SFS 2013:1130 Förordning om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

131130.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CGDEPL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CGDEPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CGDEPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:CGDEPL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:CGDEPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:CGDEPL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:CGDEPL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CGDEPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CGDEPL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:CGDEPL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:CGDEPL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:CGDEPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:CGDEPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:CGDEPL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:CGDEPL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:CGDEPL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CGDEPL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:CGDEPL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:CGDEPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:CGDEPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:CGDEPL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:CGDEPL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:CGDEPL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CGDEPL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:CGDEPL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:CGDEPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:CGDEPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:8px;font-family:CGDEPL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;font-family:CGDFAN+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft45{font-size:7px;font-family:CGDEPL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft46{font-size:12px;font-family:CGDEPL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft47{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CGDEPL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft48{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CGDFAN+TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:CGDEPL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft51{font-size:15px;font-family:CGDEPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:CGDEPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:8px;font-family:CGDEPL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft54{font-size:7px;font-family:CGDEPL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft55{font-size:12px;font-family:CGDEPL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft56{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CGDEPL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:CGDEPL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft61{font-size:15px;font-family:CGDEPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft62{font-size:8px;font-family:CGDEPL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft63{font-size:14px;font-family:CGDEPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft64{font-size:7px;font-family:CGDEPL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft65{font-size:12px;font-family:CGDEPL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft66{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CGDEPL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2008:463) om vissa <br/>avgifter till Str�ls�kerhetsmyndigheten;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 19 december 2013.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 5, 6, 7 a9, 11, 1216 och 18 �� f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(2008:463) om vissa avgifter till Str�ls�kerhetsmyndigheten</p> <p style="position:absolute;top:313px;left:422px;white-space:nowrap" class="ft13">1 ska ha f�ljande</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:366px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Avgift enligt 4 � ska betalas till Str�ls�kerhetsmyndigheten med</p> <p style="position:absolute;top:385px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">100 000 000 kronor, om ans�kan avser uppf�rande av en k�rnkraftsreaktor<br/>som ska ers�tta en permanent avst�ngd k�rnkraftsreaktor, varav 34 000 000<br/>kronor n�r ans�kan ges in, 33 000 000 kronor senast ett �r efter att ans�kan<br/>gavs in och 33 000 000 kronor senast tv� �r efter att ans�kan gavs in.</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Avgift enligt 4 � ska betalas till Str�ls�kerhetsmyndigheten n�r ans�kan</p> <p style="position:absolute;top:472px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ges in</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. med 2 075 000 kronor, om ans�kan avser uppf�rande av en k�rnteknisk</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">anl�ggning kategori 1, dock inte en k�rnkraftsreaktor eller anl�ggning f�r<br/>slutf�rvaring av anv�nt k�rnbr�nsle, </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. med 1 035 000 kronor, om ans�kan avser uppf�rande av en k�rnteknisk</p> <p style="position:absolute;top:559px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">anl�ggning kategori 2, </p> <p style="position:absolute;top:576px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. med 520 000 kronor, om ans�kan avser uppf�rande av en k�rnteknisk</p> <p style="position:absolute;top:594px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">anl�ggning kategori 3, </p> <p style="position:absolute;top:611px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. med 103 000 kronor, om ans�kan avser uppf�rande av en k�rnteknisk</p> <p style="position:absolute;top:628px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">anl�ggning kategori 4, </p> <p style="position:absolute;top:646px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. med 1 035 000 kronor, om ans�kan avser drift av en k�rnteknisk</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">anl�ggning kategori 1, </p> <p style="position:absolute;top:681px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">6. med 520 000 kronor, om ans�kan avser drift av en k�rnteknisk anl�gg-</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ning kategori 2, </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">7. med 260 000 kronor, om ans�kan avser drift av en k�rnteknisk anl�gg-</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ning kategori 3, </p> <p style="position:absolute;top:750px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">8. med 51 000 kronor, om ans�kan avser drift av en k�rnteknisk anl�ggning</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">kategori 4, </p> <p style="position:absolute;top:785px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">9. med 103 000 kronor, om ans�kan avser innehav av en k�rnteknisk</p> <p style="position:absolute;top:802px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">anl�ggning, </p> <p style="position:absolute;top:820px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">10. med 51 000 kronor, om ans�kan avser godk�nnande enligt 5 � andra</p> <p style="position:absolute;top:837px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">stycket lagen (1984:3) om k�rnteknisk verksamhet, </p> <p style="position:absolute;top:855px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">11. med 51 000 kronor, om ans�kan avser s�rskilt tillst�nd enligt 5 a �</p> <p style="position:absolute;top:872px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rsta stycket lagen om k�rnteknisk verksamhet, </p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 F�rordningen omtryckt 2009:668.