SFS 2013:1128 Förordning om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

131128.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:OHBBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:OHBBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:OHBBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:OHBBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:OHBBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;line-height:17px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:OHBBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:OHBCDG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:OHBCDG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:OHBBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:8px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft36{font-size:7px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft37{font-size:12px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft38{font-size:14px;line-height:17px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft39{font-size:12px;line-height:14px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:OHBBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:OHBBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;line-height:17px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft51{font-size:15px;font-family:OHBBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:OHBBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:9px;font-family:OHBBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft54{font-size:14px;line-height:17px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft61{font-size:15px;font-family:OHBBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft62{font-size:14px;line-height:17px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:14px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft71{font-size:15px;font-family:OHBBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft72{font-size:14px;font-family:OHBBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft73{font-size:8px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft74{font-size:7px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft75{font-size:12px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft76{font-size:14px;line-height:17px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:14px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft81{font-size:15px;font-family:OHBBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft82{font-size:14px;font-family:OHBBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft83{font-size:14px;line-height:17px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft90{font-size:14px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft91{font-size:15px;font-family:OHBBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft92{font-size:14px;font-family:OHBBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft93{font-size:14px;line-height:17px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft100{font-size:14px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft101{font-size:15px;font-family:OHBBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft102{font-size:14px;line-height:17px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft110{font-size:14px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:15px;font-family:OHBBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:OHBBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft120{font-size:14px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft121{font-size:15px;font-family:OHBBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft122{font-size:14px;font-family:OHBBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft123{font-size:8px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft124{font-size:7px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft125{font-size:12px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft126{font-size:14px;line-height:17px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft127{font-size:12px;line-height:14px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft130{font-size:14px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft131{font-size:15px;font-family:OHBBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft132{font-size:14px;font-family:OHBBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft133{font-size:14px;line-height:17px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft140{font-size:14px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft141{font-size:15px;font-family:OHBBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft142{font-size:14px;font-family:OHBBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft143{font-size:14px;line-height:17px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft150{font-size:14px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft151{font-size:15px;font-family:OHBBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft152{font-size:14px;font-family:OHBBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft153{font-size:8px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft154{font-size:7px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft155{font-size:12px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft156{font-size:14px;line-height:17px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft157{font-size:12px;line-height:14px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft160{font-size:14px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft161{font-size:15px;font-family:OHBBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft162{font-size:14px;font-family:OHBBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft163{font-size:8px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft164{font-size:7px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft165{font-size:12px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft166{font-size:14px;line-height:17px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft167{font-size:12px;line-height:14px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft170{font-size:14px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft171{font-size:15px;font-family:OHBBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft172{font-size:14px;font-family:OHBBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft173{font-size:14px;line-height:17px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft180{font-size:14px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft181{font-size:15px;font-family:OHBBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft182{font-size:14px;font-family:OHBBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft183{font-size:14px;line-height:17px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft190{font-size:14px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft191{font-size:15px;font-family:OHBBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft192{font-size:14px;font-family:OHBBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft193{font-size:14px;line-height:17px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft200{font-size:14px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft201{font-size:15px;font-family:OHBBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft202{font-size:14px;font-family:OHBBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft203{font-size:14px;line-height:17px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft210{font-size:14px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft211{font-size:15px;font-family:OHBBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft212{font-size:14px;line-height:17px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft220{font-size:14px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft221{font-size:15px;font-family:OHBBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft222{font-size:14px;font-family:OHBBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft223{font-size:8px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft224{font-size:7px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft225{font-size:12px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft226{font-size:14px;line-height:17px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft227{font-size:12px;line-height:14px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft230{font-size:14px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft231{font-size:15px;font-family:OHBBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft232{font-size:14px;font-family:OHBBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft233{font-size:14px;line-height:17px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft240{font-size:14px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft241{font-size:15px;font-family:OHBBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft242{font-size:14px;font-family:OHBBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft243{font-size:14px;line-height:17px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft250{font-size:14px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft251{font-size:15px;font-family:OHBBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft252{font-size:14px;font-family:OHBBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft253{font-size:14px;line-height:17px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft260{font-size:14px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft261{font-size:15px;font-family:OHBBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft262{font-size:14px;font-family:OHBBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft263{font-size:14px;line-height:17px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft270{font-size:14px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft271{font-size:15px;font-family:OHBBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft272{font-size:14px;line-height:17px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft280{font-size:8px;font-family:OHBBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1996:1515) med <br/>instruktion f�r Regeringskansliet;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 12 december 2013.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 20 � f�rordningen (1996:1515) med instruktion</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r Regeringskansliet</p> <p style="position:absolute;top:313px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft13">1 och bilagan till f�rordningen ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:350px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringskansliet ska</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. utse Sveriges ombud och andra representanter vid f�rhandlingar med</p> <p style="position:absolute;top:385px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">annan stat eller vid f�rhandlingar med och m�ten inom internationella organi-<br/>sationer, </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. utse Sveriges representanter i det l�pande arbetet inom Europeiska unio-</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">nens r�d samt f�resl� och utse Sveriges representanter i kommitt�er under<br/>Europeiska kommissionen, </p> <p style="position:absolute;top:472px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. besvara formella underr�ttelser fr�n kommissionen och i �vrigt upplysa</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">kommissionen om hur Sverige har uppfyllt de f�rpliktelser som f�ljer av<br/>Sveriges medlemskap i unionen, </p> <p style="position:absolute;top:524px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. best�mma vem som ska delta i arbetet inom St�ndiga representanternas</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">kommitt�, </p> <p style="position:absolute;top:559px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">5. besvara motiverade yttranden fr�n kommissionen, <br/>6. anm�la f�rslag till f�rfattningar i enlighet med informationsf�rfaranden</p> <p style="position:absolute;top:594px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">som f�ljer av Sveriges medlemskap i unionen eller av andra internationella<br/>�verenskommelser, </p> <p style="position:absolute;top:628px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">7. avge svenska svar och kommentarer inom f�rfaranden som f�ljer av</p> <p style="position:absolute;top:646px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">Sveriges medlemskap i unionen eller av andra internationella �verenskom-<br/>melser, </p> <p style="position:absolute;top:681px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">8. vara den nationella s�kerhetsmyndighet som ansvarar f�r att uppr�tth�lla</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">s�kerheten f�r sekretessbelagda uppgifter enligt Europeiska r�dets s�kerhets-<br/>f�reskrifter samt enligt Sveriges �taganden om detta i �verenskommelser med<br/>V�steuropeiska unionen och Nato inom ramen f�r samarbetet Partnerskap f�r<br/>fred, och </p> <p style="position:absolute;top:768px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">9. besvara en utl�ndsk beg�ran om inspektion, utv�rderingsbes�k eller</p> <p style="position:absolute;top:785px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">observationsflygning som f�ljer av �taganden inom Organisationen f�r s�ker-<br/>het och samarbete i Europa (OSSE) enligt Wiendokumentet om f�rtroende-<br/>och s�kerhetsskapande �tg�rder den 30 november 2011 och f�rdraget om<br/>observationsflygningar den 24 mars 1992.</p> <p style="position:absolute;top:873px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 februari 2014.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 F�rordningen omtryckt 2010:1750.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:1128</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:1128</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">FREDRIK REINFELDT</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomas Str�mgren<br/>(Statsr�dsberedningen)</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2013:1128</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:477px;white-space:nowrap" class="ft32"><i>Bilaga</i></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:514px;white-space:nowrap" class="ft33"><i>2</i></p> <p style="position:absolute;top:94px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>1 Statsr�dsberedningen</b></p> <p style="position:absolute;top:121px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>1.1 F�rvaltnings�renden</b></p> <p style="position:absolute;top:146px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">F�rvaltnings�renden som g�ller</p> <p style="position:absolute;top:164px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft38">regeringen, Regeringskansliet,<br/>kommitt�v�sendet, <br/>europeiska integrationsfr�gor av horisontell karakt�r, med undantag av</p> <p style="position:absolute;top:216px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">fr�gor om Europeiska unionens utvidgning,</p> <p style="position:absolute;top:233px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">anv�ndningen av de flygplan som staten anskaffat f�r statschefens och den</p> <p style="position:absolute;top:251px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">h�gsta civila och milit�ra ledningens resor. </p> <p style="position:absolute;top:294px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>1.2 Lagstiftnings�renden</b></p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">Lagstiftnings�renden som g�ller </p> <p style="position:absolute;top:338px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">europeiska integrationsfr�gor av horisontell karakt�r, med undantag av</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">fr�gor om Europeiska unionens utvidgning.</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>1.3 Myndigheter m.fl.</b></p> <p style="position:absolute;top:425px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">Svenska institutet f�r europapolitiska studier,</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Harpsundsn�mnden. </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>2. Justitiedepartementet</b></p> <p style="position:absolute;top:512px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>2.1 F�rvaltnings�renden</b></p> <p style="position:absolute;top:510px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft35">3</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">F�rvaltnings�renden som g�ller</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft38">riksdagen med undantag av �renden om Utrikesn�mnden,<br/>grundlagarna,<br/>rikets vapen och flagga,<br/>vallagen (2005:837), folkomr�stningslagen (1979:369),<br/>lagen (1991:1559) med f�reskrifter p� tryckfrihetsf�rordningens och ytt-</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">randefrihetsgrundlagens omr�den,</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">rikets judiciella indelning samt, i den m�n s�dana �renden inte h�r till</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">n�got annat departement, domstolsv�sendet,</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft38">arrenden�mnderna, hyresn�mnderna,<br/>r�ttshj�lp,<br/>dispasch�rverksamhet,<br/>fastighetsregistreringen, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">departement,</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft38">Sveriges advokatsamfund,<br/>�klagarv�sendet,<br/>polisv�sendet,<br/>allm�n ordning och s�kerhet, allm�nna sammankomster,<br/>�tal f�r brott, f�rordnande av domstol,</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">2 Senaste lydelse 2013:8.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft39">3 �ndringen inneb�r bl.a. att orden upph�vande av domstols dom eller beslut om ut-<br/>visning p� grund av brott tagits bort ur f�rteckningen.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2013:1128</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">utl�mning och �verl�mnande f�r brott, internationell r�ttslig hj�lp i brott-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">m�l, internationellt samarbete r�rande lagf�ring f�r brott,</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft43">kriminalv�rd, <br/>internationellt samarbete r�rande verkst�llighet av brottm�lsdom,<br/>fideikommissf�rfattningar, dock inte f�rl�ngning av fideikommiss eller in-</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">l�sen av fideikommissegendom av kulturhistoriska sk�l,</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">permutationslagen (1972:205), i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft43">n�d i brottm�l, abolition,<br/>det r�ttsmedicinska och det r�ttspsykiatriska unders�kningsv�sendet,<br/>lagen (1971:796) om internationella r�ttsf�rh�llanden r�rande adoption,</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella r�ttsf�rh�llanden r�rande �kten-<br/>skap och f�rmynderskap, f�rordningen (1931:429) om vissa internationella<br/>r�ttsf�rh�llanden r�rande �ktenskap, adoption och f�rmynderskap, lagen<br/>(1988:1321) om nordiska r�ttsf�rh�llanden r�rande f�rvaltarskap enligt f�r-<br/>�ldrabalken m.m.,</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">europabolag, aktiebolag, handelsbolag, enkla bolag och ekonomiska f�re-</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">ningar, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat departement, stiftel-<br/>selagen (1994:1220), i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat<br/>departement,</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">�rsredovisningslagen (1995:1554), datalagen (1973:289), personuppgifts-</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">lagen (1998:204), </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">lagen (1960:729) om upphovsr�tt till litter�ra och konstn�rliga verk, lagen</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">(1980:612) om medling i vissa upphovsr�ttstvister, lagen (1953:771) om<br/>skydd f�r vissa internationella sjukv�rdsbeteckningar m.m.,</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft43">vapenlagen (1996:67),<br/>passlagen (1978:302) n�r det g�ller passmyndigheter inom riket,<br/>flyktingar, mottagande av asyls�kande, utl�nningars r�tt att vistas i landet, i</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">medborgarnas inflytande och delaktighet i samh�llet, i den m�n s�dana fr�-</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">gor inte h�r till n�got annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">demokrati och allm�nna val, i den m�n s�dana fr�gor inte h�r till n�got</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">marknadsf�ring, konsumentinformation, konsumentinflytande i standardi-</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">seringsarbetet, resegarantier samt konsumentskydd och konsumentpolitiska<br/>fr�gor i �vrigt, i den m�n s�dana fr�gor inte h�r till n�got annat departement. </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>2.2 Lagstiftnings�renden</b></p> <p style="position:absolute;top:729px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">a. Lagstiftnings�renden som g�ller</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">grundlagarna, riksdagsordningen, andra konstitutionella �mnen, allm�nt</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">f�rvaltningsr�ttsliga �mnen, statligt partist�d.</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">b. Lagstiftnings�renden som inte h�r till n�got annat departement och som</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">g�ller</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">�mnen som avses i 8 kap. 2 � f�rsta stycket 1 eller 2 regeringsformen, pro-</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">cessr�ttsliga �mnen.</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft43">c. Lagstiftnings�renden som g�ller<br/>revisorer och revisionsbolag,<br/>utl�nningars r�tt att vistas i landet, <br/>mottagande av asyls�kande m.fl.,</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2013:1128</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">marknadsf�ring, konsumentinformation, konsumentinflytande i standardi-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">seringsarbetet, resegarantier samt konsumentskydd och konsumentpolitiska<br/>fr�gor i �vrigt, i den m�n s�dana fr�gor inte h�r till n�got annat departement. </p> <p style="position:absolute;top:129px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>2.3 Myndigheter m.fl.</b></p> <p style="position:absolute;top:127px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">H�gsta domstolen, hovr�tterna, tingsr�tterna,</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft54">H�gsta f�rvaltningsdomstolen, kammarr�tterna, f�rvaltningsr�tterna,<br/>Lagr�det,<br/>Marknadsdomstolen,<br/>Justitiekanslern,<br/>arrenden�mnderna, hyresn�mnderna,<br/>Domstolsverket, Domarn�mnden, Notarien�mnden,<br/>R�ttshj�lpsn�mnden, R�ttshj�lpsmyndigheten,<br/>�klagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten,<br/>Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium, den lokala polis-</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft50">organisationen,</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft54">S�kerhets- och integritetsskyddsn�mnden,<br/>Kriminalv�rden,<br/>�vervakningsn�mnderna,<br/>Brottsf�rebyggande r�det,<br/>Brottsoffermyndigheten,<br/>R�ttsmedicinalverket,<br/>Konsumentverket med Konsumentombudsmannen,<br/>Allm�nna reklamationsn�mnden,<br/>Fideikommissn�mnden,<br/>Genteknikn�mnden,<br/>Revisorsn�mnden,<br/>Valmyndigheten,<br/>Migrationsverket,<br/>Datainspektionen,<br/>Trafikskaden�mnden,<br/>Fastighetsm�klarinspektionen,<br/>Resegarantin�mnden,<br/>Stiftelsen f�r r�ttsinformation,<br/>Milj�m�rkning Sverige AB.