SFS 2013:1151 Förordning om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik

131151.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:EPKDLF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:EPKDLG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:EPKDLG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:EPKDLH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:EPKDLG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:EPKDLG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:8px;font-family:EPKDLF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:EPKDLF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:EPKDLF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:EPKDLG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EPKDLF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:EPKDLF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:EPKDLF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:EPKDLG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:EPKDLG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:EPKDLF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:EPKDLF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:EPKDLF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EPKDLF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:EPKDLF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:EPKDLG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:EPKDLG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:EPKDLF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:EPKDLF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:EPKDLF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EPKDLF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:EPKDLF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:EPKDLG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:EPKDLG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:8px;font-family:EPKDLF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:7px;font-family:EPKDLF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft45{font-size:12px;font-family:EPKDLF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft46{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EPKDLF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:EPKDLF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft51{font-size:15px;font-family:EPKDLG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EPKDLF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:8px;font-family:EPKDLF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1994:1120) om <br/>ers�ttning f�r sjukgymnastik;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 19 december 2013.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1994:1120) om ers�ttning</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r sjukgymnastik</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels</i> att rubriken till f�rordningen ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels</i> att 19, 10 a14, 16 och 17 �� ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels</i> att det i f�rordningen ska inf�ras en ny paragraf, 6 a �, av f�ljande</p> <p style="position:absolute;top:385px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:429px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>F�rordning om ers�ttning f�r fysioterapi</b></p> <p style="position:absolute;top:455px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:454px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning g�ller vid fysioterapi enligt lagen (1993:1652) om</p> <p style="position:absolute;top:472px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">ers�ttning f�r fysioterapi. Termer och uttryck som anv�nds i lagen har samma<br/>betydelse i f�rordningen.</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:524px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Av lagen (1993:1652) om ers�ttning f�r fysioterapi f�ljer att vissa fysio-</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">terapeuter har r�tt till f�rh�jda arvoden. I lagen finns ocks� best�mmelser om<br/>patientavgift.</p> <p style="position:absolute;top:594px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:592px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:594px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Normalarvode och reducerat normalarvode l�mnas enligt arvodes-</p> <p style="position:absolute;top:611px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">kategori A eller arvodeskategori B. Arvodeskategori B avser ensamprakti-<br/>serande eller samverkande fysioterapeuter med assisterande personal, flera<br/>behandlingsrum och kvalificerad utrustning. Arvodeskategori A avser �vriga<br/>fysioterapeuter.</p> <p style="position:absolute;top:681px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Fysioterapeuten ska till landstinget anm�la vilken arvodeskategori som</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">g�ller f�r verksamheten. �ndring ska anm�las minst sex m�nader innan den<br/>b�rjar g�lla.</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:749px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft16">2</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r annan fysioterapeutisk behandling �n s�dan som anges i 6 och 7 ��</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">l�mnas normalarvode med h�gst de belopp som anges i tabellen. Normal-<br/>arvode l�mnas under f�ruts�ttning att</p> <p style="position:absolute;top:802px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. fysioterapiers�ttning till en fysioterapeut och vikarie i dennes verksam-</p> <p style="position:absolute;top:820px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">het sammanlagt under ett kalender�r inte �verstiger det belopp f�r samman-<br/>lagt mottaget arvode som anges i tabellen, och</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Senaste lydelse 1998:1521.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Senaste lydelse 2012:654.