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2012:908.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:1130</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:1130</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">12. med 103 000 kronor, om ans�kan avser en anl�ggning f�r markdepone-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">ring av l�gaktivt k�rnavfall som inte h�rr�r fr�n kommersiell uranbrytning<br/>och till en s�dan anl�ggning h�rande anl�ggningar f�r behandling eller lag-<br/>ring, f�rutsatt att aktiviteten hos den totala m�ngden avfall i markdepo-<br/>neringsanl�ggningen inte �verstiger 10 terabecquerel varav h�gst 10 giga-<br/>becquerel utg�rs av alfaaktiva �mnen, </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">13. med 28 000 kronor, om ans�kan avser gr�ns�verskridande transport av</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">anv�nt k�rnbr�nsle, k�rnavfall eller annat radioaktivt avfall, </p> <p style="position:absolute;top:190px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">14. med 70 000 kronor, om ans�kan avser transport av radioaktiva �mnen</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">enligt s�rskild �verenskommelse om s�kerhets�tg�rder, </p> <p style="position:absolute;top:225px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">15. med 28 000 kronor, om ans�kan avser f�rv�rv, innehav, �verl�telse,</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">bearbetning, transport eller annan hantering av eller annan befattning med<br/>k�rn�mne eller k�rnavfall och denna hantering eller befattning inte omfattas<br/>av en ans�kan enligt 114, </p> <p style="position:absolute;top:294px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">16. med 8 400 kronor, om ans�kan avser transport av radioaktivt �mne som</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">inte omfattas av en ans�kan enligt 115, och </p> <p style="position:absolute;top:329px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">17. med 26 000 kronor, om ans�kan avser bekr�ftelse av certifikat f�r kol-</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">likonstruktion. </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om en ans�kan som avser en och samma anl�ggning omfattas av mer �n en</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">avgift enligt f�rsta stycket eller andra stycket 19, ska avgift betalas med det<br/>belopp som �r h�gst av de angivna beloppen.</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:432px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft23">3</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Om Str�ls�kerhetsmyndighetens pr�vning av en ans�kan medf�r kost-</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">nader som v�sentligt �verstiger de belopp som anges i 5 �, f�r myndigheten<br/>besluta att s�kanden ska betala till�ggsavgift med 1 200 kronor per timme f�r<br/>arbete som myndigheten har utf�rt. Till�ggsavgiften betalas till Str�ls�ker-<br/>hetsmyndigheten efter s�rskild debitering.</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:536px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft23">4</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som har tillst�nd att uppf�ra, inneha eller driva en k�rnteknisk</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">anl�ggning kategori 1, dock inte en s�dan reaktor som avses i 7 � eller en<br/>anl�ggning f�r slutf�rvaring av anv�nt k�rnbr�nsle, ska betala en gransk-<br/>ningsavgift med 4 620 000 kronor f�r granskning av de tillst�ndsvillkor som<br/>m�ste uppfyllas innan anl�ggningen tas i normaldrift f�r f�rsta g�ngen efter<br/>det att tillst�ndet gavs.</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Avgiften ska betalas till Str�ls�kerhetsmyndigheten efter s�rskild debite-</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">ring sedan tillst�ndshavaren har gett in handlingar till myndigheten f�r<br/>granskning.</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:710px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft23">5</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Om den granskning som en avgift enligt 7 eller 7 a � �r avsedd att t�cka</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">medf�r granskningsarbete som inte t�cks av avgiftens belopp (kostnader f�r<br/>merarbete), f�r Str�ls�kerhetsmyndigheten besluta att tillst�ndshavaren ska<br/>betala en till�ggsavgift med 1 200 kronor per timme f�r det merarbete som<br/>myndigheten har utf�rt. F�r en granskning som avses i 7 a � f�r dock till�ggs-<br/>avgiften f�r varje granskningsarbete uppg� till h�gst 2 000 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Till�ggsavgiften ska betalas till Str�ls�kerhetsmyndigheten efter s�rskild</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">debitering.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">3 Senaste lydelse 2012:908.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 2012:908.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2012:908.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2013:1130</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft33">6</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft30">Den som har tillst�nd att uppf�ra, inneha eller driva en k�rnteknisk</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">anl�ggning ska betala en avgift med 2 050 000 kronor f�r Str�ls�kerhetsmyn-<br/>dighetens granskning av en s�dan helhetsbed�mning som avses i 10 a � lagen<br/>(1984:3) om k�rnteknisk verksamhet. Avgiften betalas till Str�ls�kerhetsmyn-<br/>digheten efter s�rskild debitering.</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:153px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft33">7</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft30">Den som har tillst�nd till k�rnteknisk verksamhet ska betala en avgift</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">f�r Str�ls�kerhetsmyndighetens tillsyn �ver att lagen (1984:3) om k�rnteknisk<br/>verksamhet, str�lskyddslagen (1988:220), f�rordningen (1984:14) om k�rn-<br/>teknisk verksamhet och str�lskyddsf�rordningen (1988:293) samt villkor och<br/>f�reskrifter som har meddelats med st�d av dessa lagar och f�rordningar f�ljs.<br/>Avgiften ska, efter debitering av Str�ls�kerhetsmyndigheten, betalas f�r-<br/>skottsvis f�r varje kalenderkvartal</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft36">1. med 3 543 000 kronor f�r en k�rnkraftsreaktor under normaldrift,<br/>2. med 274 000 kronor f�r en anl�ggning f�r framst�llning av br�nsle f�r</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">k�rnkraftsreaktorer,</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">3. med 220 000 kronor f�r en forsknings- och materialprovningsreaktor</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">under normaldrift,</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">4. med 440 000 kronor f�r en anl�ggning d�r mer �n 1 000 ton anv�nt k�rn-</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">br�nsle mellanlagras,</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">5. med 56 000 kronor f�r en anl�ggning d�r anv�nt k�rnbr�nsle mellanlag-</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">ras och den lagrade m�ngden inte �verstiger 1 000 ton,</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">6. med 440 000 kronor f�r en anl�ggning f�r slutf�rvaring av k�rnavfall</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">som inte utg�r s�dan markdeponering som avses i 5 � andra stycket 12,</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft36">7. med 56 000 kronor f�r en anl�ggning f�r mellanlagring av k�rnavfall,<br/>8. med 56 000 kronor f�r en anl�ggning f�r behandling av k�rn�mne som</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">inte utg�r en anl�ggning f�r framst�llning av br�nsle,</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft36">9. med 56 000 kronor f�r en anl�ggning f�r behandling av k�rnavfall,<br/>10. med 989 000 kronor f�r en k�rnkraftsreaktor under avveckling,<br/>11. med 56 000 kronor f�r en forsknings- och materialprovningsreaktor</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">under avveckling, och</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">12. med 56 000 kronor f�r en s�dan markdeponering som avses i 5 � andra</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">stycket 12.