelser</b></p> <p style="position:absolute;top:825px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:825px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">F�ljande best�mmelser om studiest�d i studiest�dslagen (1999:1395)</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">ska till�mpas n�r det g�ller l�rlingsers�ttning:</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30"> 6 kap. 1 � om till�mpning av lagen (1969:93) om begr�nsning av sam-</p> <p style="position:absolute;top:877px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">h�llsst�d vid arbetskonflikt,</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30"> 6 kap. 2 � om �terbetalning av inte utnyttjat studiest�d,</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2013:1121</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft42">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft42">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40"> 6 kap. 3 � om att en fordran p� studiest�d inte kan �verl�tas och inte f�r</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">tas i anspr�k genom utm�tning,</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft44"> 6 kap. 5 � om avrundning av belopp, och<br/> 6 kap. 12 � om preskription. <br/>Det som s�gs i 6 kap. 1 � studiest�dsf�rordningen (2000:655) om studie-</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">st�d till studerande som �r att anse som smittb�rare ska till�mpas i �renden<br/>om l�rlingsers�ttning. </p> <p style="position:absolute;top:199px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>�verklagande</b></p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:225px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Centrala studiest�dsn�mndens beslut om l�rlingsers�ttning f�r �ver-</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">klagas hos �verklaganden�mnden f�r studiest�d. Centrala studiest�dsn�mn-<br/>dens beslut ska g�lla omedelbart, om inte Centrala studiest�dsn�mnden<br/>best�mmer n�got annat. Om ett beslut �verklagas, kan �verklaganden�mnden<br/>f�rordna att beslutet tills vidare inte ska g�lla. </p> <p style="position:absolute;top:312px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">�verklaganden�mndens beslut med anledning av ett �verklagande dit f�r</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">inte �verklagas. </p> <p style="position:absolute;top:373px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>N�rmare f�reskrifter</b></p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>22 �</b></p> <p style="position:absolute;top:399px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Centrala studiest�dsn�mnden f�r meddela n�rmare f�reskrifter om till-</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">l�mpningen av denna f�rordning. </p> <p style="position:absolute;top:452px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft44">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 januari 2014.<br/>2. F�rordningen ska dock till�mpas i fr�ga om studier som bedrivs efter</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">den 31 december 2013.</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">MARIA ARNHOLM</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft44">Charlotte Abrahamsson<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om kostnadsers�ttning till elever i gymnasial
l�rlingsutbildning;

utf�rdad den 12 december 2013.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

Inledande best�mmelser

1 �

Denna f�rordning inneh�ller best�mmelser om kostnadsers�ttning till

elever i gymnasial l�rlingsutbildning (l�rlingsers�ttning).

2 �

Centrala studiest�dsn�mnden beslutar i �renden om l�rlingsers�ttning

och betalar ut ers�ttningen.

R�tt till l�rlingsers�ttning

3 �

L�rlingsers�ttning f�r l�mnas till elever som

1. deltar i gymnasial l�rlingsutbildning i gymnasieskolan,
2. har ett utbildningskontrakt enligt 16 kap. 11 a � skollagen (2010:800),

och

3. har r�tt till studiehj�lp enligt studiest�dslagen (1999:1395).

4 �

Elever som inte har uppn�tt �ldern f�r r�tt till studiehj�lp i form av stu-

diebidrag enligt studiest�dslagen (1999:1395) men som i �vrigt uppfyller vill-
koren f�r bidraget ska j�mst�llas med elever som har r�tt till studiehj�lp.

5 �

L�rlingsers�ttning f�r inte l�mnas f�r tid d� eleven f�r l�n p� grund av

en anst�llning som omfattar vad som utf�rs inom ramen f�r ett utbildnings-
kontrakt enligt 16 kap. 11 a � skollagen (2010:800).

Tid som l�rlingsers�ttning f�r l�mnas f�r

6 �

L�rlingsers�ttning f�r l�mnas f�r de dela av ett l�s�r d� eleven har ett

utbildningskontrakt.