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:1151</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:1151</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. fysioterapeutens behandling i direkt kontakt med patienterna i genom-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">snitt per kalenderm�nad uppg�r till minst 25 minuter per bes�k f�r arvodes-<br/>kategori A och till minst 20 minuter per bes�k f�r arvodeskategori B.</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:225px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft23">3</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Om fysioterapiers�ttning till en fysioterapeut och vikarie i dennes verk-</p> <p style="position:absolute;top:244px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">samhet sammanlagt under ett kalender�r �verstiger sammanlagt mottaget<br/>arvode enligt 4 �, l�mnas reducerat normalarvode f�r samma �tg�rder med<br/>h�gst de belopp som anges i tabellen. Reducerat normalarvode l�mnas under<br/>f�ruts�ttning att summan av l�mnat arvode till en fysioterapeut och vikarie i<br/>dennes verksamhet under kalender�ret inte �verstiger det ers�ttningstak som<br/>anges i tabellen.</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:472px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft23">4</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft20">Om en fysioterapeut och vikarie i dennes verksamhet inte bedriver</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">verksamheten p� heltid reduceras gr�nserna f�r sammanlagt uppburet arvode<br/>enligt 4 � och ers�ttningstaket enligt 5 � med 70 procent av den kvotdel som<br/>arbetstiden minskat i f�rh�llande till heltidskravet i 8 � lagen (1993:1652) om<br/>ers�ttning f�r fysioterapi.</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:576px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft23">5</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r enklare unders�kningar och behandlingar, s�som enbart kondi-</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">tionstest, efterkontroll, apparatbehandling eller mindre omfattande tejpning<br/>som utf�rs av fysioterapeuten eller under dennes �verinseende, l�mnas enkelt<br/>arvode med h�gst 106 kronor per patientbes�k. Under de f�ruts�ttningar som<br/>anges i 5 � l�mnas reducerat enkelt arvode med h�gst 43 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:682px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:682px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r enklare telefonkonsultation l�mnas enkelt arvode med 63 kronor</p> <p style="position:absolute;top:700px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">per samtal. Under de f�ruts�ttningar som anges i 5 � l�mnas reducerat arvode<br/>med h�gst 32 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:752px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:750px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft23">6<b> </b>F�r de s�rskilt tids- eller kostnadskr�vande �tg�rder som anges i andra</p> <p style="position:absolute;top:769px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">stycket l�mnas s�rskilt arvode med h�gst 883 kronor f�r arvodeskategori A<br/>och h�gst 776 kronor f�r arvodeskategori B. S�rskilt arvode l�mnas under<br/>f�ruts�ttning att den tid som g�r �t f�r denna �tg�rd i direkt kontakt med<br/>patienten i genomsnitt �verstiger 50 minuter per bes�k under en kalender-</p> <p style="position:absolute;top:119px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft20">Normalarvode</p> <p style="position:absolute;top:119px;left:476px;white-space:nowrap" class="ft20">Sammanlagt mottaget</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft20">kronor</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:476px;white-space:nowrap" class="ft20">arvode kronor</p> <p style="position:absolute;top:163px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">Arvodeskategori A</p> <p style="position:absolute;top:163px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft20">337</p> <p style="position:absolute;top:163px;left:483px;white-space:nowrap" class="ft20"> 864 110</p> <p style="position:absolute;top:187px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">Arvodeskategori B</p> <p style="position:absolute;top:187px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft20">337</p> <p style="position:absolute;top:187px;left:476px;white-space:nowrap" class="ft20">1 203 660</p> <p style="position:absolute;top:883px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">3 Senaste lydelse 2012:654.</p> <p style="position:absolute;top:366px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft20">Reducerat normal-</p> <p style="position:absolute;top:366px;left:476px;white-space:nowrap" class="ft20">Ers�ttningstak</p> <p style="position:absolute;top:384px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft20">arvode kronor</p> <p style="position:absolute;top:384px;left:476px;white-space:nowrap" class="ft20">kronor</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">Arvodeskategori A</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft20">170</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:476px;white-space:nowrap" class="ft20">1 074 080</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">Arvodeskategori B</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft20">170</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:476px;white-space:nowrap" class="ft20">1 514 830</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 1995:1221.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2012:654.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">6 Senaste lydelse 2012:654.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2013:1151</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">m�nad f�r arvodeskategori A och 40 minuter per bes�k under en kalenderm�-<br/>nad f�r arvodeskategori B.