</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">En avgift enligt f�rsta stycket 14, 10 och 11 omfattar �ven tillsyn �ver</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">anl�ggningar f�r mellanlagring eller behandling av anv�nt k�rnbr�nsle, k�rn-<br/>�mne eller k�rnavfall som finns inom det anl�ggningsomr�de som omfattas<br/>av tillst�ndet och som tillst�ndshavaren driver uteslutande i syfte att fullg�ra<br/>sina skyldigheter enligt 10 � f�rsta stycket 2 och 3 lagen om k�rnteknisk verk-<br/>samhet.</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Om en tillst�ndshavare har flera anl�ggningar f�r mellanlagring eller be-</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">handling av anv�nt k�rnbr�nsle, k�rn�mne eller k�rnavfall inom ett och<br/>samma anl�ggningsomr�de, ska avgift betalas endast f�r den anl�ggning som<br/>har den h�gsta avgiften.</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Avgiftsskyldigheten intr�der kalenderkvartalet efter det d� tillst�ndet b�r-</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">jade g�lla och upph�r fr�n och med det kalenderkvartal som f�ljer efter det att<br/>tillst�ndshavaren har fullgjort sina skyldigheter enligt 10 � lagen om k�rntek-<br/>nisk verksamhet eller Str�ls�kerhetsmyndigheten har konstaterat att fortl�-<br/>pande tillsyn med h�nsyn till s�kerheten och str�lskyddet inte l�ngre beh�vs.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">6 Senaste lydelse 2012:908.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">7 Senaste lydelse 2012:908.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2013:1130</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft43">8</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft40">Den som har tillst�nd att uppf�ra, inneha eller driva en k�rnteknisk</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft47">anl�ggning som tillh�r n�gon av hotkategorierna IIII, enligt den klassifice-<br/>ring som f�ljer av f�reskrifter som Str�ls�kerhetsmyndigheten har meddelat<br/>med st�d av 7 � str�lskyddsf�rordningen (1988:293), ska betala en bered-<br/>skapsavgift. Avgiften ska, efter debitering av Str�ls�kerhetsmyndigheten,<br/>betalas f�rskottsvis f�r varje kalenderkvartal</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft47">1. med 1 207 000 kronor f�r en anl�ggning i hotkategori I,<br/>2. med 253 000 kronor f�r en anl�ggning i hotkategori II, och<br/>3. med 64 000 kronor f�r en anl�ggning i hotkategori III.<br/>Avgiften ska betalas fr�n och med kalenderkvartalet efter det att en ans�-</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft47">kan om provdrift l�mnats in till Str�ls�kerhetsmyndigheten till och med det<br/>kalenderkvartal som f�ljer n�rmast efter det att Str�ls�kerhetsmyndigheten<br/>har konstaterat att anl�ggningen inte l�ngre tillh�r n�gon av hotkategorierna. </p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:292px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft43">9</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft40">Den som har tillst�nd till k�rnteknisk verksamhet ska betala en avgift</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft48">f�r den tillsyn som ut�vas av Str�ls�kerhetsmyndigheten enligt de internatio-<br/>nella �verenskommelser i syfte att f�rhindra spridning av k�rnvapen som<br/>Sverige tilltr�tt. Avgiften ska, efter debitering av Str�ls�kerhetsmyndigheten,<br/>betalas f�r varje kalenderkvartal</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">1. med 554 000 kronor f�r en anl�ggning f�r framst�llning av br�nsle f�r</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">k�rnkraftsreaktorer,</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft47">2. med 217 000 kronor f�r en forsknings- och materialprovningsreaktor,<br/>3. med 331 000 kronor f�r en k�rnkraftsreaktor,<br/>4. med 316 000 kronor f�r en anl�ggning f�r mellanlagring av anv�nt k�rn-</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">br�nsle med en br�nslem�ngd som �verstiger 1 000 ton,</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">5. med 13 000 kronor f�r en anl�ggning f�r mellanlagring av anv�nt k�rn-</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">br�nsle med en br�nslem�ngd som inte �verstiger 1 000 ton, och</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">6. med 10 000 kronor f�r en anl�ggning f�r annan behandling av k�rn�mne</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">�n framst�llning av br�nsle.</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Avgiften ska betalas fr�n och med kalenderkvartalet efter det att tillst�ndet</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft47">gavs till och med det kalenderkvartal som f�ljer n�rmast efter det att Str�l-<br/>s�kerhetsmyndigheten har konstaterat att allt k�rn�mne avl�gsnats fr�n an-<br/>l�ggningen. F�r en k�rnkraftreaktor under uppf�rande som ska ers�tta en per-<br/>manent avst�ngd reaktor ska avgiften betalas fr�n och med kalenderkvartalet<br/>efter att en ans�kan om provdrift l�mnats in till Str�ls�kerhetsmyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:675px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft43">10</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft40">Den som, i annat fall �n som avses i 13 �, innehar k�rn�mne ska be-</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft47">tala avgift f�r k�rn�mneskontroll med 1 200 kronor per timme f�r kontroll<br/>som Str�ls�kerhetsmyndigheten har utf�rt. Avgiften betalas till Str�ls�ker-<br/>hetsmyndigheten efter s�rskild debitering.</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:762px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft43">11</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft40">Den som har tillst�nd att uppf�ra, inneha eller driva en k�rnkraftsre-</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft47">aktor ska till Str�ls�kerhetsmyndigheten betala en avgift f�r den grundl�g-<br/>gande och till�mpade forskning samt de studier och utredningar som myndig-<br/>heten initierar i syfte att utveckla nationell kompetens inom myndighetens<br/>verksamhetsomr�de och att st�dja och utveckla myndighetens tillsyn. Avgif-</p> <p style="position:absolute;top:883px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft45">8 Senaste lydelse 2012:908.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft45">9 Senaste lydelse 2012:908.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft45">10 Senaste lydelse 2012:908.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft45">11 Senaste lydelse 2012:908.