SFS 2013:1125 Förordning om ändring i förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

131125.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1763) med
särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare;

utfärdad den 12 december 2013.

Regeringen föreskriver att i 3 § förordningen (1994:1763) med särskilda

bestämmelser om unga lagöverträdare

1 ordet ”Socialstyrelsen” ska bytas ut

mot ”Inspektionen för vård och omsorg”.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Susanne Södersten
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:199.

SFS 2013:1125

Utkom från trycket
den 27 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;