</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>3 Utrikesdepartementet</b></p> <p style="position:absolute;top:730px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>3.1 F�rvaltnings�renden</b></p> <p style="position:absolute;top:755px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">F�rvaltnings�renden som g�ller</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">rikets f�rh�llande till och �verenskommelser med andra stater och mellan-</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">folkliga organisationer,</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft54">rikets gr�nser,<br/>Utrikesn�mnden,<br/>svenska beskickningar och konsulat samt delegationer vid internationella</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">organisationer,</p> <p style="position:absolute;top:877px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">utl�ndska beskickningar och konsulat i Sverige samt s�dana organ eller</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">organisationer som avses i bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2013:1128</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62">privilegier i vissa fall, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat<br/>departement,</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">svenska medborgares r�tt och b�sta i fr�mmande l�nder, i den m�n s�dana</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">�renden inte h�r till n�got annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">lagen (2003:491) om konsul�rt ekonomiskt bist�nd och lagen (2010:813)</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">om konsul�ra katastrofinsatser, </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft62">m�l vid den europeiska domstolen f�r de m�nskliga r�ttigheterna, <br/>klagom�l mot Sverige inf�r andra internationella organ f�r �vervakning av</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">efterlevnaden av konventioner som r�r m�nskliga r�ttigheter,</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">�renden vid Europeiska kommissionen och EFTA:s �vervakningsmyndig-</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62">het samt m�l vid Europeiska unionens domstol, tribunalen, Europeiska unio-<br/>nens personaldomstol och EFTA-domstolen,</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft62">m�l och �renden inf�r �vriga internationella domstolar d�r Sverige �r part,<br/>utseende av svenska ledam�ter i internationella domstolar samt i andra</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62">internationella organ f�r �vervakning av efterlevnaden av konventioner som<br/>r�r m�nskliga r�ttigheter,</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">passlagen (1978:302) n�r det g�ller passmyndigheter i utlandet samt n�r det</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">g�ller diplomatpass och tj�nstepass,</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft62">UD-viseringar,<br/>information om Sverige i utlandet, i den m�n s�dana �renden inte h�r till</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">n�got annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">samordning av fr�gor som r�r genomf�randet av politiken om global ut-</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">veckling,</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft62">internationellt utvecklingssamarbete,<br/>samarbete som avser st�d till l�nderna i Central- och �steuropa,<br/>regionala utvecklingsbanker, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">V�rldsbanksgruppen, s�vitt �rendena r�r utvecklingspolitiska aspekter av</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">V�rldsbankens agerande,</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">nordiska samarbetsfr�gor, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">europeiska integrationsfr�gor, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">utrikeshandel och handelspolitik, i den m�n s�dana �renden inte h�r till</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">n�got annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">allm�nna tull- och handelsavtalet (GATT) och v�rldshandelsorganisationen</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">(WTO),</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft62">internationella tull- och handelsf�rhandlingar,<br/>befrielse fr�n tull,<br/>Organisationen f�r ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) samt</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62">Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA), i den m�n s�dana �renden<br/>inte h�r till n�got annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft62">lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner,<br/>vissa internationella handels- och r�varufr�gor, i den m�n s�dana �renden</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">inte h�r till n�got annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft62">f�rbud mot tillverkning och utf�rsel av krigsmateriel m.m.,<br/>exportkontrollfr�gor avseende produkter med s�v�l civil som milit�r an-</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">v�ndning,</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft62">multinationella f�retag och internationella investeringar,<br/>fr�mjande av utl�ndska investeringar i Sverige,<br/>allm�nna fr�gor om teknisk provning och kontroll samt standardisering,</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft70">7</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>SFS 2013:1128</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">genomf�randet av EU:s inre marknad, i den m�n s�dana �renden inte h�r</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">till n�got annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft76">exportfr�mjande �tg�rder,<br/>statsst�dda exportkrediter och exportkreditgarantier, <br/>internationella �verenskommelser om allm�nna villkor f�r exportkrediter,<br/>handelskamrar.</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>3.2 Lagstiftnings�renden</b></p> <p style="position:absolute;top:207px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">Lagstiftnings�renden som g�ller</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft76">rikets gr�nser,<br/>Utrikesn�mnden,<br/>immunitet och privilegier,<br/>bist�nd till svenska medborgare i utlandet, konsul�ra katastrofinsatser,<br/>europeiska integrationsfr�gor, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">utrikeshandel, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat departe-</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">ment,</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">det europeiska ekonomiska samarbetsomr�det (EES), i den m�n s�dana</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">�renden inte h�r till n�got annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">allm�nna tull- och handelsavtalet (GATT) och v�rldshandelsorganisationen</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">(WTO),</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft76">befrielse fr�n tull,<br/>vissa internationella sanktioner,<br/>kontroll �ver tillverkningen av krigsmateriel och f�rbud mot utf�rsel av</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">krigsmateriel m.m.,</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">exportkontrollfr�gor avseende produkter med s�v�l civil som milit�r an-</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">v�ndning,</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">obligatorisk kontroll genom teknisk provning, i den m�n s�dana �renden</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">inte h�r till n�got annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">genomf�randet av EU:s inre marknad, i den m�n s�dana �renden inte h�r</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">till n�got annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft76">exportfr�mjande �tg�rder,<br/>statsst�dda exportkrediter och exportkreditgarantier, <br/>auktorisation av handelskamrar.</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>3.3 Myndigheter m.fl.</b></p> <p style="position:absolute;top:684px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft73">4</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft76">Svenska beskickningar och konsulat samt delegationer vid internationella<br/>organisationer,</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft76">Svenska institutet i Alexandria,<br/>Utrikesf�rvaltningens antagningsn�mnd,<br/>Folke Bernadotteakademin,<br/>Styrelsen f�r internationellt utvecklingssamarbete (Sida),<br/>Nordiska afrikainstitutet,<br/>Svenska institutet,<br/>Stiftelsen Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI),<br/>Inspektionen f�r strategiska produkter,<br/>Stiftelsen �stekonomiska Institutet,</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft74">4 �ndringen inneb�r att Swedfund International AB tagits bort ur f�rteckningen.</p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft80">8</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft81"><b>SFS 2013:1128</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft83">Institutet f�r Japanstudier,<br/>Styrelsen f�r ackreditering och teknisk kontroll,<br/>Sveriges Standardiseringsf�rbund,<br/>Kommerskollegium,<br/>Exportkreditn�mnden,<br/>Sveriges export- och investeringsr�d,<br/>handelssekreterare,<br/>auktoriserade handelskamrar,<br/>A/O Dom Shvetsii.</p> <p style="position:absolute;top:233px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft81"><b>4 F�rsvarsdepartementet</b></p> <p style="position:absolute;top:260px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>4.1 F�rvaltnings�renden</b></p> <p style="position:absolute;top:285px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">F�rvaltnings�renden som g�ller</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft83">det milit�ra f�rsvaret,<br/>fr�gor h�rande till officersutbildning, i den m�n s�dana �renden inte h�r till</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">n�got annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft83">bi- och multilateralt f�rsvars- och materielsamarbete,<br/>tilltr�de till Sveriges territorium,<br/>tillst�nd f�r �rlogsbes�k, flygning med milit�ra luftfartyg och tj�nstg�ring</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">utomlands,</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft83">lagen (1974:613) om handl�ggningen av vissa regerings�renden,<br/>�taganden inom Organisationen f�r s�kerhet och samarbete i Europa</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft83">(OSSE) enligt Wiendokumentet om f�rtroende- och s�kerhetsskapande �tg�r-<br/>der den 30 november 2011, dokumentet om global informationsl�mning den<br/>28 november 1994, dokumentet om uppf�randekoden den 3 december 1994<br/>och f�rdraget om observationsflygningar den 24 mars 1992, i den m�n s�dana<br/>�renden inte h�r till Utrikesdepartementet,</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft83">Europeiska f�rsvarsbyr�n (EDA),<br/>befolkningsskydd, skydd mot olyckor, i den m�n s�dana �renden inte h�r</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">till n�got annat departement, sj��vervakning och milj�r�ddningstj�nst, </p> <p style="position:absolute;top:599px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">utredningar av luft- och sj�fartsolyckor, olyckor med sp�rbunden trafik,</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft83">andra allvarliga olyckor samt olyckor i milit�r verksamhet, i den m�n s�dana<br/>�renden inte h�r till n�got annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft83">psykologiskt f�rsvar,<br/>kommunernas beredskap, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">departement,</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft83">f�rsvarsunderr�ttelseverksamhet,<br/>signalskydd,<br/>totalf�rsvarsplikt,<br/>transport av farligt gods,<br/>frivillig verksamhet f�r st�d �t totalf�rsvaret,<br/>samordning av samh�llets krisberedskap inklusive totalf�rsvar,<br/>brandfarliga och explosiva varor, i den m�n s�dana �renden inte h�r till</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">n�got annat departement. </p> <p style="position:absolute;top:869px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>4.2 Lagstiftnings�renden</b></p> <p style="position:absolute;top:895px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">Lagstiftnings�renden som g�ller</p> <p style="position:absolute;top:912px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">h�jd beredskap,</p> </div> <div id="page9-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft90">9</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft91"><b>SFS 2013:1128</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft93">totalf�rsvarsplikt,<br/>F�rsvarsmaktens personal, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft93">s�ndande av v�pnad styrka utomlands,<br/>lagen (1974:613) om handl�ggningen av vissa regerings�renden,<br/>befolkningsskydd, skydd mot olyckor, i den m�n s�dana �renden inte h�r</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">till n�got annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft93">f�rfogande, <br/>ransonering,<br/>f�rsvarsunderr�ttelseverksamhet,<br/>skydd f�r f�rsvaret, <br/>gr�ns�vervakning i krig,<br/>kommunernas och landstingens beredskap, i den m�n s�dana �renden inte</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">h�r till n�got annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft93">Kustbevakningens medverkan i polisi�r �vervakning,<br/>transport av farligt gods,<br/>brandfarliga och explosiva varor, i den m�n s�dana �renden inte h�r till</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">n�got annat departement.</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft92"><b>4.3 Myndigheter m.fl.</b></p> <p style="position:absolute;top:416px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">F�rsvarsmakten,</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft93">F�rsvarets materielverk,<br/>F�rsvarets radioanstalt,<br/>Myndigheten f�r samh�llsskydd och beredskap,<br/>Kustbevakningen,<br/>Totalf�rsvarets forskningsinstitut,<br/>Totalf�rsvarets rekryteringsmyndighet,<br/>F�rsvarsexportmyndigheten,<br/>Statens haverikommission,<br/>Statens inspektion f�r f�rsvarsunderr�ttelseverksamheten, <br/>F�rsvarsunderr�ttelsedomstolen,<br/>Granskningsn�mnden f�r f�rsvarsuppfinningar,<br/>Rikshemv�rnsr�det,<br/>Riksv�rderingsn�mnden,<br/>Delegationen f�r folkr�ttslig granskning av vapenprojekt,<br/>Totalf�rsvarets folkr�ttsr�d,<br/>Nationella upplysningsbyr�n enligt Gen�vekonventionerna,<br/>organisationer f�r frivillig f�rsvarsverksamhet,<br/>Krigsvetenskapsakademien,<br/>�rlogsmannas�llskapet,<br/>Stiftelsen G�ll�fsta utbildningscentrum,<br/>s�dana stiftelser f�r v�lg�rande �ndam�l som h�r till F�rsvarsmakten.</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft91"><b>5 Socialdepartementet </b></p> <p style="position:absolute;top:851px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft92"><b>5.1 F�rvaltnings�renden</b></p> <p style="position:absolute;top:877px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">F�rvaltnings�renden som g�ller</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft93">sjukf�rs�kring, <br/>arbetsskadef�rs�kring och statligt personskadeskydd, </p> </div> <div id="page10-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft100">10</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft101"><b>SFS 2013:1128</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft102">sjukl�n,<br/>ers�ttning f�r n�rst�endev�rd,<br/>allm�n �lderspensionsf�rs�kring och allm�n efterlevandepensionsf�rs�k-</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft100">ring med undantag av premiepensionssystemet,</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft102">frivillig pensionsf�rs�kring, <br/>�ldref�rs�rjningsst�d,<br/>ekonomiska �tg�rder till st�d �t barnfamiljer, efterlevandest�d till barn,<br/>internationella adoptioner, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft100">annat departement, </p> <p style="position:absolute;top:207px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft100">barnpolitik, innefattande samordning och utveckling av fr�gor som r�r bar-</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft102">nets r�ttigheter och andra barnfr�gor, som inte h�r till n�got annat departe-<br/>ment,</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft102">bostadsbidrag,<br/>bostadstill�gg,<br/>boendetill�gg,<br/>bostadsanpassningsbidrag,<br/>socialtj�nst, innefattande omsorger om barn och ungdom, �ldreomsorg,</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft100">omsorg om funktionshindrade, missbrukarv�rd samt annat socialt bist�nd,</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft102">samordning av funktionshinderspolitiken,<br/>h�lso- och sjukv�rd eller annan medicinsk verksamhet,<br/>habilitering,<br/>hj�lpmedelsf�rs�rjning, <br/>tandv�rd, <br/>h�lso- och sjukv�rdspersonalens yrkesut�vning, <br/>l�kemedel, medicintekniska produkter och kosmetika, <br/>apoteksv�sendet,<br/>st�d och service till vissa funktionshindrade,<br/>assistansers�ttning,<br/>handikappers�ttning och v�rdbidrag,<br/>bilst�d till personer med funktionshinder,<br/>Allm�nna arvsfonden, <br/>samordning av folkh�lsopolitiken, <br/>fr�mjande av h�lsa och f�rebyggande av oh�lsa,<br/>alkohol, tobak, narkotika, dopning och dopningsmedel, f�rbud mot vissa</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft100">h�lsofarliga varor, </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft102">h�lsoskydd, <br/>smittskydd,<br/>sociala och medicinska fr�gor i �vrigt som inte h�r till n�got annat departe-</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft100">ment,</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft102">f�rh�llandet till V�rldsh�lsoorganisationen (WHO),<br/>�vergripande l�nepolitiska fr�gor inom statsf�rvaltningen,<br/>offentlig upphandling, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft100">departement,</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft100">k�p och f�rs�ljning av statens mark och byggnader, i den m�n s�dana �ren-</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft100">den inte h�r till n�got annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft100">f�rvaltning av statens mark, byggnader och egendom i �vrigt, i den m�n s�-</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft100">dana �renden inte h�r till n�got annat departement, </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft102">l�nsstyrelserna,<br/>l�nsindelningen,<br/>allm�nna fr�gor om statsf�rvaltningen, </p> </div> <div id="page11-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft110">11</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2013:1128</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">�vergripande fr�gor om styrning, ledning och organisation av statlig verk-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">samhet samt effektivisering inom statsf�rvaltningen,</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">statlig lokalf�rs�rjning, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">departement,</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft113">arbets- och anst�llningsvillkor i offentlig anst�llning,<br/>personalpolitiska fr�gor inom statsf�rvaltningen,<br/>samh�llsinformation,<br/>bostadsf�rs�rjningsfr�gor, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft113">bostadsfinansiering,<br/>allm�nnyttiga kommunala bostadsaktiebolag,<br/>geotekniska unders�kningar,<br/>markanv�ndning och bebyggelse, i den m�n s�dana �renden inte h�r till</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">n�got annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">tillst�nd till expropriation, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft113">lantm�teriet, landskaps- och fastighetsinformation,<br/>byggprodukter, byggnadsverk och till dessa h�rande anordningar, i den</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">byggforskning, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat departe-</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">ment,</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft113">trossamfund,<br/>begravningsv�sendet.</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>5.2 Lagstiftnings�renden</b></p> <p style="position:absolute;top:503px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">Lagstiftnings�renden som g�ller</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft113">sjukf�rs�kring, <br/>arbetsskadef�rs�kring och statligt personskadeskydd,<br/>sjukl�n,<br/>ers�ttning f�r n�rst�endev�rd,<br/>allm�n �lderspensionsf�rs�kring och allm�n efterlevandepensionsf�rs�k-</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">ring med undantag av premiepensionssystemet, </p> <p style="position:absolute;top:625px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft113">frivillig pensionsf�rs�kring,<br/>�ldref�rs�rjningsst�d,<br/>ekonomiska �tg�rder till st�d �t barnfamiljer, efterlevandest�d till barn, <br/>internationella adoptioner, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">barnpolitik, innefattande samordning och utveckling av fr�gor som r�r bar-</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft113">nets r�ttigheter och andra barnfr�gor, som inte h�r till n�got annat departe-<br/>ment,</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft113">bostadsbidrag, <br/>bostadstill�gg,<br/>boendetill�gg,<br/>bostadsanpassningsbidrag,<br/>socialtj�nst, innefattande omsorger om barn och ungdom, �ldreomsorg,</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">omsorg om funktionshindrade, missbrukarv�rd samt annat social bist�nd,</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft113">samordning av funktionshinderspolitiken,<br/>h�lso- och sjukv�rd eller annan medicinsk verksamhet,<br/>habilitering, <br/>hj�lpmedelsf�rs�rjning, </p> </div> <div id="page12-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft120">12</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft121"><b>SFS 2013:1128</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft126">tandv�rd, <br/>h�lso- och sjukv�rdspersonalens yrkesut�vning, <br/>l�kemedel, medicintekniska produkter och kosmetika, <br/>apoteksv�sendet,<br/>st�d och service till vissa funktionshindrade,<br/>assistansers�ttning,<br/>handikappers�ttning och v�rdbidrag,<br/>bilst�d till personer med funktionshinder,<br/>Allm�nna arvsfonden med undantag av s�dana fr�gor som regleras i �rvda-</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft120">balken,</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft126">samordning av folkh�lsopolitiken, <br/>alkohol och tobak, med undantag av s�dana fr�gor som regleras i tull- och</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft126">skattelagstiftningen, narkotika med undantag av narkotikastrafflagstiftningen,<br/>dopning och dopningsmedel, f�rbud mot vissa h�lsofarliga varor,</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft126">smittskydd,<br/>offentlig upphandling,<br/>l�nsstyrelserna,<br/>�ndrad regional ansvarsf�rdelning,<br/>arbetstagare i offentliga anst�llningar,<br/>bostadsf�rs�rjningsfr�gor, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft120">annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft126">allm�nnyttiga kommunala bostadsaktiebolag,<br/>planl�ggning, markanv�ndning och bebyggelse, <br/>allm�nna vatten- och avloppsanl�ggningar,<br/>byggprodukter, byggnadsverk och till dessa h�rande anordningar, i den</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft120">m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft126">byggfelsf�rs�kring,<br/>trossamfund,<br/>begravningsv�sendet.</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft122"><b>5.3 Myndigheter m.fl.