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2013:1130</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56">ten ska, efter debitering av Str�ls�kerhetsmyndigheten, betalas f�r varje<br/>kalenderkvartal</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">1. med 7 712 000 kronor f�r en reaktor som �r under uppf�rande fr�n och</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56">med det kalenderkvartal som f�ljer efter det att Str�ls�kerhetsmyndigheten<br/>godk�nt att anl�ggningen f�r b�rja uppf�ras till och med det kalenderkvartal<br/>d� reaktorn tas i normaldrift,</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">2. med 1 651 000 kronor f�r varje annan reaktor fr�n och med det kalender-</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56">kvartal som f�ljer efter det att reaktorn tas i normaldrift fram till det kalender-<br/>kvartal som f�ljer efter det att reaktorn permanent har tagits ur drift och detta<br/>har anm�lts till Str�ls�kerhetsmyndigheten, och</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">3. med 298 000 kronor f�r en reaktor som �r under avveckling f�r den tid</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">d� avgift inte betalas enligt 2.</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Skyldigheten att betala avgift g�ller inte fr�n och med det kalenderkvartal</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56">som f�ljer efter det att tillst�ndshavaren har fullgjort sina skyldigheter enligt<br/>10 � lagen (1984:3) om k�rnteknisk verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:327px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft53">12</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft50">Den som ans�ker om eller har tillst�nd till en verksamhet enligt 20</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56">eller 21 � eller 22 � andra stycket str�lskyddslagen (1988:220) ska till Str�l-<br/>s�kerhetsmyndigheten betala en avgift f�r myndighetens kostnader f�r till-<br/>st�ndspr�vning, tillsyn och andra �tg�rder med anknytning till tillst�ndet. Av-<br/>giften ska, efter debitering av Str�ls�kerhetsmyndigheten, betalas f�r varje<br/>kalender�r</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft56">1. med 5 600 kronor per tillst�nd f�r tillst�ndspliktiga lasrar,<br/>2. med 4 600 kronor per generator f�r medicinsk r�ntgendiagnostik,<br/>3. med 1 800 kronor per generator f�r odontologisk r�ntgendiagnostik,<br/>4. med 2 500 kronor per generator f�r veterin�rmedicinsk r�ntgendiagnos-</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">tik,</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">5. med 900 kronor f�r verksamhet med �ppna str�lk�llor med en aktivitet</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">som �r h�gst 100 megabecquerel,</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">6. med 2 900 kronor per laboratorium f�r verksamhet med �ppna str�lk�l-</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56">lor med en aktivitet som �verstiger 100 megabecquerel men inte 10 giga-<br/>becquerel,</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">7. med 15 800 kronor per laboratorium f�r verksamhet med �ppna str�lk�l-</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">lor med en aktivitet som �verstiger 10 gigabecquerel,</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">8. med 5 300 kronor per utrustning f�r mindre acceleratorer och bestr�l-</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56">ningsapparater med slutna str�lk�llor med en aktivitet som �verstiger 100<br/>gigabecquerel,</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft56">9. med 20 300 kronor per tillst�nd f�r acceleratoranl�ggningar,<br/>10. med 2 300 kronor per utrustning f�r radiografering,<br/>11. med 900 kronor per utrustning f�r analys, kontroll eller �vervakning,<br/>12. med 900 kronor per sluten str�lk�lla med en aktivitet som �r h�gst 100</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">gigabecquerel,</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft56">13. med 22 700 kronor per anl�ggning f�r str�lsterilisering,<br/>14. med 5 700 kronor per tillst�nd f�r handel med str�lk�llor,<br/>15. med 14 600 kronor per tillst�nd f�r installation och underh�ll av str�l-</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">k�llor,</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">16. med 900 kronor per tillst�nd f�r verksamhet med kvalitetskontroll av</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">radiologisk utrustning,</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">12 Senaste lydelse 2012:908.</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2013:1130</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft62">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft62">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">17. med 11 400 kronor per utrustning f�r acceleratorer och koboltapparater</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">f�r extern str�lterapi,</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft66">18. med 3 900 kronor per r�ntgenterapiutrustning f�r extern str�lterapi,<br/>19. med 11 400 kronor per efterladdningsutrustning f�r brachyterapi,<br/>20. med 17 100 kronor per tillst�nd f�r annan sluten str�lk�lla f�r brachy-</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">terapi med en aktivitet som �verstiger 100 gigabecquerel,</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">21. med 70 700 kronor per tillst�nd f�r nuklearmedicin med en aktivitet</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">som �r h�gst 100 gigabecquerel,</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">22. med 113 000 kronor per tillst�nd f�r nuklearmedicin med en aktivitet</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">som �verstiger 100 gigabecquerel,</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">23. med 6 900 000 kronor per anl�ggning f�r acceleratorbaserad spallation</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft66">f�r neutronforsknings�ndam�l med en str�leffekt som �verstiger 1 megawatt,<br/>och</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">24. med 336 000 kronor f�r verksamhet med elektronacceleratorbaserade</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">synkrotronljusanl�ggningar.</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">Den som, i annat fall �n som avses i f�rsta stycket, ans�ker om eller har till-</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft66">st�nd till en verksamhet enligt 20 eller 21 � eller 22 � andra stycket str�l-<br/>skyddslagen ska betala avgift med 1 200 kronor per timme f�r arbete med till-<br/>st�ndspr�vning, tillsyn och �vriga �tg�rder med anknytning till tillst�ndet<br/>som Str�ls�kerhetsmyndigheten har utf�rt. Avgiften betalas till Str�ls�ker-<br/>hetsmyndigheten efter s�rskild debitering.</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:432px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft62">13</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft60">Om pr�vningen av en ans�kan om tillst�nd kr�ver s�rskild utredning</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft66">eller annat arbete som leder till v�sentligt h�gre kostnader �n de belopp som<br/>anges i 16 �, f�r Str�ls�kerhetsmyndigheten besluta att s�kanden ska betala<br/>till�ggsavgift med 1 200 kronor per timme f�r arbete som myndigheten har<br/>utf�rt. Till�ggsavgiften betalas till Str�ls�kerhetsmyndigheten efter s�rskild<br/>debitering.</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 januari 2014.</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">LENA EK</p> <p style="position:absolute;top:643px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft66">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet)</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft64">13 Senaste lydelse 2012:908.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2008:463) om vissa
avgifter till Str�ls�kerhetsmyndigheten;

