SFS 2013:1135 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2011:317) om statsbidrag till nyskapande kultur

131135.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fortsatt giltighet av förordningen (2011:317)
om statsbidrag till nyskapande kultur;

utfärdad den 19 december 2013.

Regeringen föreskriver att förordningen (2011:317) om statsbidrag till ny-

skapande kultur, som gäller till utgången av 2013

1, ska fortsätta att gälla till

och med den 31 december 2014.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1 Förordningens giltighetstid senast förlängd 2012:904.

SFS 2013:1135

Utkom från trycket
den 27 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013