</b></p> <p style="position:absolute;top:580px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft123">5</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft120">F�rs�kringskassan, </p> <p style="position:absolute;top:625px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft126">Socialstyrelsen,<br/>Inspektionen f�r v�rd och omsorg,<br/>L�kemedelsverket,<br/>H�lso- och sjukv�rdens ansvarsn�mnd,<br/>Folkh�lsomyndigheten,<br/>Myndigheten f�r v�rdanalys,<br/>Statens beredning f�r medicinsk utv�rdering,<br/>Provinsiall�karstiftelsen,<br/>Statens institutionsstyrelse,<br/>Myndigheten f�r handikappolitisk samordning,<br/>Hj�lpmedelsinstitutet, ideell f�rening,<br/>Myndigheten f�r internationella adoptionsfr�gor,<br/>Barnombudsmannen,<br/>Forskningsr�det f�r h�lsa, arbetsliv och v�lf�rd,<br/>Stiftelsen WHO Collaborating Centre on International Drug Monitoring,</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft127">5 �ndringen inneb�r bl.a. att Smittskyddsinstitutet och Statens folkh�lsoinstitut tagits<br/>bort ur f�rteckningen.</p> </div> <div id="page13-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft130">13</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft131"><b>SFS 2013:1128</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft133">Stiftelsen f�r v�rd- och allergiforskning,<br/>Alkoholsortimentsn�mnden,<br/>Arvsfondsdelegationen,<br/>Tandv�rds- och l�kemedelsf�rm�nsverket,<br/>Inspektionen f�r socialf�rs�kringen,<br/>Pensionsmyndigheten,<br/>Statens fastighetsverk,<br/>Fortifikationsverket, <br/>Arbetsgivarverket,<br/>l�nsstyrelserna,<br/>Statskontoret,<br/>Statens �verklaganden�mnd,<br/>Statens ansvarsn�mnd,<br/>Offentliga sektorns s�rskilda n�mnd,<br/>Trygghetsstiftelsen,<br/>Statens tj�nstepensionsverk,<br/>Statens tj�nstepensions- och grupplivn�mnd,<br/>Skiljen�mnden i vissa trygghetsfr�gor,<br/>Statens geotekniska institut,<br/>Boverket,<br/>Lantm�teriet,<br/>Statens va-n�mnd,<br/>N�mnden f�r statligt st�d till trossamfund,<br/>Ers�ttningsn�mnden,<br/>Statens servicecenter,<br/>E-h�lsomyndigheten,<br/>Apotekens Service Aktiebolag i likvidation,<br/>Apotek Produktion &amp; Laboratorier AB,<br/>Systembolaget Aktiebolag,<br/>Statens Bostadsomvandling AB Sbo,<br/>Swedesurvey Aktiebolag.</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft131"><b>6 Finansdepartementet</b></p> <p style="position:absolute;top:643px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft132"><b>6.1 F�rvaltnings�renden</b></p> <p style="position:absolute;top:668px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft130">F�rvaltnings�renden som g�ller</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft130">de allm�nna riktlinjerna f�r den ekonomiska politiken och den principiella</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft130">inriktningen av finanspolitiska �tg�rder,</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft133">�vergripande valutapolitiska beslut,<br/>prisreglering, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat departe-</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft130">ment,</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft130">budgetregleringen samt den allm�nna f�rvaltningen och redovisningen av</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft130">statsmedlen,</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft133">ekonomisk styrning,<br/>statens uppl�ning och statsskuldsf�rvaltning,<br/>f�rvaltning av statliga l�n och aktier samt fonder och fonderade medel, i</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft130">den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:877px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft133">myndigheternas �rsredovisningar, del�rsrapporter och budgetunderlag,<br/>statlig revision,</p> </div> <div id="page14-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft140">14</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft141"><b>SFS 2013:1128</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft140">internationellt ekonomiskt samarbete, i den m�n s�dana �renden inte h�r</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft140">till n�got annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft140">V�rldsbanksgruppen, Europar�dets utvecklingsbank, Europeiska investe-</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft143">ringsbanken, Europeiska utvecklingsbanken, Internationella valutafonden,<br/>Nordiska investeringsbanken och Parisklubben, i den m�n s�dana �renden<br/>inte h�r till n�got annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft143">beskattningen,<br/>socialavgifter och allm�n pensionsavgift,<br/>premiepensionssystemet,<br/>Kronofogdemyndigheten,<br/>folkbokf�ringen,<br/>tullv�sendet,<br/>avgifter, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat departement, <br/>det samh�llsekonomiska utrymmet f�r kommunal verksamhet samt �ver-</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft140">gripande fr�gor om finansieringsprincipen,</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft140">finansiella f�retag, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat de-</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft140">partement,</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft143">krigsf�rs�kring, krigsskadeers�ttning,<br/>lotterier, totalisatorspel,<br/>kommunal ekonomi,<br/>allm�nna statliga bidrag samt bidrag fr�n och avgifter till staten f�r kom-</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft140">munalekonomisk utj�mning, </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft143">kungliga hov- och slottsstaten,<br/>statistik, <br/>Sveriges indelning i kommuner och landsting,<br/>kommuner, landsting, kommunalf�rbund. </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft142"><b>6.2 Lagstiftnings�renden</b></p> <p style="position:absolute;top:555px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft140">Lagstiftnings�renden som g�ller</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft143">statliga och kommunala skatter,<br/>socialavgifter och allm�n pensionsavgift,<br/>premiepensionssystemet,<br/>statens uppl�ning och skuldf�rvaltning,<br/>statsbudgeten,<br/>statlig revision,<br/>skattef�rfarandet, indrivning och folkbokf�ring,<br/>tullagstiftning, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat departe-</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft140">ment,</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft140">Tullverkets kontroller av inf�rsel eller utf�rsel av varor, i den m�n s�dana</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft140">�renden inte h�r till n�got annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft143">straff f�r brott mot skatte- och tullagstiftningarna,<br/>f�rm�nsr�tt f�r skattefordringar,<br/>preskription av skattefordringar,<br/>det samh�llsekonomiska utrymmet f�r kommunal verksamhet samt �ver-</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft140">gripande fr�gor om finansieringsprincipen,</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft143">finansmarknaden,<br/>allm�nna pensionsfonderna,<br/>prisreglering,<br/>kontof�ring av finansiella instrument, </p> </div> <div id="page15-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft150">15</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft151"><b>SFS 2013:1128</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft150">n�ringsr�ttslig reglering av finansiella f�retag och beredskapslagstiftning</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft150">f�r dessa f�retag,</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft156">ins�ttningsgaranti och investerarskydd,<br/>penningtv�tt,<br/>Riksbanken,<br/>lotterier,<br/>lagstiftning om anordnande av visst automatspel,<br/>kommunal ekonomi,<br/>allm�nna statliga bidrag samt bidrag fr�n och avgifter till staten f�r kom-</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft150">munalekonomisk utj�mning, </p> <p style="position:absolute;top:225px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft156">statistik, <br/>Sveriges indelning i kommuner och landsting,<br/>kommuner, landsting, kommunalf�rbund,<br/>statligt st�d vid korttidsarbete.<b> </b></p> <p style="position:absolute;top:321px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft152"><b>6.3 Myndigheter m.fl.</b></p> <p style="position:absolute;top:346px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft150">Riksg�ldskontoret,</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft156">Tullverket,<br/>Finansinspektionen,<br/>Ekonomistyrningsverket,<br/>Krigsf�rs�kringsn�mnden, <br/>Skatteverket, <br/>Forskarskatten�mnden,<br/>Skatter�ttsn�mnden,<br/>Kronofogdemyndigheten,<br/>Konjunkturinstitutet,<br/>Finanspolitiska r�det,<br/>allm�nna pensionsfonderna,<br/>Svenska skeppshypotekskassan,<br/>Styrelsen f�r sparbankernas s�kerhetskassa,<br/>Lotteriinspektionen,<br/>Bokf�ringsn�mnden,<br/>Kammarkollegiet, <br/>Statens skaderegleringsn�mnd,<br/>Statistiska centralbyr�n,<br/>Pr�vningsn�mnden f�r st�d till kreditinstitut,<br/>Stipendiestiftelsen f�r studier av japanskt n�ringsliv,<br/>av staten helt eller delvis �gda bolag som inte h�r till n�got annat departe-</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft150">ment.</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft151"><b>7 Utbildningsdepartementet </b></p> <p style="position:absolute;top:799px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft152"><b>7.1 F�rvaltnings�renden</b></p> <p style="position:absolute;top:797px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft153">6</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft150">F�rvaltnings�renden som g�ller</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft157">6 �ndringen inneb�r att orden kvalificerad yrkesutbildning tagits bort ur f�rteck-<br/>ningen.</p> </div> <div id="page16-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft160">16</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft161"><b>SFS 2013:1128</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft160">skolv�sendet och d�rtill anslutande s�rskilda utbildningsformer samt annan</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft166">pedagogisk verksamhet som bedrivs i st�llet f�r utbildning inom skolv�sen-<br/>det,</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft166">uppdragsutbildning inom skolv�sendet,<br/>kompletterande utbildningar,<br/>folkbildningsfr�gor,<br/>allm�nna fr�gor om f�ruts�ttningar f�r det civila samh�llets organisationer,<br/>samordning av statsbidrag till det civila samh�llets organisationer,<br/>bidrag till allm�nna samlingslokaler,<br/>samordning och utveckling av ungdomspolitiska fr�gor,<br/>utbildning inom yrkesh�gskolan,<br/>h�gskoleutbildning, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat de-</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft160">partement, </p> <p style="position:absolute;top:277px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft166">uppdragsutbildning vid universitet och h�gskolor,<br/>forskning och vetenskaplig verksamhet i �vrigt, i den m�n s�dana �renden</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft160">inte h�r till n�got annat departement, </p> <p style="position:absolute;top:329px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft166">�vergripande forskningspolitiska fr�gor,<br/>rymdverksamhet, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat depar-</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft160">tement,</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft166">studiest�d och andra studiesociala fr�gor,<br/>�vergripande Unescofr�gor,<br/>samordning och utveckling av j�mst�lldhetspolitiska fr�gor.</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft162"><b>7.2 Lagstiftnings�renden</b></p> <p style="position:absolute;top:458px;left:336px;white-space:nowrap" class="ft163">7</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft160">Lagstiftnings�renden som g�ller</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft160">skolv�sendet och d�rtill anslutande s�rskilda utbildningsformer samt annan</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft166">pedagogisk verksamhet som bedrivs i st�llet f�r utbildning inom skolv�sen-<br/>det,</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft166">uppdragsutbildning inom skolv�sendet,<br/>utbildning inom yrkesh�gskolan,<br/>h�gskoleutbildning, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat de-</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft160">partement,</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft166">forskning som inte h�r till n�got annat departement,<br/>studiest�d och andra studiesociala fr�gor,<br/>pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar.</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft162"><b>7.3 Myndigheter m.fl.</b></p> <p style="position:absolute;top:729px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft160">Statens skolverk,</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft166">Statens skolinspektion,<br/>Specialpedagogiska skolmyndigheten,<br/>Sameskolstyrelsen,<br/>Skolv�sendets �verklaganden�mnd,<br/>huvudm�n inom skolv�sendet,<br/>enskilda anordnare av annan pedagogisk verksamhet som bedrivs i st�llet</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft160">f�r utbildning inom skolv�sendet, </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft160">Ungdomsstyrelsen,</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft167">7 �ndringen inneb�r att orden kvalificerad yrkesutbildning tagits bort ur f�rteck-<br/>ningen.</p> </div> <div id="page17-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft170">17</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft171"><b>SFS 2013:1128</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft173">Myndigheten f�r yrkesh�gskolan,<br/>Folkbildningsr�det,<br/>Universitetskanslers�mbetet,<br/>Universitets- och h�gskoler�det,<br/>�verklaganden�mnden f�r h�gskolan,<br/>H�gskolans avskiljanden�mnd,<br/>statliga universitet och h�gskolor, som inte h�r till n�got annat departe-</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft170">ment,</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft173">Kungl. biblioteket,<br/>Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet,<br/>Vetenskapsr�det,<br/>regionala etikpr�vningsn�mnder,<br/>Centrala etikpr�vningsn�mnden,<br/>Polarforskningssekretariatet,<br/>Rymdstyrelsen,<br/>Institutet f�r rymdfysik,<br/>Stiftelsen Institutet f�r framtidsstudier,<br/>Kungl. Vetenskapsakademien,<br/>Nobelstiftelsen,<br/>Centrala studiest�dsn�mnden,<br/>�verklaganden�mnden f�r studiest�d,<br/>bolag knutna till universitet eller h�gskolor,<br/>European Spallation Source ESS AB,<br/>utbildningsanstalter med enskild huvudman som inte h�r till n�got annat</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft170">departement,</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft170">akademier samt vittra och l�rda samfund som inte h�r till n�got annat de-</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft170">partement,</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft170">stiftelser f�r �ndam�l som departementet eller myndighet som h�r till de-</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft170">partementet ska tillgodose.</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft171"><b>8 Landsbygdsdepartementet</b></p> <p style="position:absolute;top:608px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft172"><b>8.1 F�rvaltnings�renden</b></p> <p style="position:absolute;top:634px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft170">F�rvaltnings�renden som g�ller</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft173">jordbruket och tr�dg�rdsn�ringen,<br/>beredskapen f�r livsmedelsf�rs�rjning,<br/>uts�deskontroll, v�xtskydd, v�xtf�r�dling, v�xtf�r�dlarr�tt, husdjursavel,</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft170">djurens h�lso- och sjukv�rd, djurskydd,</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft173">foder,<br/>livsmedelskontroll,<br/>veterin�rv�sendet,<br/>yrkesfisket, fritidsfisket, fiskev�rden, <br/>renn�ringen,<br/>anv�ndning av avgifter enligt lagen (1998:812) med s�rskilda best�mmel-</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft173">ser om vattenverksamhet eller motsvarande �ldre best�mmelser s�vitt avser<br/>bygdeavgifter till fr�mjande av renn�ringen samt fiskeavgifter,</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft170">h�gskoleutbildning och forskning samt vetenskaplig verksamhet i �vrigt p�</p> <p style="position:absolute;top:877px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft170">departementets omr�de,</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft173">jakt och viltv�rd,<br/>skogsbruk,</p> </div> <div id="page18-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft180">18</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft181"><b>SFS 2013:1128</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft183">FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO),<br/>fr�gor inom ramen f�r EU:s r�dsarbetsgrupp f�r r�varor (PROBA).</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft182"><b>8.2 Lagstiftnings�renden</b></p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft180">Lagstiftnings�renden som g�ller</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft180">marknadsreglering av jordbruksprodukter, skydd f�r beteckningar p� jord-</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft183">bruksprodukter och livsmedel, milj�- och strukturst�d till jordbruk, ekologisk<br/>odling,</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft180">sk�tsel av jordbruksmark, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft180">annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft183">sambruksf�reningar,<br/>�gofred,<br/>f�rv�rv av jordbruksfastigheter, i den m�n �renden om s�dana f�rv�rv inte</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft180">h�r till n�got annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft183">beredskapen f�r livsmedelsf�rs�rjning,<br/>uts�deskontroll, v�xtskydd,<br/>husdjurskontroll, djursjukdomar, djurskydd,<br/>foder,<br/>livsmedel,<br/>veterin�rernas yrkesut�vning,<br/>r�tt till fiske, bevarande och f�rvaltning av fiskresurserna, struktur�tg�rder</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft180">f�r fiskerin�ringen, marknadsreglering av fisk och fiskprodukter,</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft183">renn�ring,<br/>indragning av str��ngar,<br/>jakt och viltv�rd,<br/>Sametinget,<br/>skogsbruk, virkesm�tning, allm�nningar, kronotorp.</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft182"><b>8.3 Myndigheter m.fl.</b></p> <p style="position:absolute;top:590px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft180">Lantbruksr�d, lantbruksattach�er,</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft183">Skogsstyrelsen,<br/>Statens jordbruksverk, distriktsveterin�rorganisationen, djurf�rs�ksetiska</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft180">n�mnderna,</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft183">Ansvarsn�mnden f�r djurens h�lso- och sjukv�rd,<br/>Sveriges lantbruksuniversitet,<br/>Statens veterin�rmedicinska anstalt,<br/>Livsmedelsverket, besiktningsveterin�rorganisationen,<br/>Stiftelsen JTI  Institutet f�r jordbruks- och milj�teknik,<br/>Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien,<br/>Svenska FAO-kommitt�n,<br/>Styrelsen f�r samefonden,<br/>Sametinget.</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft181"><b>9 Milj�departementet</b></p> <p style="position:absolute;top:869px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft182"><b>9.1 F�rvaltnings�renden</b></p> <p style="position:absolute;top:886px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft183">F�rvaltnings�renden som g�ller<br/>milj�balken, bl.a. fr�gor om naturv�rd, biologisk m�ngfald och skydd av</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft180">naturen, vatten- och luftv�rd, vattenverksamhet, milj�farlig verksamhet, av-</p> </div> <div id="page19-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft190">19</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft191"><b>SFS 2013:1128</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft193">fallshantering och kretsloppsfr�gor, kemikaliekontroll samt fr�gor om gentek-<br/>nik, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft193">friluftsliv,<br/>milj�forskning,<br/>milj�fr�gor som kr�ver s�rskild samordning,<br/>avgasfr�gor f�r motorfordon och arbetsmaskiner,<br/>handel med utsl�ppsr�tter, flexibla mekanismer och andra klimatpolitiska</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft190">styrmedel,</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft190">lagen (1998:812) med s�rskilda best�mmelser om vattenverksamhet och</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft193">lagen (1976:997) om vattenf�rbund, i den m�n s�dana �renden inte h�r till<br/>n�got annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft193">meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska unders�kningar, <br/>str�lskydd,<br/>k�rnteknisk verksamhet, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft190">departement,</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft193">FN:s milj�program (UNEP),<br/>statliga investeringsbidrag f�r en ekologiskt h�llbar samh�llsutveckling</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft190">samt klimatinvesteringsprogram.</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft192"><b>9.2 Lagstiftnings�renden</b></p> <p style="position:absolute;top:416px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft190">Lagstiftnings�renden som g�ller </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft193">milj�balken,<br/>milj�skydd,<br/>milj�information,<br/>milj�styrning,<br/>allm�nhetens deltagande i beslutsprocesser och tillg�ng till r�ttslig pr�v-</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft190">ning i milj�fr�gor,</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft193">s�rskilda best�mmelser om vattenverksamhet,<br/>svensk-norsk vattenr�ttskonvention,<br/>gr�ns�lvs�verenskommelse mellan Sverige och Finland,<br/>utnyttjande av vattenkraft vid krig,<br/>vattenf�rbund,<br/>Sveriges ekonomiska zon, <br/>verksamhet i Antarktis,<br/>motorbr�nslen,<br/>avgasfr�gor f�r motorfordon och arbetsmaskiner,<br/>handel med utsl�ppsr�tter, flexibla mekanismer och andra klimatpolitiska</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft190">styrmedel, </p> <p style="position:absolute;top:729px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft193">str�lskydd,<br/>k�rnteknisk verksamhet, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft190">departement,</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft193">atomansvarighet,<br/>statliga investeringsbidrag till klimatinvesteringsprogram.</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft192"><b>9.3 Myndigheter m.fl.</b></p> <p style="position:absolute;top:869px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft190">Naturv�rdsverket,</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft193">Kemikalieinspektionen,<br/>Havs- och vattenmyndigheten,</p> </div> <div id="page20-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft200">20</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft201"><b>SFS 2013:1128</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft203">Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut,<br/>Stiftelsen Institutet f�r Vatten- och Luftv�rdsforskning,<br/>Stiftelsen f�r Milj�strategisk forskning,<br/>Stiftelsen f�r Internationella institutet f�r industriell milj�ekonomi vid</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft200">Lunds universitet,</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft203">Stockholms internationella milj�institut,<br/>Finsk-svenska gr�ns�lvskommissionen,<br/>Str�ls�kerhetsmyndigheten,<br/>de lokala s�kerhetsn�mnderna vid k�rntekniska anl�ggningar,<br/>K�rnavfallsfonden,<br/>K�rnavfallsr�det,<br/>Forskningsr�det f�r milj�, areella n�ringar och samh�llsbyggande, <br/>Aktiebolaget Svenska Milj�styrningsr�det.