utf�rdad den 19 december 2013.

Regeringen f�reskriver att 5, 6, 7 a9, 11, 1216 och 18 �� f�rordningen

(2008:463) om vissa avgifter till Str�ls�kerhetsmyndigheten

1 ska ha f�ljande

lydelse.

5 �

2

Avgift enligt 4 � ska betalas till Str�ls�kerhetsmyndigheten med

100 000 000 kronor, om ans�kan avser uppf�rande av en k�rnkraftsreaktor
som ska ers�tta en permanent avst�ngd k�rnkraftsreaktor, varav 34 000 000
kronor n�r ans�kan ges in, 33 000 000 kronor senast ett �r efter att ans�kan
gavs in och 33 000 000 kronor senast tv� �r efter att ans�kan gavs in.

Avgift enligt 4 � ska betalas till Str�ls�kerhetsmyndigheten n�r ans�kan

ges in

1. med 2 075 000 kronor, om ans�kan avser uppf�rande av en k�rnteknisk

anl�ggning kategori 1, dock inte en k�rnkraftsreaktor eller anl�ggning f�r
slutf�rvaring av anv�nt k�rnbr�nsle,

2. med 1 035 000 kronor, om ans�kan avser uppf�rande av en k�rnteknisk

anl�ggning kategori 2,

3. med 520 000 kronor, om ans�kan avser uppf�rande av en k�rnteknisk

anl�ggning kategori 3,

4. med 103 000 kronor, om ans�kan avser uppf�rande av en k�rnteknisk

anl�ggning kategori 4,

5. med 1 035 000 kronor, om ans�kan avser drift av en k�rnteknisk

anl�ggning kategori 1,

6. med 520 000 kronor, om ans�kan avser drift av en k�rnteknisk anl�gg-

ning kategori 2,

7. med 260 000 kronor, om ans�kan avser drift av en k�rnteknisk anl�gg-

ning kategori 3,

8. med 51 000 kronor, om ans�kan avser drift av en k�rnteknisk anl�ggning

kategori 4,

9. med 103 000 kronor, om ans�kan avser innehav av en k�rnteknisk

anl�ggning,

10. med 51 000 kronor, om ans�kan avser godk�nnande enligt 5 � andra

stycket lagen (1984:3) om k�rnteknisk verksamhet,

11. med 51 000 kronor, om ans�kan avser s�rskilt tillst�nd enligt 5 a �

f�rsta stycket lagen om k�rnteknisk verksamhet,

1 F�rordningen omtryckt 2009:668.

2 Senaste lydelse 2012:908.

SFS 2013:1130

Utkom fr�n trycket
den 27 december 2013

background image

2

SFS 2013:1130

12. med 103 000 kronor, om ans�kan avser en anl�ggning f�r markdepone-

ring av l�gaktivt k�rnavfall som inte h�rr�r fr�n kommersiell uranbrytning
och till en s�dan anl�ggning h�rande anl�ggningar f�r behandling eller lag-
ring, f�rutsatt att aktiviteten hos den totala m�ngden avfall i markdepo-
neringsanl�ggningen inte �verstiger 10 terabecquerel varav h�gst 10 giga-
becquerel utg�rs av alfaaktiva �mnen,

13. med 28 000 kronor, om ans�kan avser gr�ns�verskridande transport av

anv�nt k�rnbr�nsle, k�rnavfall eller annat radioaktivt avfall,

14. med 70 000 kronor, om ans�kan avser transport av radioaktiva �mnen

enligt s�rskild �verenskommelse om s�kerhets�tg�rder,

15. med 28 000 kronor, om ans�kan avser f�rv�rv, innehav, �verl�telse,

bearbetning, transport eller annan hantering av eller annan befattning med
k�rn�mne eller k�rnavfall och denna hantering eller befattning inte omfattas
av en ans�kan enligt 114,

16. med 8 400 kronor, om ans�kan avser transport av radioaktivt �mne som

inte omfattas av en ans�kan enligt 115, och

17. med 26 000 kronor, om ans�kan avser bekr�ftelse av certifikat f�r kol-

likonstruktion.