Vid bed�mningen av vad som utg�r ett l�s�r ska 2 kap. 6 � studiest�dsf�r-

ordningen (2000:655) till�mpas.

SFS 2013:1121

Utkom fr�n trycket
den 20 december 2013

background image

2

SFS 2013:1121

L�rlingsers�ttningens storlek

7 �

L�rlingsers�ttning l�mnas med 1 000 kronor per m�nad.

Ers�ttning f�r en period om 15 dagar ska uppg� till h�lften av m�nads-

beloppet.

Ans�kan

8 �

L�rlingsers�ttning l�mnas efter ans�kan. Ans�kan ska ha kommit in till

Centrala studiest�dsn�mnden senast den 30 juni f�r studier som bedrivits
efter den 30 juni �ret f�re.

Ans�kan ska vara undertecknad av elevens f�rmyndare eller, om eleven �r

myndig, av eleven sj�lv. Om en f�rvaltare enligt f�r�ldrabalken har f�rord-
nats f�r eleven, ska f�rvaltaren ha tecknat samtycke p� ans�kan, om det ing�r
i uppdraget.

Uppgifterna i ans�kan ska l�mnas p� heder och samvete.

Utbetalning

9 �

L�rlingsers�ttning f�r betalas ut bara om det �r styrkt att eleven bedriver

de studier som ers�ttningen har beviljats f�r.

L�rlingsers�ttning betalas ut m�nadsvis i efterskott. Om det finns s�rskilda

sk�l, f�r ers�ttningen betalas ut p� annat s�tt. Utbetalning f�r dock g�ras f�r
h�gst ett kalenderhalv�r i s�nder.

10 �

L�rlingsers�ttning ska betalas ut till elevens f�r�ldrar eller n�gon

annan v�rdnadshavare enligt samma grunder som till�mpas vid utbetalning av
allm�nt barnbidrag. Om eleven �r myndig, ska dock ers�ttningen betalas ut
till eleven sj�lv. Om en f�rvaltare enligt f�r�ldrabalken har f�rordnats f�r
eleven, ska ers�ttningen betalas ut till f�rvaltaren, om det ing�r i uppdraget.

Om det finns s�rskilda sk�l, f�r ers�ttning f�r en omyndig elev betalas ut

till en socialn�mnd eller n�gon annan f�r att anv�ndas till den omyndiges
utbildning och uppeh�lle.

Uppgiftsskyldighet

11 �

Om de f�rh�llanden som l�g till grund f�r ett beslut att bevilja l�rlings-

ers�ttning �ndras, ska den som ers�ttningen betalas ut till enligt 10 � genast
anm�la detta till Centrala studiest�dsn�mnden.

12 �

Migrationsverket ska p� beg�ran l�mna Centrala studiest�dsn�mnden

eller �verklaganden�mnden f�r studiest�d s�dana uppgifter som avses i
6 kap. 13 a � f�rsta stycket studiest�dsf�rordningen (2000:655). Detta g�ller
dock bara om uppgifterna r�r s�dana elever som avses i 4 � denna f�rordning
och har betydelse f�r till�mpningen av denna f�rordning.

13 �

F�rs�kringskassan ska p� beg�ran l�mna Centrala studiest�dsn�mnden

eller �verklaganden�mnden f�r studiest�d uppgift om mottagare av allm�nt
barnbidrag. Detta g�ller dock bara om uppgiften r�r s�dana elever som avses i
4 � denna f�rordning och har betydelse f�r till�mpningen av denna f�rord-
ning.

background image

3

SFS 2013:1121

Ompr�vning

14 �

Ett beslut att bevilja l�rlingsers�ttning ska ompr�vas n�r �ndrade f�r-

h�llanden f�ranleder det.

Inneh�llande och �terkrav

15 �

Om det finns sannolika sk�l att anta att r�tten till l�rlingsers�ttning har

upph�rt eller att ers�ttningen kommer att minskas, f�r Centrala studiest�ds-
n�mnden besluta att ers�ttningen ska h�llas inne eller l�mnas med ett l�gre
belopp till dess att slutligt beslut om r�tt till ers�ttning fattas.