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft201"><b>10 N�ringsdepartementet</b></p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft202"><b>10.1 F�rvaltnings�renden</b></p> <p style="position:absolute;top:355px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft200">F�rvaltnings�renden som g�ller</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft200">de allm�nna riktlinjerna f�r n�ringspolitiken och andra �vergripande</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft200">n�ringspolitiska fr�gor,</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft200">allm�nna fr�gor om anv�ndningen av informationsteknik (it), i den m�n s�-</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft200">dana �renden inte h�r till n�got annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft203">infrastruktur f�r informationsteknik (it),<br/>�vergripande fr�gor om informationsteknik (it) inom statlig f�rvaltning,<br/>elektronisk kommunikation, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft200">annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft200">j�rnv�gar, sp�rv�gar och tunnelbanor, v�gar, broar och f�rjor, v�gtrafik,</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft203">fordons utrustning och beskaffenhet, f�rarbeh�righet samt kommunikations-<br/>v�sendet i �vrigt till lands,</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft203">postkommunikationer,<br/>bidrag till kollektivtrafik,<br/>upphandling av persontrafik,<br/>�verlastavgift,<br/>sj�fart, farleder och hamnar, s�kerheten p� fartyg, �tg�rder mot vattenf�ro-</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft203">rening fr�n fartyg, bef�l p� handelsfartyg och fiskefartyg, skeppsm�tning, sj�-<br/>karteverksamhet, lotsning, fyrar, sj�r�ddning, statens isbrytarverksamhet<br/>samt, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat departement, kanaler<br/>samt anst�llning och m�nstring av sj�m�n,</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft203">V�rldssj�fartsuniversitetet,<br/>luftfart, marktj�nster p� flygplatser,<br/>transport- och kommunikationsforskning, i den m�n s�dana �renden inte</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft200">h�r till n�got annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft200">distribution av radioprogram, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft200">annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft200">mark och byggnader f�r Trafikverket, Sj�fartsverket och Luftfartsverket, i</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft200">den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft203">arbetstid och arbetsmilj� p� transportomr�det,<br/>tillst�nd enligt 8 kap. 37 � andra stycket aktiebolagslagen (2005:551) och</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft200">6 kap. 11 � andra stycket lagen (1987:667) om ekonomiska f�reningar,</p> </div> <div id="page21-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft210">21</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft211"><b>SFS 2013:1128</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft210">tillst�nd enligt 2 a � andra stycket och 9 � lagen (1992:160) om utl�ndska</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft210">filialer m.m.,</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft210">tillst�nd enligt 8 kap. 9 och 30 �� aktiebolagslagen (2005:551) och 6 kap.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft212">4 � lagen (1987:667) om ekonomiska f�reningar, allt i den m�n s�dana �ren-<br/>den inte h�r till n�got annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft210">tillst�nd enligt 2 kap. 37 � fj�rde stycket lagen (1980:1102) om handels-</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft212">bolag och enkla bolag samt 4 � lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska<br/>intressegrupperingar,</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft212">FN:s organisation f�r industriell utveckling (UNIDO),<br/>fr�gor om f�retag som ber�r allm�nna utvecklingsbetingelser m.m., i den</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft210">m�n s�dana fr�gor inte h�r till n�got annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft212">n�ringsfrihet,<br/>konkurrens- och marknadsfr�gor,<br/>offentligt st�d till n�ringslivet, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft210">annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft210">�tg�rder f�r att f�renkla f�r f�retagen, i den m�n s�dana �renden inte h�r</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft210">till n�got annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft210">regional tillv�xtpolitik, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft210">departement, samt samordning av s�dana �renden,</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft212">kommersiell service i gles- och landsbygder,<br/>EU:s sammanh�llningspolitik och strukturfonder samt fr�gor r�rande</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft212">regional utvecklingsplanering inom EU, i den m�n s�dana �renden inte h�r till<br/>n�got annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft212">industriell design,<br/>mineralfr�gor, geologisk unders�kning,<br/>behovsmotiverad forskning och utveckling samt utveckling av innovations-</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft210">system, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft212">m�tteknisk verksamhet,<br/>m�tt och vikt, �delmetallkontroll,<br/>patent, skydd f�r varum�rken, m�nster och namn,<br/>turism, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat departement,<br/>kooperativa fr�gor, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat de-</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft210">partement,</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft210">program, elcertifikat och andra styrmedel f�r energitillf�rsel och energi-</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft210">hush�llning, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft210">energif�rs�rjning, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat depar-</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft210">tement,</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft210">energianv�ndning med undantag f�r s�dant sektorsvis ansvar f�r energi-</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft210">hush�llning som h�r till n�got annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft210">energiforskning, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat departe-</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft210">ment,</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft212">kommunal energiplanering,<br/>s�kerhet inom elenergiomr�det,<br/>beredskap inom energiomr�det,<br/>el-, gas- och fj�rrv�rmemarknadernas funktion,<br/>energi i �vrigt, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat departe-</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft210">ment,</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft210">damms�kerhet, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat departe-</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft210">ment.</p> </div> <div id="page22-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft220">22</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft221"><b>SFS 2013:1128</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft222"><b>10.2 Lagstiftnings�renden</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft220">Lagstiftnings�renden som g�ller</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft220">j�rnv�gar, sp�rv�gar och tunnelbana samt j�rnv�gs-, sp�rv�gs- och tunnel-</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft220">banetrafik,</p> <p style="position:absolute;top:129px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft226">postkommunikation,<br/>elektronisk kommunikation,<br/>informationsteknik (it), i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft220">departement,</p> <p style="position:absolute;top:199px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft226">v�gar och v�gtrafik,<br/>v�gavgifter,<br/>sj�fart, s�kerheten p� fartyg, �tg�rder mot vattenf�rorening fr�n fartyg,<br/>luftfart, marktj�nster p� flygplatser,<br/>utredning av olyckor,<br/>arbetstid och arbetsmilj� p� transportomr�det,<br/>mineralhantering, kontinentalsockeln, sand-, grus- och stent�kt inom vissa</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft220">allm�nna vattenomr�den,</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft226">konkurrensf�rh�llanden i n�ringsverksamhet,<br/>offentligt st�d till n�ringslivet, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft220">annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft226">n�ringsfrihet,<br/>�tg�rder f�r att f�renkla f�r f�retagen, i den m�n s�dana �renden inte h�r</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft220">till n�got annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft220">n�ringspolitiska fr�gor i �vrigt, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft220">annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft220">regionala tillv�xtfr�gor, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft220">departement,</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft220">EU:s sammanh�llningspolitik och strukturfonder, i den m�n s�dana �ren-</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft220">den inte h�r till n�got annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft226">regionala utvecklingsbolag,<br/>m�tt, vikt, �delmetallkontroll,<br/>auktorisation av patentombud,<br/>utl�ndska filialer,<br/>program, elcertifikat och andra styrmedel f�r energitillf�rsel och energi-</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft220">hush�llning, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft220">energif�rs�rjning, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat depar-</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft220">tement,</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft226">el-, gas- och fj�rrv�rmemarknadernas funktion,<br/>elektriska anl�ggningar, andra anl�ggningar f�r energi�ndam�l eller energi</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft220">i �vrigt, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft226">civilt totalf�rsvar n�r det g�ller energi.<br/>Lagstiftning av civillags natur i transportr�ttsliga fr�gor liksom lagen</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft220">(1951:649) om straff f�r vissa trafikbrott h�r dock till Justitiedepartementet.</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft222"><b>10.3 Myndigheter m.fl.</b></p> <p style="position:absolute;top:814px;left:324px;white-space:nowrap" class="ft223">8</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft220">Post- och telestyrelsen,</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft220">Trafikverket,</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft227">8 �ndringen inneb�r att Botniabanan AB, Innovationsbron AB och Norrland Center<br/>AB tagits bort ur f�rteckningen.</p> </div> <div id="page23-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft230">23</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft231"><b>SFS 2013:1128</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft233">Statens v�g- och transportforskningsinstitut,<br/>Sj�fartsverket,<br/>Luftfartsverket,<br/>Transportstyrelsen,<br/>Trafikanalys,<br/>Konkurrensverket,<br/>Sveriges geologiska unders�kning,<br/>Patent- och registreringsverket,<br/>Patentbesv�rsr�tten,<br/>Patentombudsn�mnden,<br/>Bolagsverket,<br/>Kungl. Ingenj�rsvetenskapsakademien,<br/>AB Terminologicentrum TNC,<br/>Stiftelsen Norrlandsfonden,<br/>Stiftelsen Industrifonden,<br/>Verket f�r innovationssystem,<br/>Oljekrisn�mnden,<br/>Aff�rsverket svenska kraftn�t,<br/>Els�kerhetsverket,<br/>Statens energimyndighet,<br/>Energimarknadsinspektionen,<br/>Tillv�xtverket,<br/>Myndigheten f�r tillv�xtpolitiska utv�rderingar och analyser,<br/>E-legitimationsn�mnden,<br/>ALMI F�retagspartner AB,<br/>Arlandabanan Infrastructure AB,<br/>Inlandsinnovation AB,<br/>Svensk-Danska Brof�rbindelsen SVEDAB AB,<br/>V.S. VisitSweden AB.</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft231"><b>11 Kulturdepartementet</b></p> <p style="position:absolute;top:608px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft232"><b>11.1 F�rvaltnings�renden</b></p> <p style="position:absolute;top:634px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft230">F�rvaltnings�renden som g�ller</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft233">idrott,<br/>ers�ttningar och bidrag till konstn�rer,<br/>scenkonst,<br/>bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter,<br/>arkitektur, form, design och bildkonst,<br/>bidrag till icke-statliga kulturlokaler,<br/>bidrag till konstn�rlig utsmyckning,<br/>hemsl�jd,<br/>arkiv,<br/>kulturmilj�,<br/>museer,<br/>film och videogram,<br/>dagspress,<br/>radio och television,<br/>st�d till regional kulturverksamhet,<br/>nya medietj�nster,</p> </div> <div id="page24-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft240">24</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft241"><b>SFS 2013:1128</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft243">insatser mot skadliga inslag i medier,<br/>svenska spr�ket,<br/>internationellt kulturellt samarbete,<br/>allt i den m�n ovann�mnda �renden inte h�r till n�got annat departement,<br/>f�rl�ngning av fideikommiss eller inl�sen av fideikommissegendom av</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft240">kulturhistoriska sk�l.</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft242"><b>11.2 Lagstiftnings�renden</b></p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft240">Lagstiftnings�renden som g�ller</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft243">idrott,<br/>arkivfr�gor,<br/>kulturmilj�fr�gor,<br/>�ldersgr�nser f�r film som ska visas offentligt,<br/>radio och television med undantag av lagstiftning om missbruk av yttrande-</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft240">friheten, </p> <p style="position:absolute;top:329px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft243">svenska spr�ket,<br/>bibliotek, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat departement,<br/>f�rdelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:408px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft242"><b>11.3 Myndigheter m.fl.</b></p> <p style="position:absolute;top:433px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft240">Statens kulturr�d, </p> <p style="position:absolute;top:451px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft243">Myndigheten f�r kulturanalys,<br/>Konstn�rsn�mnden,<br/>Styrelsen f�r Sveriges f�rfattarfond,<br/>Riksteatern,<br/>regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner,<br/>Kungl. Musikaliska Akademien,<br/>l�nsbibliotek,<br/>Statens konstr�d,<br/>Kungl. Akademien f�r de fria konsterna,<br/>N�mnden f�r hemsl�jdsfr�gor,<br/>Riksarkivet,<br/>Institutet f�r spr�k och folkminnen,<br/>Riksantikvarie�mbetet, <br/>Statens historiska museer,<br/>Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien,<br/>Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde,<br/>Moderna museet,<br/>Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet,<br/>Naturhistoriska riksmuseet,<br/>Statens maritima museer,<br/>Statens f�rsvarshistoriska museer,<br/>Statens museer f�r v�rldskultur,<br/>Statens centrum f�r arkitektur och design,<br/>Statens musikverk,<br/>Stiftelsen Nordiska museet,<br/>Stiftelsen Tekniska museet,<br/>Stiftelsen Skansen,<br/>Stiftelsen Arbetets museum,</p> </div> <div id="page25-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft250">25</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft251"><b>SFS 2013:1128</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft253">regionala museer,<br/>�vriga museer som inte h�r till n�got annat departement,<br/>Riksutst�llningar,<br/>Statens medier�d,<br/>Stiftelsen Svenska Filminstitutet,<br/>Presst�dsn�mnden,<br/>Stiftelsen f�r l�ttl�st nyhetsinformation och litteratur,<br/>stiftelser med kulturella �ndam�l som departementet eller myndighet som</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft250">h�r till departementet ska tillgodose,</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft253">Myndigheten f�r tillg�ngliga medier,<br/>Myndigheten f�r radio och tv,<br/>Forum f�r levande historia,<br/>Kungliga Operan Aktiebolag,<br/>Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag,<br/>Voksen�sen A/S.</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft251"><b>12 Arbetsmarknadsdepartementet</b></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft252"><b>12.1 F�rvaltnings�renden</b></p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft250">F�rvaltnings�renden som g�ller</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft250">arbetsf�rmedling, arbetsmarknadspolitiska program och andra arbetsmark-</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft250">nadspolitiska fr�gor, arbetsl�shetsers�ttning,</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft250">arbetsanpassning, arbetslivsinriktad rehabilitering samt andra arbetsmark-</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft253">nadspolitiska fr�gor som g�ller personer med funktionsneds�ttning som med-<br/>f�r nedsatt arbetsf�rm�ga,</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft253">statlig l�negaranti vid konkurs,<br/>arbetsmilj� och arbetstid, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft250">departement,</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft250">arbetsr�tt och andra arbetslivsfr�gor f�r arbetsmarknaden i dess helhet,</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft250">utom s�vitt avser s�rskilda best�mmelser om offentlig anst�llning,</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft253">Internationella arbetsorganisationen (ILO),<br/>Europeiska sociala stadgan,<br/>utveckling inom arbetslivsomr�det,<br/>EU:s sammanh�llningspolitik avseende Europeiska socialfonden inom</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft250">EU:s strukturfonder,</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft250">samordning och utveckling av fr�gor om de m�nskliga r�ttigheterna p� na-</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft250">tionell niv�, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft250">diskriminering p� grund av k�n, k�ns�verskridande identitet eller uttryck,</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft253">etnisk tillh�righet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexu-<br/>ell l�ggning eller �lder, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat de-<br/>partement,</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft250">fr�mlingsfientlighet, rasism, homofobi och andra former av intolerans, i</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft250">den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft250">fr�gor p� nationell niv� om situationen f�r homo-, bi- och transsexuella och</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft253">personer med k�ns�verskridande identitet eller uttryck, i den m�n s�dana<br/>�renden inte h�r till n�got annat departement, samt samordning och utveck-<br/>ling av s�dana fr�gor,</p> <p style="position:absolute;top:877px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft250">nationella minoriteter i Sverige, i den m�n s�dana �renden inte h�r till</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft250">n�got annat departement, samt samordning och utveckling av s�dana fr�gor,</p> </div> <div id="page26-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft260">26</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft261"><b>SFS 2013:1128</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft260">invandrares etablering i det svenska samh�llet, i den m�n s�dana �renden</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft260">inte h�r till n�got annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft263">samordning och utveckling av integrationspolitiska fr�gor, <br/>svenskt medborgarskap,<br/>�vers�ttare och tolkar, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft260">departement,</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft260">urban utveckling.</p> <p style="position:absolute;top:199px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft262"><b>12.2 Lagstiftnings�renden</b></p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft260">Lagstiftnings�renden som g�ller</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft263">arbetsf�rmedling, arbetsmarknadspolitik, arbetsl�shetsers�ttning,<br/>arbetsanpassning, arbetslivsinriktad rehabilitering och andra arbetsmark-</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft263">nadspolitiska fr�gor som g�ller personer med funktionsneds�ttning som med-<br/>f�r nedsatt arbetsf�rm�ga,</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft263">statlig l�negaranti vid konkurs,<br/>arbetsmilj� och arbetstid, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft260">departement,</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft260">f�rhandlingar, kollektivavtal, facklig verksamhet, medbest�mmande, sty-</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft260">relserepresentation f�r de anst�llda samt andra fr�gor om kollektiv arbetsr�tt, </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft260">anst�llningsskydd, ledighet fr�n anst�llning, semester och andra fr�gor om</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft263">enskilda anst�llningsavtal, utom s�vitt avser s�rskilda best�mmelser om<br/>offentlig anst�llning,</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft263">arbetstagares uppfinningar,<br/>arbetstvister,<br/>EU:s sammanh�llningspolitik avseende Europeiska socialfonden inom</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft260">EU:s strukturfonder,</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft260">diskriminering p� grund av k�n, k�ns�verskridande identitet eller uttryck,</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft263">etnisk tillh�righet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexu-<br/>ell l�ggning eller �lder, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat de-<br/>partement,</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft260">nationella minoriteter i Sverige, i den m�n s�dana �renden inte h�r till</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft260">n�got annat departement, </p> <p style="position:absolute;top:625px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft260">invandrares etablering i det svenska samh�llet och andra integrationspoli-</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft260">tiska fr�gor, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat departement,</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft263">svenskt medborgarskap,<br/>�vers�ttare och tolkar, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft260">departement.</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft262"><b>12.3 Myndigheter m.fl.</b></p> <p style="position:absolute;top:764px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft260">R�det f�r Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-r�det), </p> <p style="position:absolute;top:781px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft263">Arbetsf�rmedlingen, <br/>Diskrimineringsombudsmannen,<br/>Stiftelsen Utbildning Nordkalotten,<br/>Arbetsmilj�verket,<br/>Arbetsdomstolen,<br/>Medlingsinstitutet,<br/>N�mnden mot diskriminering,<br/>Statens n�mnd f�r arbetstagares uppfinningar,<br/>N�mnden f�r styrelserepresentationsfr�gor,</p> </div> <div id="page27-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft270">27</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft271"><b>SFS 2013:1128</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft272">ILO-kommitt�n,<br/>Institutet f�r arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utv�rdering,<br/>Inspektionen f�r arbetsl�shetsf�rs�kringen.</p> </div> <div id="page28-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft280">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft280">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1996:1515) med
instruktion f�r Regeringskansliet;