Om en ans�kan som avser en och samma anl�ggning omfattas av mer �n en

avgift enligt f�rsta stycket eller andra stycket 19, ska avgift betalas med det
belopp som �r h�gst av de angivna beloppen.

6 �

3

Om Str�ls�kerhetsmyndighetens pr�vning av en ans�kan medf�r kost-

nader som v�sentligt �verstiger de belopp som anges i 5 �, f�r myndigheten
besluta att s�kanden ska betala till�ggsavgift med 1 200 kronor per timme f�r
arbete som myndigheten har utf�rt. Till�ggsavgiften betalas till Str�ls�ker-
hetsmyndigheten efter s�rskild debitering.

7 a �

4

Den som har tillst�nd att uppf�ra, inneha eller driva en k�rnteknisk

anl�ggning kategori 1, dock inte en s�dan reaktor som avses i 7 � eller en
anl�ggning f�r slutf�rvaring av anv�nt k�rnbr�nsle, ska betala en gransk-
ningsavgift med 4 620 000 kronor f�r granskning av de tillst�ndsvillkor som
m�ste uppfyllas innan anl�ggningen tas i normaldrift f�r f�rsta g�ngen efter
det att tillst�ndet gavs.

Avgiften ska betalas till Str�ls�kerhetsmyndigheten efter s�rskild debite-

ring sedan tillst�ndshavaren har gett in handlingar till myndigheten f�r
granskning.

8 �

5

Om den granskning som en avgift enligt 7 eller 7 a � �r avsedd att t�cka

medf�r granskningsarbete som inte t�cks av avgiftens belopp (kostnader f�r
merarbete), f�r Str�ls�kerhetsmyndigheten besluta att tillst�ndshavaren ska
betala en till�ggsavgift med 1 200 kronor per timme f�r det merarbete som
myndigheten har utf�rt. F�r en granskning som avses i 7 a � f�r dock till�ggs-
avgiften f�r varje granskningsarbete uppg� till h�gst 2 000 000 kronor.

Till�ggsavgiften ska betalas till Str�ls�kerhetsmyndigheten efter s�rskild

debitering.

3 Senaste lydelse 2012:908.

4 Senaste lydelse 2012:908.

5 Senaste lydelse 2012:908.

background image

3

SFS 2013:1130

9 �

6

Den som har tillst�nd att uppf�ra, inneha eller driva en k�rnteknisk

anl�ggning ska betala en avgift med 2 050 000 kronor f�r Str�ls�kerhetsmyn-
dighetens granskning av en s�dan helhetsbed�mning som avses i 10 a � lagen
(1984:3) om k�rnteknisk verksamhet. Avgiften betalas till Str�ls�kerhetsmyn-
digheten efter s�rskild debitering.

11 �

7

Den som har tillst�nd till k�rnteknisk verksamhet ska betala en avgift

f�r Str�ls�kerhetsmyndighetens tillsyn �ver att lagen (1984:3) om k�rnteknisk
verksamhet, str�lskyddslagen (1988:220), f�rordningen (1984:14) om k�rn-
teknisk verksamhet och str�lskyddsf�rordningen (1988:293) samt villkor och
f�reskrifter som har meddelats med st�d av dessa lagar och f�rordningar f�ljs.
Avgiften ska, efter debitering av Str�ls�kerhetsmyndigheten, betalas f�r-
skottsvis f�r varje kalenderkvartal

1. med 3 543 000 kronor f�r en k�rnkraftsreaktor under normaldrift,
2. med 274 000 kronor f�r en anl�ggning f�r framst�llning av br�nsle f�r

k�rnkraftsreaktorer,

3. med 220 000 kronor f�r en forsknings- och materialprovningsreaktor

under normaldrift,

4. med 440 000 kronor f�r en anl�ggning d�r mer �n 1 000 ton anv�nt k�rn-

br�nsle mellanlagras,

5. med 56 000 kronor f�r en anl�ggning d�r anv�nt k�rnbr�nsle mellanlag-

ras och den lagrade m�ngden inte �verstiger 1 000 ton,

6. med 440 000 kronor f�r en anl�ggning f�r slutf�rvaring av k�rnavfall

som inte utg�r s�dan markdeponering som avses i 5 � andra stycket 12,

7. med 56 000 kronor f�r en anl�ggning f�r mellanlagring av k�rnavfall,
8. med 56 000 kronor f�r en anl�ggning f�r behandling av k�rn�mne som

inte utg�r en anl�ggning f�r framst�llning av br�nsle,

9. med 56 000 kronor f�r en anl�ggning f�r behandling av k�rnavfall,
10. med 989 000 kronor f�r en k�rnkraftsreaktor under avveckling,
11. med 56 000 kronor f�r en forsknings- och materialprovningsreaktor

under avveckling, och

12. med 56 000 kronor f�r en s�dan markdeponering som avses i 5 � andra

stycket 12.