16 �

Mottagaren av l�rlingsers�ttning �r �terbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att l�mna oriktiga uppgifter eller genom att inte full-

g�ra sin uppgifts- och anm�lningsskyldighet eller p� n�got annat s�tt har orsa-
kat att l�rlingsers�ttning l�mnats felaktigt eller med f�r h�gt belopp, eller

2. ers�ttningen av n�got annat sk�l har l�mnats felaktigt eller med f�r h�gt

belopp och mottagaren insett eller borde ha insett detta.

Vid avbrott av studier ska 5 kap. 2 � studiest�dslagen (1999:1395) till�m-

pas n�r det g�ller l�rlingsers�ttning.

17 �

Centrala studiest�dsn�mnden ska besluta att helt eller delvis kr�va till-

baka ers�ttning om n�gon �r �terbetalningsskyldig enligt 16 �. Om ett �ter-
krav avser ers�ttning till en elev som vid utbetalningstillf�llet var omyndig, �r
den som d� var elevens f�rmyndare betalningsskyldig.

Om det finns synnerliga sk�l f�r det, f�r Centrala studiest�dsn�mnden

efterge �terkrav helt eller delvis.

18 �

P� l�rlingsers�ttning som kr�vs tillbaka ska r�nta tas ut fr�n den dag

som infaller en m�nad efter det att beslut om �terkrav har fattats efter en r�n-
tesats som vid varje tidpunkt �verstiger statens utl�ningsr�nta med tv� pro-
centenheter.

Om det finns s�rskilda sk�l f�r det, f�r Centrala studiest�dsn�mnden helt

eller delvis efterge krav p� r�nta.

19 �

En fordran som har uppkommit p� grund av att l�rlingsers�ttning har

kr�vts tillbaka, ska bevakas fram till utg�ngen av det �r d� g�lden�ren fyller
67 �r. D�refter ska fordran skrivas av. Den ska ocks� skrivas av om g�lden�-
ren avlider.

Om indrivningen av en s�dan fordran som avses i f�rsta stycket skulle leda

till mer arbete eller kostnad �n som �r sk�ligt och indrivning inte �r n�dv�n-
dig fr�n allm�n synpunkt, f�r indrivnings�tg�rder underl�tas.

�vriga best�mmelser

20 �

F�ljande best�mmelser om studiest�d i studiest�dslagen (1999:1395)

ska till�mpas n�r det g�ller l�rlingsers�ttning:

 6 kap. 1 � om till�mpning av lagen (1969:93) om begr�nsning av sam-

h�llsst�d vid arbetskonflikt,

 6 kap. 2 � om �terbetalning av inte utnyttjat studiest�d,

background image

4

SFS 2013:1121

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

 6 kap. 3 � om att en fordran p� studiest�d inte kan �verl�tas och inte f�r

tas i anspr�k genom utm�tning,

 6 kap. 5 � om avrundning av belopp, och
 6 kap. 12 � om preskription.
Det som s�gs i 6 kap. 1 � studiest�dsf�rordningen (2000:655) om studie-

st�d till studerande som �r att anse som smittb�rare ska till�mpas i �renden
om l�rlingsers�ttning.

�verklagande

21 �

Centrala studiest�dsn�mndens beslut om l�rlingsers�ttning f�r �ver-

klagas hos �verklaganden�mnden f�r studiest�d. Centrala studiest�dsn�mn-
dens beslut ska g�lla omedelbart, om inte Centrala studiest�dsn�mnden
best�mmer n�got annat. Om ett beslut �verklagas, kan �verklaganden�mnden
f�rordna att beslutet tills vidare inte ska g�lla.

�verklaganden�mndens beslut med anledning av ett �verklagande dit f�r

inte �verklagas.

N�rmare f�reskrifter

22 �

Centrala studiest�dsn�mnden f�r meddela n�rmare f�reskrifter om till-

l�mpningen av denna f�rordning.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 januari 2014.
2. F�rordningen ska dock till�mpas i fr�ga om studier som bedrivs efter

den 31 december 2013.

P� regeringens v�gnar

MARIA ARNHOLM

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

;