utf�rdad den 12 december 2013.

Regeringen f�reskriver att 20 � f�rordningen (1996:1515) med instruktion

f�r Regeringskansliet

1 och bilagan till f�rordningen ska ha f�ljande lydelse.

20 �

Regeringskansliet ska

1. utse Sveriges ombud och andra representanter vid f�rhandlingar med

annan stat eller vid f�rhandlingar med och m�ten inom internationella organi-
sationer,

2. utse Sveriges representanter i det l�pande arbetet inom Europeiska unio-

nens r�d samt f�resl� och utse Sveriges representanter i kommitt�er under
Europeiska kommissionen,

3. besvara formella underr�ttelser fr�n kommissionen och i �vrigt upplysa

kommissionen om hur Sverige har uppfyllt de f�rpliktelser som f�ljer av
Sveriges medlemskap i unionen,

4. best�mma vem som ska delta i arbetet inom St�ndiga representanternas

kommitt�,

5. besvara motiverade yttranden fr�n kommissionen,
6. anm�la f�rslag till f�rfattningar i enlighet med informationsf�rfaranden

som f�ljer av Sveriges medlemskap i unionen eller av andra internationella
�verenskommelser,

7. avge svenska svar och kommentarer inom f�rfaranden som f�ljer av

Sveriges medlemskap i unionen eller av andra internationella �verenskom-
melser,

8. vara den nationella s�kerhetsmyndighet som ansvarar f�r att uppr�tth�lla

s�kerheten f�r sekretessbelagda uppgifter enligt Europeiska r�dets s�kerhets-
f�reskrifter samt enligt Sveriges �taganden om detta i �verenskommelser med
V�steuropeiska unionen och Nato inom ramen f�r samarbetet Partnerskap f�r
fred, och

9. besvara en utl�ndsk beg�ran om inspektion, utv�rderingsbes�k eller

observationsflygning som f�ljer av �taganden inom Organisationen f�r s�ker-
het och samarbete i Europa (OSSE) enligt Wiendokumentet om f�rtroende-
och s�kerhetsskapande �tg�rder den 30 november 2011 och f�rdraget om
observationsflygningar den 24 mars 1992.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 februari 2014.

1 F�rordningen omtryckt 2010:1750.

SFS 2013:1128

Utkom fr�n trycket
den 27 december 2013

background image

2

SFS 2013:1128

P� regeringens v�gnar

FREDRIK REINFELDT

Thomas Str�mgren
(Statsr�dsberedningen)

background image

3

SFS 2013:1128

Bilaga

2

1 Statsr�dsberedningen

1.1 F�rvaltnings�renden

F�rvaltnings�renden som g�ller

regeringen, Regeringskansliet,
kommitt�v�sendet,
europeiska integrationsfr�gor av horisontell karakt�r, med undantag av

fr�gor om Europeiska unionens utvidgning,

anv�ndningen av de flygplan som staten anskaffat f�r statschefens och den

h�gsta civila och milit�ra ledningens resor.

1.2 Lagstiftnings�renden

Lagstiftnings�renden som g�ller

europeiska integrationsfr�gor av horisontell karakt�r, med undantag av

fr�gor om Europeiska unionens utvidgning.

1.3 Myndigheter m.fl.

Svenska institutet f�r europapolitiska studier,

Harpsundsn�mnden.

2. Justitiedepartementet

2.1 F�rvaltnings�renden

3

F�rvaltnings�renden som g�ller

riksdagen med undantag av �renden om Utrikesn�mnden,
grundlagarna,
rikets vapen och flagga,
vallagen (2005:837), folkomr�stningslagen (1979:369),
lagen (1991:1559) med f�reskrifter p� tryckfrihetsf�rordningens och ytt-

randefrihetsgrundlagens omr�den,

rikets judiciella indelning samt, i den m�n s�dana �renden inte h�r till

n�got annat departement, domstolsv�sendet,

arrenden�mnderna, hyresn�mnderna,
r�ttshj�lp,
dispasch�rverksamhet,
fastighetsregistreringen, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat

departement,

Sveriges advokatsamfund,
�klagarv�sendet,
polisv�sendet,
allm�n ordning och s�kerhet, allm�nna sammankomster,
�tal f�r brott, f�rordnande av domstol,

2 Senaste lydelse 2013:8.

3 �ndringen inneb�r bl.a. att orden upph�vande av domstols dom eller beslut om ut-
visning p� grund av brott tagits bort ur f�rteckningen.

background image

4

SFS 2013:1128

utl�mning och �verl�mnande f�r brott, internationell r�ttslig hj�lp i brott-

m�l, internationellt samarbete r�rande lagf�ring f�r brott,

kriminalv�rd,
internationellt samarbete r�rande verkst�llighet av brottm�lsdom,
fideikommissf�rfattningar, dock inte f�rl�ngning av fideikommiss eller in-

l�sen av fideikommissegendom av kulturhistoriska sk�l,

permutationslagen (1972:205), i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got

annat departement,

n�d i brottm�l, abolition,
det r�ttsmedicinska och det r�ttspsykiatriska unders�kningsv�sendet,
lagen (1971:796) om internationella r�ttsf�rh�llanden r�rande adoption,

lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella r�ttsf�rh�llanden r�rande �kten-
skap och f�rmynderskap, f�rordningen (1931:429) om vissa internationella
r�ttsf�rh�llanden r�rande �ktenskap, adoption och f�rmynderskap, lagen
(1988:1321) om nordiska r�ttsf�rh�llanden r�rande f�rvaltarskap enligt f�r-
�ldrabalken m.m.,

europabolag, aktiebolag, handelsbolag, enkla bolag och ekonomiska f�re-

ningar, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat departement, stiftel-
selagen (1994:1220), i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat
departement,

�rsredovisningslagen (1995:1554), datalagen (1973:289), personuppgifts-

lagen (1998:204),

lagen (1960:729) om upphovsr�tt till litter�ra och konstn�rliga verk, lagen

(1980:612) om medling i vissa upphovsr�ttstvister, lagen (1953:771) om
skydd f�r vissa internationella sjukv�rdsbeteckningar m.m.,

vapenlagen (1996:67),
passlagen (1978:302) n�r det g�ller passmyndigheter inom riket,
flyktingar, mottagande av asyls�kande, utl�nningars r�tt att vistas i landet, i

den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat departement,

medborgarnas inflytande och delaktighet i samh�llet, i den m�n s�dana fr�-

gor inte h�r till n�got annat departement,

demokrati och allm�nna val, i den m�n s�dana fr�gor inte h�r till n�got

annat departement,

marknadsf�ring, konsumentinformation, konsumentinflytande i standardi-

seringsarbetet, resegarantier samt konsumentskydd och konsumentpolitiska
fr�gor i �vrigt, i den m�n s�dana fr�gor inte h�r till n�got annat departement.