En avgift enligt f�rsta stycket 14, 10 och 11 omfattar �ven tillsyn �ver

anl�ggningar f�r mellanlagring eller behandling av anv�nt k�rnbr�nsle, k�rn-
�mne eller k�rnavfall som finns inom det anl�ggningsomr�de som omfattas
av tillst�ndet och som tillst�ndshavaren driver uteslutande i syfte att fullg�ra
sina skyldigheter enligt 10 � f�rsta stycket 2 och 3 lagen om k�rnteknisk verk-
samhet.

Om en tillst�ndshavare har flera anl�ggningar f�r mellanlagring eller be-

handling av anv�nt k�rnbr�nsle, k�rn�mne eller k�rnavfall inom ett och
samma anl�ggningsomr�de, ska avgift betalas endast f�r den anl�ggning som
har den h�gsta avgiften.

Avgiftsskyldigheten intr�der kalenderkvartalet efter det d� tillst�ndet b�r-

jade g�lla och upph�r fr�n och med det kalenderkvartal som f�ljer efter det att
tillst�ndshavaren har fullgjort sina skyldigheter enligt 10 � lagen om k�rntek-
nisk verksamhet eller Str�ls�kerhetsmyndigheten har konstaterat att fortl�-
pande tillsyn med h�nsyn till s�kerheten och str�lskyddet inte l�ngre beh�vs.

6 Senaste lydelse 2012:908.

7 Senaste lydelse 2012:908.

background image

4

SFS 2013:1130

12 �

8

Den som har tillst�nd att uppf�ra, inneha eller driva en k�rnteknisk

anl�ggning som tillh�r n�gon av hotkategorierna IIII, enligt den klassifice-
ring som f�ljer av f�reskrifter som Str�ls�kerhetsmyndigheten har meddelat
med st�d av 7 � str�lskyddsf�rordningen (1988:293), ska betala en bered-
skapsavgift. Avgiften ska, efter debitering av Str�ls�kerhetsmyndigheten,
betalas f�rskottsvis f�r varje kalenderkvartal

1. med 1 207 000 kronor f�r en anl�ggning i hotkategori I,
2. med 253 000 kronor f�r en anl�ggning i hotkategori II, och
3. med 64 000 kronor f�r en anl�ggning i hotkategori III.
Avgiften ska betalas fr�n och med kalenderkvartalet efter det att en ans�-

kan om provdrift l�mnats in till Str�ls�kerhetsmyndigheten till och med det
kalenderkvartal som f�ljer n�rmast efter det att Str�ls�kerhetsmyndigheten
har konstaterat att anl�ggningen inte l�ngre tillh�r n�gon av hotkategorierna.

13 �

9

Den som har tillst�nd till k�rnteknisk verksamhet ska betala en avgift

f�r den tillsyn som ut�vas av Str�ls�kerhetsmyndigheten enligt de internatio-
nella �verenskommelser i syfte att f�rhindra spridning av k�rnvapen som
Sverige tilltr�tt. Avgiften ska, efter debitering av Str�ls�kerhetsmyndigheten,
betalas f�r varje kalenderkvartal

1. med 554 000 kronor f�r en anl�ggning f�r framst�llning av br�nsle f�r

k�rnkraftsreaktorer,

2. med 217 000 kronor f�r en forsknings- och materialprovningsreaktor,
3. med 331 000 kronor f�r en k�rnkraftsreaktor,
4. med 316 000 kronor f�r en anl�ggning f�r mellanlagring av anv�nt k�rn-

br�nsle med en br�nslem�ngd som �verstiger 1 000 ton,

5. med 13 000 kronor f�r en anl�ggning f�r mellanlagring av anv�nt k�rn-

br�nsle med en br�nslem�ngd som inte �verstiger 1 000 ton, och

6. med 10 000 kronor f�r en anl�ggning f�r annan behandling av k�rn�mne

�n framst�llning av br�nsle.

Avgiften ska betalas fr�n och med kalenderkvartalet efter det att tillst�ndet

gavs till och med det kalenderkvartal som f�ljer n�rmast efter det att Str�l-
s�kerhetsmyndigheten har konstaterat att allt k�rn�mne avl�gsnats fr�n an-
l�ggningen. F�r en k�rnkraftreaktor under uppf�rande som ska ers�tta en per-
manent avst�ngd reaktor ska avgiften betalas fr�n och med kalenderkvartalet
efter att en ans�kan om provdrift l�mnats in till Str�ls�kerhetsmyndigheten.

14 �

10

Den som, i annat fall �n som avses i 13 �, innehar k�rn�mne ska be-

tala avgift f�r k�rn�mneskontroll med 1 200 kronor per timme f�r kontroll
som Str�ls�kerhetsmyndigheten har utf�rt. Avgiften betalas till Str�ls�ker-
hetsmyndigheten efter s�rskild debitering.

15 �

11

Den som har tillst�nd att uppf�ra, inneha eller driva en k�rnkraftsre-

aktor ska till Str�ls�kerhetsmyndigheten betala en avgift f�r den grundl�g-
gande och till�mpade forskning samt de studier och utredningar som myndig-
heten initierar i syfte att utveckla nationell kompetens inom myndighetens
verksamhetsomr�de och att st�dja och utveckla myndighetens tillsyn. Avgif-

8 Senaste lydelse 2012:908.

9 Senaste lydelse 2012:908.

10 Senaste lydelse 2012:908.

11 Senaste lydelse 2012:908.

background image

5

SFS 2013:1130

ten ska, efter debitering av Str�ls�kerhetsmyndigheten, betalas f�r varje
kalenderkvartal

1. med 7 712 000 kronor f�r en reaktor som �r under uppf�rande fr�n och

med det kalenderkvartal som f�ljer efter det att Str�ls�kerhetsmyndigheten
godk�nt att anl�ggningen f�r b�rja uppf�ras till och med det kalenderkvartal
d� reaktorn tas i normaldrift,

2. med 1 651 000 kronor f�r varje annan reaktor fr�n och med det kalender-

kvartal som f�ljer efter det att reaktorn tas i normaldrift fram till det kalender-
kvartal som f�ljer efter det att reaktorn permanent har tagits ur drift och detta
har anm�lts till Str�ls�kerhetsmyndigheten, och

3. med 298 000 kronor f�r en reaktor som �r under avveckling f�r den tid

d� avgift inte betalas enligt 2.