2.2 Lagstiftnings�renden

a. Lagstiftnings�renden som g�ller

grundlagarna, riksdagsordningen, andra konstitutionella �mnen, allm�nt

f�rvaltningsr�ttsliga �mnen, statligt partist�d.

b. Lagstiftnings�renden som inte h�r till n�got annat departement och som

g�ller

�mnen som avses i 8 kap. 2 � f�rsta stycket 1 eller 2 regeringsformen, pro-

cessr�ttsliga �mnen.

c. Lagstiftnings�renden som g�ller
revisorer och revisionsbolag,
utl�nningars r�tt att vistas i landet,
mottagande av asyls�kande m.fl.,

background image

5

SFS 2013:1128

marknadsf�ring, konsumentinformation, konsumentinflytande i standardi-

seringsarbetet, resegarantier samt konsumentskydd och konsumentpolitiska
fr�gor i �vrigt, i den m�n s�dana fr�gor inte h�r till n�got annat departement.

2.3 Myndigheter m.fl.

H�gsta domstolen, hovr�tterna, tingsr�tterna,

H�gsta f�rvaltningsdomstolen, kammarr�tterna, f�rvaltningsr�tterna,
Lagr�det,
Marknadsdomstolen,
Justitiekanslern,
arrenden�mnderna, hyresn�mnderna,
Domstolsverket, Domarn�mnden, Notarien�mnden,
R�ttshj�lpsn�mnden, R�ttshj�lpsmyndigheten,
�klagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten,
Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium, den lokala polis-

organisationen,

S�kerhets- och integritetsskyddsn�mnden,
Kriminalv�rden,
�vervakningsn�mnderna,
Brottsf�rebyggande r�det,
Brottsoffermyndigheten,
R�ttsmedicinalverket,
Konsumentverket med Konsumentombudsmannen,
Allm�nna reklamationsn�mnden,
Fideikommissn�mnden,
Genteknikn�mnden,
Revisorsn�mnden,
Valmyndigheten,
Migrationsverket,
Datainspektionen,
Trafikskaden�mnden,
Fastighetsm�klarinspektionen,
Resegarantin�mnden,
Stiftelsen f�r r�ttsinformation,
Milj�m�rkning Sverige AB.

3 Utrikesdepartementet

3.1 F�rvaltnings�renden

F�rvaltnings�renden som g�ller

rikets f�rh�llande till och �verenskommelser med andra stater och mellan-

folkliga organisationer,

rikets gr�nser,
Utrikesn�mnden,
svenska beskickningar och konsulat samt delegationer vid internationella

organisationer,

utl�ndska beskickningar och konsulat i Sverige samt s�dana organ eller

organisationer som avses i bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och

background image

6

SFS 2013:1128

privilegier i vissa fall, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat
departement,

svenska medborgares r�tt och b�sta i fr�mmande l�nder, i den m�n s�dana

�renden inte h�r till n�got annat departement,

lagen (2003:491) om konsul�rt ekonomiskt bist�nd och lagen (2010:813)

om konsul�ra katastrofinsatser,

m�l vid den europeiska domstolen f�r de m�nskliga r�ttigheterna,
klagom�l mot Sverige inf�r andra internationella organ f�r �vervakning av

efterlevnaden av konventioner som r�r m�nskliga r�ttigheter,

�renden vid Europeiska kommissionen och EFTA:s �vervakningsmyndig-

het samt m�l vid Europeiska unionens domstol, tribunalen, Europeiska unio-
nens personaldomstol och EFTA-domstolen,

m�l och �renden inf�r �vriga internationella domstolar d�r Sverige �r part,
utseende av svenska ledam�ter i internationella domstolar samt i andra

internationella organ f�r �vervakning av efterlevnaden av konventioner som
r�r m�nskliga r�ttigheter,

passlagen (1978:302) n�r det g�ller passmyndigheter i utlandet samt n�r det

g�ller diplomatpass och tj�nstepass,

UD-viseringar,
information om Sverige i utlandet, i den m�n s�dana �renden inte h�r till

n�got annat departement,

samordning av fr�gor som r�r genomf�randet av politiken om global ut-

veckling,

internationellt utvecklingssamarbete,
samarbete som avser st�d till l�nderna i Central- och �steuropa,
regionala utvecklingsbanker, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got

annat departement,

V�rldsbanksgruppen, s�vitt �rendena r�r utvecklingspolitiska aspekter av

V�rldsbankens agerande,

nordiska samarbetsfr�gor, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got

annat departement,

europeiska integrationsfr�gor, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got

annat departement,

utrikeshandel och handelspolitik, i den m�n s�dana �renden inte h�r till

n�got annat departement,

allm�nna tull- och handelsavtalet (GATT) och v�rldshandelsorganisationen

(WTO),

internationella tull- och handelsf�rhandlingar,
befrielse fr�n tull,
Organisationen f�r ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) samt

Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA), i den m�n s�dana �renden
inte h�r till n�got annat departement,

lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner,
vissa internationella handels- och r�varufr�gor, i den m�n s�dana �renden

inte h�r till n�got annat departement,

f�rbud mot tillverkning och utf�rsel av krigsmateriel m.m.,
exportkontrollfr�gor avseende produkter med s�v�l civil som milit�r an-

v�ndning,

multinationella f�retag och internationella investeringar,
fr�mjande av utl�ndska investeringar i Sverige,
allm�nna fr�gor om teknisk provning och kontroll samt standardisering,

background image

7

SFS 2013:1128

genomf�randet av EU:s inre marknad, i den m�n s�dana �renden inte h�r

till n�got annat departement,

exportfr�mjande �tg�rder,
statsst�dda exportkrediter och exportkreditgarantier,
internationella �verenskommelser om allm�nna villkor f�r exportkrediter,
handelskamrar.

3.2 Lagstiftnings�renden

Lagstiftnings�renden som g�ller

rikets gr�nser,
Utrikesn�mnden,
immunitet och privilegier,
bist�nd till svenska medborgare i utlandet, konsul�ra katastrofinsatser,
europeiska integrationsfr�gor, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got

annat departement,

utrikeshandel, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat departe-

ment,

det europeiska ekonomiska samarbetsomr�det (EES), i den m�n s�dana

�renden inte h�r till n�got annat departement,

allm�nna tull- och handelsavtalet (GATT) och v�rldshandelsorganisationen

(WTO),

befrielse fr�n tull,
vissa internationella sanktioner,
kontroll �ver tillverkningen av krigsmateriel och f�rbud mot utf�rsel av

krigsmateriel m.m.,

exportkontrollfr�gor avseende produkter med s�v�l civil som milit�r an-

v�ndning,

obligatorisk kontroll genom teknisk provning, i den m�n s�dana �renden

inte h�r till n�got annat departement,

genomf�randet av EU:s inre marknad, i den m�n s�dana �renden inte h�r

till n�got annat departement,

exportfr�mjande �tg�rder,
statsst�dda exportkrediter och exportkreditgarantier,
auktorisation av handelskamrar.

3.3 Myndigheter m.fl.

4

Svenska beskickningar och konsulat samt delegationer vid internationella
organisationer,

Svenska institutet i Alexandria,
Utrikesf�rvaltningens antagningsn�mnd,
Folke Bernadotteakademin,
Styrelsen f�r internationellt utvecklingssamarbete (Sida),
Nordiska afrikainstitutet,
Svenska institutet,
Stiftelsen Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI),
Inspektionen f�r strategiska produkter,
Stiftelsen �stekonomiska Institutet,

4 �ndringen inneb�r att Swedfund International AB tagits bort ur f�rteckningen.

background image

8

SFS 2013:1128

Institutet f�r Japanstudier,
Styrelsen f�r ackreditering och teknisk kontroll,
Sveriges Standardiseringsf�rbund,
Kommerskollegium,
Exportkreditn�mnden,
Sveriges export- och investeringsr�d,
handelssekreterare,
auktoriserade handelskamrar,
A/O Dom Shvetsii.

4 F�rsvarsdepartementet

4.1 F�rvaltnings�renden

F�rvaltnings�renden som g�ller

det milit�ra f�rsvaret,
fr�gor h�rande till officersutbildning, i den m�n s�dana �renden inte h�r till

n�got annat departement,

bi- och multilateralt f�rsvars- och materielsamarbete,
tilltr�de till Sveriges territorium,
tillst�nd f�r �rlogsbes�k, flygning med milit�ra luftfartyg och tj�nstg�ring

utomlands,

lagen (1974:613) om handl�ggningen av vissa regerings�renden,
�taganden inom Organisationen f�r s�kerhet och samarbete i Europa

(OSSE) enligt Wiendokumentet om f�rtroende- och s�kerhetsskapande �tg�r-
der den 30 november 2011, dokumentet om global informationsl�mning den
28 november 1994, dokumentet om uppf�randekoden den 3 december 1994
och f�rdraget om observationsflygningar den 24 mars 1992, i den m�n s�dana
�renden inte h�r till Utrikesdepartementet,

Europeiska f�rsvarsbyr�n (EDA),
befolkningsskydd, skydd mot olyckor, i den m�n s�dana �renden inte h�r

till n�got annat departement, sj��vervakning och milj�r�ddningstj�nst,

utredningar av luft- och sj�fartsolyckor, olyckor med sp�rbunden trafik,

andra allvarliga olyckor samt olyckor i milit�r verksamhet, i den m�n s�dana
�renden inte h�r till n�got annat departement,

psykologiskt f�rsvar,
kommunernas beredskap, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat

departement,

f�rsvarsunderr�ttelseverksamhet,
signalskydd,
totalf�rsvarsplikt,
transport av farligt gods,
frivillig verksamhet f�r st�d �t totalf�rsvaret,
samordning av samh�llets krisberedskap inklusive totalf�rsvar,
brandfarliga och explosiva varor, i den m�n s�dana �renden inte h�r till

n�got annat departement.

4.2 Lagstiftnings�renden

Lagstiftnings�renden som g�ller

h�jd beredskap,

background image

9

SFS 2013:1128

totalf�rsvarsplikt,
F�rsvarsmaktens personal, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got

annat departement,

s�ndande av v�pnad styrka utomlands,
lagen (1974:613) om handl�ggningen av vissa regerings�renden,
befolkningsskydd, skydd mot olyckor, i den m�n s�dana �renden inte h�r

till n�got annat departement,

f�rfogande,
ransonering,
f�rsvarsunderr�ttelseverksamhet,
skydd f�r f�rsvaret,
gr�ns�vervakning i krig,
kommunernas och landstingens beredskap, i den m�n s�dana �renden inte

h�r till n�got annat departement,

Kustbevakningens medverkan i polisi�r �vervakning,
transport av farligt gods,
brandfarliga och explosiva varor, i den m�n s�dana �renden inte h�r till

n�got annat departement.

4.3 Myndigheter m.fl.

F�rsvarsmakten,

F�rsvarets materielverk,
F�rsvarets radioanstalt,
Myndigheten f�r samh�llsskydd och beredskap,
Kustbevakningen,
Totalf�rsvarets forskningsinstitut,
Totalf�rsvarets rekryteringsmyndighet,
F�rsvarsexportmyndigheten,
Statens haverikommission,
Statens inspektion f�r f�rsvarsunderr�ttelseverksamheten,
F�rsvarsunderr�ttelsedomstolen,
Granskningsn�mnden f�r f�rsvarsuppfinningar,
Rikshemv�rnsr�det,
Riksv�rderingsn�mnden,
Delegationen f�r folkr�ttslig granskning av vapenprojekt,
Totalf�rsvarets folkr�ttsr�d,
Nationella upplysningsbyr�n enligt Gen�vekonventionerna,
organisationer f�r frivillig f�rsvarsverksamhet,
Krigsvetenskapsakademien,
�rlogsmannas�llskapet,
Stiftelsen G�ll�fsta utbildningscentrum,
s�dana stiftelser f�r v�lg�rande �ndam�l som h�r till F�rsvarsmakten.

5 Socialdepartementet

5.1 F�rvaltnings�renden

F�rvaltnings�renden som g�ller

sjukf�rs�kring,
arbetsskadef�rs�kring och statligt personskadeskydd,

background image

10

SFS 2013:1128

sjukl�n,
ers�ttning f�r n�rst�endev�rd,
allm�n �lderspensionsf�rs�kring och allm�n efterlevandepensionsf�rs�k-

ring med undantag av premiepensionssystemet,

frivillig pensionsf�rs�kring,
�ldref�rs�rjningsst�d,
ekonomiska �tg�rder till st�d �t barnfamiljer, efterlevandest�d till barn,
internationella adoptioner, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got

annat departement,

barnpolitik, innefattande samordning och utveckling av fr�gor som r�r bar-

nets r�ttigheter och andra barnfr�gor, som inte h�r till n�got annat departe-
ment,

bostadsbidrag,
bostadstill�gg,
boendetill�gg,
bostadsanpassningsbidrag,
socialtj�nst, innefattande omsorger om barn och ungdom, �ldreomsorg,

omsorg om funktionshindrade, missbrukarv�rd samt annat socialt bist�nd,

samordning av funktionshinderspolitiken,
h�lso- och sjukv�rd eller annan medicinsk verksamhet,
habilitering,
hj�lpmedelsf�rs�rjning,
tandv�rd,
h�lso- och sjukv�rdspersonalens yrkesut�vning,
l�kemedel, medicintekniska produkter och kosmetika,
apoteksv�sendet,
st�d och service till vissa funktionshindrade,
assistansers�ttning,
handikappers�ttning och v�rdbidrag,
bilst�d till personer med funktionshinder,
Allm�nna arvsfonden,
samordning av folkh�lsopolitiken,
fr�mjande av h�lsa och f�rebyggande av oh�lsa,
alkohol, tobak, narkotika, dopning och dopningsmedel, f�rbud mot vissa

h�lsofarliga varor,

h�lsoskydd,
smittskydd,
sociala och medicinska fr�gor i �vrigt som inte h�r till n�got annat departe-

ment,

f�rh�llandet till V�rldsh�lsoorganisationen (WHO),
�vergripande l�nepolitiska fr�gor inom statsf�rvaltningen,
offentlig upphandling, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat

departement,

k�p och f�rs�ljning av statens mark och byggnader, i den m�n s�dana �ren-

den inte h�r till n�got annat departement,

f�rvaltning av statens mark, byggnader och egendom i �vrigt, i den m�n s�-

dana �renden inte h�r till n�got annat departement,

l�nsstyrelserna,
l�nsindelningen,
allm�nna fr�gor om statsf�rvaltningen,

background image

11

SFS 2013:1128

�vergripande fr�gor om styrning, ledning och organisation av statlig verk-

samhet samt effektivisering inom statsf�rvaltningen,

statlig lokalf�rs�rjning, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat

departement,

arbets- och anst�llningsvillkor i offentlig anst�llning,
personalpolitiska fr�gor inom statsf�rvaltningen,
samh�llsinformation,
bostadsf�rs�rjningsfr�gor, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got

annat departement,

bostadsfinansiering,
allm�nnyttiga kommunala bostadsaktiebolag,
geotekniska unders�kningar,
markanv�ndning och bebyggelse, i den m�n s�dana �renden inte h�r till

n�got annat departement,

tillst�nd till expropriation, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got

annat departement,

lantm�teriet, landskaps- och fastighetsinformation,
byggprodukter, byggnadsverk och till dessa h�rande anordningar, i den

m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat departement,

byggforskning, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat departe-

ment,

trossamfund,
begravningsv�sendet.

5.2 Lagstiftnings�renden

Lagstiftnings�renden som g�ller

sjukf�rs�kring,
arbetsskadef�rs�kring och statligt personskadeskydd,
sjukl�n,
ers�ttning f�r n�rst�endev�rd,
allm�n �lderspensionsf�rs�kring och allm�n efterlevandepensionsf�rs�k-

ring med undantag av premiepensionssystemet,

frivillig pensionsf�rs�kring,
�ldref�rs�rjningsst�d,
ekonomiska �tg�rder till st�d �t barnfamiljer, efterlevandest�d till barn,
internationella adoptioner, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got

annat departement,

barnpolitik, innefattande samordning och utveckling av fr�gor som r�r bar-

nets r�ttigheter och andra barnfr�gor, som inte h�r till n�got annat departe-
ment,

bostadsbidrag,
bostadstill�gg,
boendetill�gg,
bostadsanpassningsbidrag,
socialtj�nst, innefattande omsorger om barn och ungdom, �ldreomsorg,

omsorg om funktionshindrade, missbrukarv�rd samt annat social bist�nd,

samordning av funktionshinderspolitiken,
h�lso- och sjukv�rd eller annan medicinsk verksamhet,
habilitering,
hj�lpmedelsf�rs�rjning,

background image

12

SFS 2013:1128

tandv�rd,
h�lso- och sjukv�rdspersonalens yrkesut�vning,
l�kemedel, medicintekniska produkter och kosmetika,
apoteksv�sendet,
st�d och service till vissa funktionshindrade,
assistansers�ttning,
handikappers�ttning och v�rdbidrag,
bilst�d till personer med funktionshinder,
Allm�nna arvsfonden med undantag av s�dana fr�gor som regleras i �rvda-

balken,

samordning av folkh�lsopolitiken,
alkohol och tobak, med undantag av s�dana fr�gor som regleras i tull- och

skattelagstiftningen, narkotika med undantag av narkotikastrafflagstiftningen,
dopning och dopningsmedel, f�rbud mot vissa h�lsofarliga varor,

smittskydd,
offentlig upphandling,
l�nsstyrelserna,
�ndrad regional ansvarsf�rdelning,
arbetstagare i offentliga anst�llningar,
bostadsf�rs�rjningsfr�gor, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got

annat departement,

allm�nnyttiga kommunala bostadsaktiebolag,
planl�ggning, markanv�ndning och bebyggelse,
allm�nna vatten- och avloppsanl�ggningar,
byggprodukter, byggnadsverk och till dessa h�rande anordningar, i den

m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat departement,

byggfelsf�rs�kring,
trossamfund,
begravningsv�sendet.

5.3 Myndigheter m.fl.

5

F�rs�kringskassan,

Socialstyrelsen,
Inspektionen f�r v�rd och omsorg,
L�kemedelsverket,
H�lso- och sjukv�rdens ansvarsn�mnd,
Folkh�lsomyndigheten,
Myndigheten f�r v�rdanalys,
Statens beredning f�r medicinsk utv�rdering,
Provinsiall�karstiftelsen,
Statens institutionsstyrelse,
Myndigheten f�r handikappolitisk samordning,
Hj�lpmedelsinstitutet, ideell f�rening,
Myndigheten f�r internationella adoptionsfr�gor,
Barnombudsmannen,
Forskningsr�det f�r h�lsa, arbetsliv och v�lf�rd,
Stiftelsen WHO Collaborating Centre on International Drug Monitoring,

5 �ndringen inneb�r bl.a. att Smittskyddsinstitutet och Statens folkh�lsoinstitut tagits
bort ur f�rteckningen.

background image

13

SFS 2013:1128

Stiftelsen f�r v�rd- och allergiforskning,
Alkoholsortimentsn�mnden,
Arvsfondsdelegationen,
Tandv�rds- och l�kemedelsf�rm�nsverket,
Inspektionen f�r socialf�rs�kringen,
Pensionsmyndigheten,
Statens fastighetsverk,
Fortifikationsverket,
Arbetsgivarverket,
l�nsstyrelserna,
Statskontoret,
Statens �verklaganden�mnd,
Statens ansvarsn�mnd,
Offentliga sektorns s�rskilda n�mnd,
Trygghetsstiftelsen,
Statens tj�nstepensionsverk,
Statens tj�nstepensions- och grupplivn�mnd,
Skiljen�mnden i vissa trygghetsfr�gor,
Statens geotekniska institut,
Boverket,
Lantm�teriet,
Statens va-n�mnd,
N�mnden f�r statligt st�d till trossamfund,
Ers�ttningsn�mnden,
Statens servicecenter,
E-h�lsomyndigheten,
Apotekens Service Aktiebolag i likvidation,
Apotek Produktion & Laboratorier AB,
Systembolaget Aktiebolag,
Statens Bostadsomvandling AB Sbo,
Swedesurvey Aktiebolag.

6 Finansdepartementet

6.1 F�rvaltnings�renden

F�rvaltnings�renden som g�ller

de allm�nna riktlinjerna f�r den ekonomiska politiken och den principiella

inriktningen av finanspolitiska �tg�rder,

�vergripande valutapolitiska beslut,
prisreglering, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat departe-

ment,

budgetregleringen samt den allm�nna f�rvaltningen och redovisningen av

statsmedlen,

ekonomisk styrning,
statens uppl�ning och statsskuldsf�rvaltning,
f�rvaltning av statliga l�n och aktier samt fonder och fonderade medel, i

den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat departement,

myndigheternas �rsredovisningar, del�rsrapporter och budgetunderlag,
statlig revision,

background image

14

SFS 2013:1128

internationellt ekonomiskt samarbete, i den m�n s�dana �renden inte h�r

till n�got annat departement,

V�rldsbanksgruppen, Europar�dets utvecklingsbank, Europeiska investe-

ringsbanken, Europeiska utvecklingsbanken, Internationella valutafonden,
Nordiska investeringsbanken och Parisklubben, i den m�n s�dana �renden
inte h�r till n�got annat departement,

beskattningen,
socialavgifter och allm�n pensionsavgift,
premiepensionssystemet,
Kronofogdemyndigheten,
folkbokf�ringen,
tullv�sendet,
avgifter, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat departement,
det samh�llsekonomiska utrymmet f�r kommunal verksamhet samt �ver-

gripande fr�gor om finansieringsprincipen,

finansiella f�retag, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat de-

partement,

krigsf�rs�kring, krigsskadeers�ttning,
lotterier, totalisatorspel,
kommunal ekonomi,
allm�nna statliga bidrag samt bidrag fr�n och avgifter till staten f�r kom-

munalekonomisk utj�mning,

kungliga hov- och slottsstaten,
statistik,
Sveriges indelning i kommuner och landsting,
kommuner, landsting, kommunalf�rbund.

6.2 Lagstiftnings�renden

Lagstiftnings�renden som g�ller

statliga och kommunala skatter,
socialavgifter och allm�n pensionsavgift,
premiepensionssystemet,
statens uppl�ning och skuldf�rvaltning,
statsbudgeten,
statlig revision,
skattef�rfarandet, indrivning och folkbokf�ring,
tullagstiftning, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat departe-

ment,

Tullverkets kontroller av inf�rsel eller utf�rsel av varor, i den m�n s�dana

�renden inte h�r till n�got annat departement,

straff f�r brott mot skatte- och tullagstiftningarna,
f�rm�nsr�tt f�r skattefordringar,
preskription av skattefordringar,
det samh�llsekonomiska utrymmet f�r kommunal verksamhet samt �ver-

gripande fr�gor om finansieringsprincipen,

finansmarknaden,
allm�nna pensionsfonderna,
prisreglering,
kontof�ring av finansiella instrument,

background image

15

SFS 2013:1128

n�ringsr�ttslig reglering av finansiella f�retag och beredskapslagstiftning

f�r dessa f�retag,

ins�ttningsgaranti och investerarskydd,
penningtv�tt,
Riksbanken,
lotterier,
lagstiftning om anordnande av visst automatspel,
kommunal ekonomi,
allm�nna statliga bidrag samt bidrag fr�n och avgifter till staten f�r kom-

munalekonomisk utj�mning,

statistik,
Sveriges indelning i kommuner och landsting,
kommuner, landsting, kommunalf�rbund,
statligt st�d vid korttidsarbete.

6.3 Myndigheter m.fl.

Riksg�ldskontoret,

Tullverket,
Finansinspektionen,
Ekonomistyrningsverket,
Krigsf�rs�kringsn�mnden,
Skatteverket,
Forskarskatten�mnden,
Skatter�ttsn�mnden,
Kronofogdemyndigheten,
Konjunkturinstitutet,
Finanspolitiska r�det,
allm�nna pensionsfonderna,
Svenska skeppshypotekskassan,
Styrelsen f�r sparbankernas s�kerhetskassa,
Lotteriinspektionen,
Bokf�ringsn�mnden,
Kammarkollegiet,
Statens skaderegleringsn�mnd,
Statistiska centralbyr�n,
Pr�vningsn�mnden f�r st�d till kreditinstitut,
Stipendiestiftelsen f�r studier av japanskt n�ringsliv,
av staten helt eller delvis �gda bolag som inte h�r till n�got annat departe-

ment.

7 Utbildningsdepartementet

7.1 F�rvaltnings�renden

6

F�rvaltnings�renden som g�ller

6 �ndringen inneb�r att orden kvalificerad yrkesutbildning tagits bort ur f�rteck-
ningen.

background image

16

SFS 2013:1128

skolv�sendet och d�rtill anslutande s�rskilda utbildningsformer samt annan

pedagogisk verksamhet som bedrivs i st�llet f�r utbildning inom skolv�sen-
det,

uppdragsutbildning inom skolv�sendet,
kompletterande utbildningar,
folkbildningsfr�gor,
allm�nna fr�gor om f�ruts�ttningar f�r det civila samh�llets organisationer,
samordning av statsbidrag till det civila samh�llets organisationer,
bidrag till allm�nna samlingslokaler,
samordning och utveckling av ungdomspolitiska fr�gor,
utbildning inom yrkesh�gskolan,
h�gskoleutbildning, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat de-

partement,

uppdragsutbildning vid universitet och h�gskolor,
forskning och vetenskaplig verksamhet i �vrigt, i den m�n s�dana �renden

inte h�r till n�got annat departement,

�vergripande forskningspolitiska fr�gor,
rymdverksamhet, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat depar-

tement,

studiest�d och andra studiesociala fr�gor,
�vergripande Unescofr�gor,
samordning och utveckling av j�mst�lldhetspolitiska fr�gor.

7.2 Lagstiftnings�renden

7

Lagstiftnings�renden som g�ller

skolv�sendet och d�rtill anslutande s�rskilda utbildningsformer samt annan

pedagogisk verksamhet som bedrivs i st�llet f�r utbildning inom skolv�sen-
det,

uppdragsutbildning inom skolv�sendet,
utbildning inom yrkesh�gskolan,
h�gskoleutbildning, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat de-

partement,

forskning som inte h�r till n�got annat departement,
studiest�d och andra studiesociala fr�gor,
pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar.

7.3 Myndigheter m.fl.

Statens skolverk,

Statens skolinspektion,
Specialpedagogiska skolmyndigheten,
Sameskolstyrelsen,
Skolv�sendets �verklaganden�mnd,
huvudm�n inom skolv�sendet,
enskilda anordnare av annan pedagogisk verksamhet som bedrivs i st�llet

f�r utbildning inom skolv�sendet,

Ungdomsstyrelsen,

7 �ndringen inneb�r att orden kvalificerad yrkesutbildning tagits bort ur f�rteck-
ningen.

background image

17

SFS 2013:1128

Myndigheten f�r yrkesh�gskolan,
Folkbildningsr�det,
Universitetskanslers�mbetet,
Universitets- och h�gskoler�det,
�verklaganden�mnden f�r h�gskolan,
H�gskolans avskiljanden�mnd,
statliga universitet och h�gskolor, som inte h�r till n�got annat departe-

ment,

Kungl. biblioteket,
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet,
Vetenskapsr�det,
regionala etikpr�vningsn�mnder,
Centrala etikpr�vningsn�mnden,
Polarforskningssekretariatet,
Rymdstyrelsen,
Institutet f�r rymdfysik,
Stiftelsen Institutet f�r framtidsstudier,
Kungl. Vetenskapsakademien,
Nobelstiftelsen,
Centrala studiest�dsn�mnden,
�verklaganden�mnden f�r studiest�d,
bolag knutna till universitet eller h�gskolor,
European Spallation Source ESS AB,
utbildningsanstalter med enskild huvudman som inte h�r till n�got annat

departement,

akademier samt vittra och l�rda samfund som inte h�r till n�got annat de-

partement,

stiftelser f�r �ndam�l som departementet eller myndighet som h�r till de-

partementet ska tillgodose.

8 Landsbygdsdepartementet

8.1 F�rvaltnings�renden

F�rvaltnings�renden som g�ller

jordbruket och tr�dg�rdsn�ringen,
beredskapen f�r livsmedelsf�rs�rjning,
uts�deskontroll, v�xtskydd, v�xtf�r�dling, v�xtf�r�dlarr�tt, husdjursavel,

djurens h�lso- och sjukv�rd, djurskydd,

foder,
livsmedelskontroll,
veterin�rv�sendet,
yrkesfisket, fritidsfisket, fiskev�rden,
renn�ringen,
anv�ndning av avgifter enligt lagen (1998:812) med s�rskilda best�mmel-

ser om vattenverksamhet eller motsvarande �ldre best�mmelser s�vitt avser
bygdeavgifter till fr�mjande av renn�ringen samt fiskeavgifter,

h�gskoleutbildning och forskning samt vetenskaplig verksamhet i �vrigt p�

departementets omr�de,

jakt och viltv�rd,
skogsbruk,

background image

18

SFS 2013:1128

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO),
fr�gor inom ramen f�r EU:s r�dsarbetsgrupp f�r r�varor (PROBA).

8.2 Lagstiftnings�renden

Lagstiftnings�renden som g�ller

marknadsreglering av jordbruksprodukter, skydd f�r beteckningar p� jord-

bruksprodukter och livsmedel, milj�- och strukturst�d till jordbruk, ekologisk
odling,

sk�tsel av jordbruksmark, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got

annat departement,

sambruksf�reningar,
�gofred,
f�rv�rv av jordbruksfastigheter, i den m�n �renden om s�dana f�rv�rv inte

h�r till n�got annat departement,

beredskapen f�r livsmedelsf�rs�rjning,
uts�deskontroll, v�xtskydd,
husdjurskontroll, djursjukdomar, djurskydd,
foder,
livsmedel,
veterin�rernas yrkesut�vning,
r�tt till fiske, bevarande och f�rvaltning av fiskresurserna, struktur�tg�rder

f�r fiskerin�ringen, marknadsreglering av fisk och fiskprodukter,

renn�ring,
indragning av str��ngar,
jakt och viltv�rd,
Sametinget,
skogsbruk, virkesm�tning, allm�nningar, kronotorp.

8.3 Myndigheter m.fl.

Lantbruksr�d, lantbruksattach�er,

Skogsstyrelsen,
Statens jordbruksverk, distriktsveterin�rorganisationen, djurf�rs�ksetiska

n�mnderna,

Ansvarsn�mnden f�r djurens h�lso- och sjukv�rd,
Sveriges lantbruksuniversitet,
Statens veterin�rmedicinska anstalt,
Livsmedelsverket, besiktningsveterin�rorganisationen,
Stiftelsen JTI  Institutet f�r jordbruks- och milj�teknik,
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien,
Svenska FAO-kommitt�n,
Styrelsen f�r samefonden,
Sametinget.

9 Milj�departementet

9.1 F�rvaltnings�renden

F�rvaltnings�renden som g�ller
milj�balken, bl.a. fr�gor om naturv�rd, biologisk m�ngfald och skydd av

naturen, vatten- och luftv�rd, vattenverksamhet, milj�farlig verksamhet, av-

background image

19

SFS 2013:1128

fallshantering och kretsloppsfr�gor, kemikaliekontroll samt fr�gor om gentek-
nik, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat departement,

friluftsliv,
milj�forskning,
milj�fr�gor som kr�ver s�rskild samordning,
avgasfr�gor f�r motorfordon och arbetsmaskiner,
handel med utsl�ppsr�tter, flexibla mekanismer och andra klimatpolitiska

styrmedel,

lagen (1998:812) med s�rskilda best�mmelser om vattenverksamhet och

lagen (1976:997) om vattenf�rbund, i den m�n s�dana �renden inte h�r till
n�got annat departement,

meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska unders�kningar,
str�lskydd,
k�rnteknisk verksamhet, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat

departement,

FN:s milj�program (UNEP),
statliga investeringsbidrag f�r en ekologiskt h�llbar samh�llsutveckling

samt klimatinvesteringsprogram.