Skyldigheten att betala avgift g�ller inte fr�n och med det kalenderkvartal

som f�ljer efter det att tillst�ndshavaren har fullgjort sina skyldigheter enligt
10 � lagen (1984:3) om k�rnteknisk verksamhet.

16 �

12

Den som ans�ker om eller har tillst�nd till en verksamhet enligt 20

eller 21 � eller 22 � andra stycket str�lskyddslagen (1988:220) ska till Str�l-
s�kerhetsmyndigheten betala en avgift f�r myndighetens kostnader f�r till-
st�ndspr�vning, tillsyn och andra �tg�rder med anknytning till tillst�ndet. Av-
giften ska, efter debitering av Str�ls�kerhetsmyndigheten, betalas f�r varje
kalender�r

1. med 5 600 kronor per tillst�nd f�r tillst�ndspliktiga lasrar,
2. med 4 600 kronor per generator f�r medicinsk r�ntgendiagnostik,
3. med 1 800 kronor per generator f�r odontologisk r�ntgendiagnostik,
4. med 2 500 kronor per generator f�r veterin�rmedicinsk r�ntgendiagnos-

tik,

5. med 900 kronor f�r verksamhet med �ppna str�lk�llor med en aktivitet

som �r h�gst 100 megabecquerel,

6. med 2 900 kronor per laboratorium f�r verksamhet med �ppna str�lk�l-

lor med en aktivitet som �verstiger 100 megabecquerel men inte 10 giga-
becquerel,

7. med 15 800 kronor per laboratorium f�r verksamhet med �ppna str�lk�l-

lor med en aktivitet som �verstiger 10 gigabecquerel,

8. med 5 300 kronor per utrustning f�r mindre acceleratorer och bestr�l-

ningsapparater med slutna str�lk�llor med en aktivitet som �verstiger 100
gigabecquerel,

9. med 20 300 kronor per tillst�nd f�r acceleratoranl�ggningar,
10. med 2 300 kronor per utrustning f�r radiografering,
11. med 900 kronor per utrustning f�r analys, kontroll eller �vervakning,
12. med 900 kronor per sluten str�lk�lla med en aktivitet som �r h�gst 100

gigabecquerel,

13. med 22 700 kronor per anl�ggning f�r str�lsterilisering,
14. med 5 700 kronor per tillst�nd f�r handel med str�lk�llor,
15. med 14 600 kronor per tillst�nd f�r installation och underh�ll av str�l-

k�llor,

16. med 900 kronor per tillst�nd f�r verksamhet med kvalitetskontroll av

radiologisk utrustning,

12 Senaste lydelse 2012:908.

background image

6

SFS 2013:1130

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

17. med 11 400 kronor per utrustning f�r acceleratorer och koboltapparater

f�r extern str�lterapi,

18. med 3 900 kronor per r�ntgenterapiutrustning f�r extern str�lterapi,
19. med 11 400 kronor per efterladdningsutrustning f�r brachyterapi,
20. med 17 100 kronor per tillst�nd f�r annan sluten str�lk�lla f�r brachy-

terapi med en aktivitet som �verstiger 100 gigabecquerel,

21. med 70 700 kronor per tillst�nd f�r nuklearmedicin med en aktivitet

som �r h�gst 100 gigabecquerel,

22. med 113 000 kronor per tillst�nd f�r nuklearmedicin med en aktivitet

som �verstiger 100 gigabecquerel,

23. med 6 900 000 kronor per anl�ggning f�r acceleratorbaserad spallation

f�r neutronforsknings�ndam�l med en str�leffekt som �verstiger 1 megawatt,
och

24. med 336 000 kronor f�r verksamhet med elektronacceleratorbaserade

synkrotronljusanl�ggningar.

Den som, i annat fall �n som avses i f�rsta stycket, ans�ker om eller har till-

st�nd till en verksamhet enligt 20 eller 21 � eller 22 � andra stycket str�l-
skyddslagen ska betala avgift med 1 200 kronor per timme f�r arbete med till-
st�ndspr�vning, tillsyn och �vriga �tg�rder med anknytning till tillst�ndet
som Str�ls�kerhetsmyndigheten har utf�rt. Avgiften betalas till Str�ls�ker-
hetsmyndigheten efter s�rskild debitering.

18 �

13

Om pr�vningen av en ans�kan om tillst�nd kr�ver s�rskild utredning

eller annat arbete som leder till v�sentligt h�gre kostnader �n de belopp som
anges i 16 �, f�r Str�ls�kerhetsmyndigheten besluta att s�kanden ska betala
till�ggsavgift med 1 200 kronor per timme f�r arbete som myndigheten har
utf�rt. Till�ggsavgiften betalas till Str�ls�kerhetsmyndigheten efter s�rskild
debitering.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 januari 2014.

P� regeringens v�gnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

13 Senaste lydelse 2012:908.

;