9.2 Lagstiftnings�renden

Lagstiftnings�renden som g�ller

milj�balken,
milj�skydd,
milj�information,
milj�styrning,
allm�nhetens deltagande i beslutsprocesser och tillg�ng till r�ttslig pr�v-

ning i milj�fr�gor,

s�rskilda best�mmelser om vattenverksamhet,
svensk-norsk vattenr�ttskonvention,
gr�ns�lvs�verenskommelse mellan Sverige och Finland,
utnyttjande av vattenkraft vid krig,
vattenf�rbund,
Sveriges ekonomiska zon,
verksamhet i Antarktis,
motorbr�nslen,
avgasfr�gor f�r motorfordon och arbetsmaskiner,
handel med utsl�ppsr�tter, flexibla mekanismer och andra klimatpolitiska

styrmedel,

str�lskydd,
k�rnteknisk verksamhet, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat

departement,

atomansvarighet,
statliga investeringsbidrag till klimatinvesteringsprogram.

9.3 Myndigheter m.fl.

Naturv�rdsverket,

Kemikalieinspektionen,
Havs- och vattenmyndigheten,

background image

20

SFS 2013:1128

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut,
Stiftelsen Institutet f�r Vatten- och Luftv�rdsforskning,
Stiftelsen f�r Milj�strategisk forskning,
Stiftelsen f�r Internationella institutet f�r industriell milj�ekonomi vid

Lunds universitet,

Stockholms internationella milj�institut,
Finsk-svenska gr�ns�lvskommissionen,
Str�ls�kerhetsmyndigheten,
de lokala s�kerhetsn�mnderna vid k�rntekniska anl�ggningar,
K�rnavfallsfonden,
K�rnavfallsr�det,
Forskningsr�det f�r milj�, areella n�ringar och samh�llsbyggande,
Aktiebolaget Svenska Milj�styrningsr�det.

10 N�ringsdepartementet

10.1 F�rvaltnings�renden

F�rvaltnings�renden som g�ller

de allm�nna riktlinjerna f�r n�ringspolitiken och andra �vergripande

n�ringspolitiska fr�gor,

allm�nna fr�gor om anv�ndningen av informationsteknik (it), i den m�n s�-

dana �renden inte h�r till n�got annat departement,

infrastruktur f�r informationsteknik (it),
�vergripande fr�gor om informationsteknik (it) inom statlig f�rvaltning,
elektronisk kommunikation, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got

annat departement,

j�rnv�gar, sp�rv�gar och tunnelbanor, v�gar, broar och f�rjor, v�gtrafik,

fordons utrustning och beskaffenhet, f�rarbeh�righet samt kommunikations-
v�sendet i �vrigt till lands,

postkommunikationer,
bidrag till kollektivtrafik,
upphandling av persontrafik,
�verlastavgift,
sj�fart, farleder och hamnar, s�kerheten p� fartyg, �tg�rder mot vattenf�ro-

rening fr�n fartyg, bef�l p� handelsfartyg och fiskefartyg, skeppsm�tning, sj�-
karteverksamhet, lotsning, fyrar, sj�r�ddning, statens isbrytarverksamhet
samt, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat departement, kanaler
samt anst�llning och m�nstring av sj�m�n,

V�rldssj�fartsuniversitetet,
luftfart, marktj�nster p� flygplatser,
transport- och kommunikationsforskning, i den m�n s�dana �renden inte

h�r till n�got annat departement,

distribution av radioprogram, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got

annat departement,

mark och byggnader f�r Trafikverket, Sj�fartsverket och Luftfartsverket, i

den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat departement,

arbetstid och arbetsmilj� p� transportomr�det,
tillst�nd enligt 8 kap. 37 � andra stycket aktiebolagslagen (2005:551) och

6 kap. 11 � andra stycket lagen (1987:667) om ekonomiska f�reningar,

background image

21

SFS 2013:1128

tillst�nd enligt 2 a � andra stycket och 9 � lagen (1992:160) om utl�ndska

filialer m.m.,

tillst�nd enligt 8 kap. 9 och 30 �� aktiebolagslagen (2005:551) och 6 kap.

4 � lagen (1987:667) om ekonomiska f�reningar, allt i den m�n s�dana �ren-
den inte h�r till n�got annat departement,

tillst�nd enligt 2 kap. 37 � fj�rde stycket lagen (1980:1102) om handels-

bolag och enkla bolag samt 4 � lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska
intressegrupperingar,

FN:s organisation f�r industriell utveckling (UNIDO),
fr�gor om f�retag som ber�r allm�nna utvecklingsbetingelser m.m., i den

m�n s�dana fr�gor inte h�r till n�got annat departement,

n�ringsfrihet,
konkurrens- och marknadsfr�gor,
offentligt st�d till n�ringslivet, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got

annat departement,

�tg�rder f�r att f�renkla f�r f�retagen, i den m�n s�dana �renden inte h�r

till n�got annat departement,

regional tillv�xtpolitik, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat

departement, samt samordning av s�dana �renden,

kommersiell service i gles- och landsbygder,
EU:s sammanh�llningspolitik och strukturfonder samt fr�gor r�rande

regional utvecklingsplanering inom EU, i den m�n s�dana �renden inte h�r till
n�got annat departement,

industriell design,
mineralfr�gor, geologisk unders�kning,
behovsmotiverad forskning och utveckling samt utveckling av innovations-

system, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat departement,

m�tteknisk verksamhet,
m�tt och vikt, �delmetallkontroll,
patent, skydd f�r varum�rken, m�nster och namn,
turism, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat departement,
kooperativa fr�gor, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat de-

partement,

program, elcertifikat och andra styrmedel f�r energitillf�rsel och energi-

hush�llning, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat departement,

energif�rs�rjning, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat depar-

tement,

energianv�ndning med undantag f�r s�dant sektorsvis ansvar f�r energi-

hush�llning som h�r till n�got annat departement,

energiforskning, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat departe-

ment,

kommunal energiplanering,
s�kerhet inom elenergiomr�det,
beredskap inom energiomr�det,
el-, gas- och fj�rrv�rmemarknadernas funktion,
energi i �vrigt, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat departe-

ment,

damms�kerhet, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat departe-

ment.

background image

22

SFS 2013:1128

10.2 Lagstiftnings�renden

Lagstiftnings�renden som g�ller

j�rnv�gar, sp�rv�gar och tunnelbana samt j�rnv�gs-, sp�rv�gs- och tunnel-

banetrafik,

postkommunikation,
elektronisk kommunikation,
informationsteknik (it), i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat

departement,

v�gar och v�gtrafik,
v�gavgifter,
sj�fart, s�kerheten p� fartyg, �tg�rder mot vattenf�rorening fr�n fartyg,
luftfart, marktj�nster p� flygplatser,
utredning av olyckor,
arbetstid och arbetsmilj� p� transportomr�det,
mineralhantering, kontinentalsockeln, sand-, grus- och stent�kt inom vissa

allm�nna vattenomr�den,

konkurrensf�rh�llanden i n�ringsverksamhet,
offentligt st�d till n�ringslivet, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got

annat departement,

n�ringsfrihet,
�tg�rder f�r att f�renkla f�r f�retagen, i den m�n s�dana �renden inte h�r

till n�got annat departement,

n�ringspolitiska fr�gor i �vrigt, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got

annat departement,

regionala tillv�xtfr�gor, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat

departement,

EU:s sammanh�llningspolitik och strukturfonder, i den m�n s�dana �ren-

den inte h�r till n�got annat departement,

regionala utvecklingsbolag,
m�tt, vikt, �delmetallkontroll,
auktorisation av patentombud,
utl�ndska filialer,
program, elcertifikat och andra styrmedel f�r energitillf�rsel och energi-

hush�llning, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat departement,

energif�rs�rjning, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat depar-

tement,

el-, gas- och fj�rrv�rmemarknadernas funktion,
elektriska anl�ggningar, andra anl�ggningar f�r energi�ndam�l eller energi

i �vrigt, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat departement,

civilt totalf�rsvar n�r det g�ller energi.
Lagstiftning av civillags natur i transportr�ttsliga fr�gor liksom lagen

(1951:649) om straff f�r vissa trafikbrott h�r dock till Justitiedepartementet.

10.3 Myndigheter m.fl.

8

Post- och telestyrelsen,

Trafikverket,

8 �ndringen inneb�r att Botniabanan AB, Innovationsbron AB och Norrland Center
AB tagits bort ur f�rteckningen.

background image

23

SFS 2013:1128

Statens v�g- och transportforskningsinstitut,
Sj�fartsverket,
Luftfartsverket,
Transportstyrelsen,
Trafikanalys,
Konkurrensverket,
Sveriges geologiska unders�kning,
Patent- och registreringsverket,
Patentbesv�rsr�tten,
Patentombudsn�mnden,
Bolagsverket,
Kungl. Ingenj�rsvetenskapsakademien,
AB Terminologicentrum TNC,
Stiftelsen Norrlandsfonden,
Stiftelsen Industrifonden,
Verket f�r innovationssystem,
Oljekrisn�mnden,
Aff�rsverket svenska kraftn�t,
Els�kerhetsverket,
Statens energimyndighet,
Energimarknadsinspektionen,
Tillv�xtverket,
Myndigheten f�r tillv�xtpolitiska utv�rderingar och analyser,
E-legitimationsn�mnden,
ALMI F�retagspartner AB,
Arlandabanan Infrastructure AB,
Inlandsinnovation AB,
Svensk-Danska Brof�rbindelsen SVEDAB AB,
V.S. VisitSweden AB.

11 Kulturdepartementet

11.1 F�rvaltnings�renden

F�rvaltnings�renden som g�ller

idrott,
ers�ttningar och bidrag till konstn�rer,
scenkonst,
bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter,
arkitektur, form, design och bildkonst,
bidrag till icke-statliga kulturlokaler,
bidrag till konstn�rlig utsmyckning,
hemsl�jd,
arkiv,
kulturmilj�,
museer,
film och videogram,
dagspress,
radio och television,
st�d till regional kulturverksamhet,
nya medietj�nster,

background image

24

SFS 2013:1128

insatser mot skadliga inslag i medier,
svenska spr�ket,
internationellt kulturellt samarbete,
allt i den m�n ovann�mnda �renden inte h�r till n�got annat departement,
f�rl�ngning av fideikommiss eller inl�sen av fideikommissegendom av

kulturhistoriska sk�l.

11.2 Lagstiftnings�renden

Lagstiftnings�renden som g�ller

idrott,
arkivfr�gor,
kulturmilj�fr�gor,
�ldersgr�nser f�r film som ska visas offentligt,
radio och television med undantag av lagstiftning om missbruk av yttrande-

friheten,

svenska spr�ket,
bibliotek, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat departement,
f�rdelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

11.3 Myndigheter m.fl.

Statens kulturr�d,

Myndigheten f�r kulturanalys,
Konstn�rsn�mnden,
Styrelsen f�r Sveriges f�rfattarfond,
Riksteatern,
regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner,
Kungl. Musikaliska Akademien,
l�nsbibliotek,
Statens konstr�d,
Kungl. Akademien f�r de fria konsterna,
N�mnden f�r hemsl�jdsfr�gor,
Riksarkivet,
Institutet f�r spr�k och folkminnen,
Riksantikvarie�mbetet,
Statens historiska museer,
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien,
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde,
Moderna museet,
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet,
Naturhistoriska riksmuseet,
Statens maritima museer,
Statens f�rsvarshistoriska museer,
Statens museer f�r v�rldskultur,
Statens centrum f�r arkitektur och design,
Statens musikverk,
Stiftelsen Nordiska museet,
Stiftelsen Tekniska museet,
Stiftelsen Skansen,
Stiftelsen Arbetets museum,

background image

25

SFS 2013:1128

regionala museer,
�vriga museer som inte h�r till n�got annat departement,
Riksutst�llningar,
Statens medier�d,
Stiftelsen Svenska Filminstitutet,
Presst�dsn�mnden,
Stiftelsen f�r l�ttl�st nyhetsinformation och litteratur,
stiftelser med kulturella �ndam�l som departementet eller myndighet som

h�r till departementet ska tillgodose,

Myndigheten f�r tillg�ngliga medier,
Myndigheten f�r radio och tv,
Forum f�r levande historia,
Kungliga Operan Aktiebolag,
Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag,
Voksen�sen A/S.

12 Arbetsmarknadsdepartementet

12.1 F�rvaltnings�renden

F�rvaltnings�renden som g�ller

arbetsf�rmedling, arbetsmarknadspolitiska program och andra arbetsmark-

nadspolitiska fr�gor, arbetsl�shetsers�ttning,

arbetsanpassning, arbetslivsinriktad rehabilitering samt andra arbetsmark-

nadspolitiska fr�gor som g�ller personer med funktionsneds�ttning som med-
f�r nedsatt arbetsf�rm�ga,

statlig l�negaranti vid konkurs,
arbetsmilj� och arbetstid, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat

departement,

arbetsr�tt och andra arbetslivsfr�gor f�r arbetsmarknaden i dess helhet,

utom s�vitt avser s�rskilda best�mmelser om offentlig anst�llning,

Internationella arbetsorganisationen (ILO),
Europeiska sociala stadgan,
utveckling inom arbetslivsomr�det,
EU:s sammanh�llningspolitik avseende Europeiska socialfonden inom

EU:s strukturfonder,

samordning och utveckling av fr�gor om de m�nskliga r�ttigheterna p� na-

tionell niv�, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat departement,

diskriminering p� grund av k�n, k�ns�verskridande identitet eller uttryck,

etnisk tillh�righet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexu-
ell l�ggning eller �lder, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat de-
partement,

fr�mlingsfientlighet, rasism, homofobi och andra former av intolerans, i

den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat departement,

fr�gor p� nationell niv� om situationen f�r homo-, bi- och transsexuella och

personer med k�ns�verskridande identitet eller uttryck, i den m�n s�dana
�renden inte h�r till n�got annat departement, samt samordning och utveck-
ling av s�dana fr�gor,

nationella minoriteter i Sverige, i den m�n s�dana �renden inte h�r till

n�got annat departement, samt samordning och utveckling av s�dana fr�gor,

background image

26

SFS 2013:1128

invandrares etablering i det svenska samh�llet, i den m�n s�dana �renden

inte h�r till n�got annat departement,

samordning och utveckling av integrationspolitiska fr�gor,
svenskt medborgarskap,
�vers�ttare och tolkar, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat

departement,

urban utveckling.

12.2 Lagstiftnings�renden

Lagstiftnings�renden som g�ller

arbetsf�rmedling, arbetsmarknadspolitik, arbetsl�shetsers�ttning,
arbetsanpassning, arbetslivsinriktad rehabilitering och andra arbetsmark-

nadspolitiska fr�gor som g�ller personer med funktionsneds�ttning som med-
f�r nedsatt arbetsf�rm�ga,

statlig l�negaranti vid konkurs,
arbetsmilj� och arbetstid, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat

departement,

f�rhandlingar, kollektivavtal, facklig verksamhet, medbest�mmande, sty-

relserepresentation f�r de anst�llda samt andra fr�gor om kollektiv arbetsr�tt,

anst�llningsskydd, ledighet fr�n anst�llning, semester och andra fr�gor om

enskilda anst�llningsavtal, utom s�vitt avser s�rskilda best�mmelser om
offentlig anst�llning,

arbetstagares uppfinningar,
arbetstvister,
EU:s sammanh�llningspolitik avseende Europeiska socialfonden inom

EU:s strukturfonder,

diskriminering p� grund av k�n, k�ns�verskridande identitet eller uttryck,

etnisk tillh�righet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexu-
ell l�ggning eller �lder, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat de-
partement,

nationella minoriteter i Sverige, i den m�n s�dana �renden inte h�r till

n�got annat departement,

invandrares etablering i det svenska samh�llet och andra integrationspoli-

tiska fr�gor, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat departement,

svenskt medborgarskap,
�vers�ttare och tolkar, i den m�n s�dana �renden inte h�r till n�got annat

departement.

12.3 Myndigheter m.fl.

R�det f�r Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-r�det),

Arbetsf�rmedlingen,
Diskrimineringsombudsmannen,
Stiftelsen Utbildning Nordkalotten,
Arbetsmilj�verket,
Arbetsdomstolen,
Medlingsinstitutet,
N�mnden mot diskriminering,
Statens n�mnd f�r arbetstagares uppfinningar,
N�mnden f�r styrelserepresentationsfr�gor,

background image

27

SFS 2013:1128

ILO-kommitt�n,
Institutet f�r arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utv�rdering,
Inspektionen f�r arbetsl�shetsf�rs�kringen.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;