</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft36">S�rskilt arvode l�mnas f�r specifika insatser till <br/>1. patienter med psykisk oh�lsa eller psykosomatiska problem,<br/>2. patienter med sjukdomar eller skador i andningsorganen eller i cirkula-</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">tionssystemet,</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft36">3. patienter med sjukdomar eller skador i nervsystemet,<br/>4. patienter med sm�rttillst�nd eller funktionshinder p� grund av reumatisk</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">sjukdom,</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft36">5. patienter med skador eller sjukdomar i r�relsesystemet,<br/>6. barn och ungdomar med funktionshinder eller sjukdom, och<br/>7. �ldre med �ldersrelaterade fysiska eller psykiska funktionshinder. </p> <p style="position:absolute;top:277px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>7 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:275px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft33">7</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft30">Om fysioterapiers�ttning till en fysioterapeut eller vikarie i dennes</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">verksamhet sammanlagt under ett kalender�r �verstiger sammanlagt mottaget<br/>arvode enligt 4 �, l�mnas reducerat s�rskilt arvode f�r de �tg�rder som anges i<br/>7 � med h�gst 620 kronor f�r arvodeskategori A och h�gst 545 kronor f�r<br/>arvodeskategori B. Reducerat s�rskilt arvode l�mnas under f�ruts�ttning att<br/>summan av l�mnat arvode till fysioterapeuten och vikarien under kalender�ret<br/>inte �verstiger det ers�ttningstak som anges i 5 �.</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:414px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft33">8</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft30">S�rskilt arvode enligt 7 � andra stycket l�mnas endast till en fysio-</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">terapeut med h�gskoleutbildning om minst 45 h�gskolepo�ng inom f�r �tg�r-<br/>den adekvat omr�de. Av dessa kan upp till 30 h�gskolepo�ng bytas ut mot<br/>l�ngre sammanh�llen utbildning av motsvarande omfattning.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Ut�ver utbildning enligt f�rsta stycket kr�vs yrkeserfarenhet motsvarande</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">minst tv� �rs heltidsarbete som fysioterapeut inom f�r �tg�rden adekvat om-<br/>r�de under de senaste fem �ren.</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:553px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft33">9</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft30">Vid behandling i grupp, d�r fysioterapeutens behandlingsprogram rik-</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">tar sig till samtliga patienter i gruppen, vilka �r i behov av samma typ av be-<br/>handling, l�mnas enkelt arvode med 160 kronor f�r varje patient oberoende<br/>av antalet patienter i gruppen. Under de f�ruts�ttningar som anges i 5 �<br/>l�mnas reducerat enkelt arvode med h�gst 63 kronor f�r varje patient.</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>10 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:658px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft33">10</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft30">Med s�rskilda st�domr�den enligt 20 � lagen (1993:1652) om</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">ers�ttning f�r fysioterapi avses de kommuner och delar av kommuner som<br/>ing�r i st�domr�de A enligt bilagan till f�rordningen (1999:1382) om st�d-<br/>omr�den f�r vissa regionala f�retagsst�d.</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:745px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft33">11</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft30">Till en fysioterapeut som har sin verksamhet inom ett s�rskilt st�d-</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">omr�de l�mnas till�ggsarvode med 63 kronor f�r behandlingsm�ssigt moti-<br/>verade hembes�k. Om flera personer ges fysioterapi vid ett bes�k l�mnas<br/>h�gst tv� till�ggsarvoden. F�r telefonkonsultationer l�mnas till en s�dan<br/>fysioterapeut ers�ttning med 28 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:870px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">7 Senaste lydelse 2012:654.</p> <p style="position:absolute;top:883px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">8 Senaste lydelse 2007:435.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">9 Senaste lydelse 2012:654.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">10 Senaste lydelse 2009:82.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">11 Senaste lydelse 2012:654.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2013:1151</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft43">12</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft40">Ers�ttning f�r en fysioterapeuts kostnader f�r resa med egen bil vid</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">behandlingsm�ssigt motiverade hembes�k l�mnas med det belopp som anges<br/>i 16 kap. 27 � inkomstskattelagen (1999:1229). F�r varje resa l�mnas dock en<br/>minsta ers�ttning om 10 kronor. Ers�ttning f�r resa med annat f�rdmedel<br/>l�mnas om det finns s�rskilda sk�l.</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Ers�ttning f�r resa med egen bil l�mnas �ven om kostnaden skulle ha blivit</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">l�gre om annat f�rdmedel hade anv�nts. Endast om det finns s�rskilda sk�l f�r<br/>avst�ndet till patienten fr�n fysioterapeutens mottagning ber�knas �verstiga<br/>avst�ndet fr�n patienten till en allm�n mottagning f�r fysioterapi som �r inr�t-<br/>tad f�r den ort d�r patienten vistas med mer �n en mil.</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Arvode f�r fysioterapeutisk behandling avser ers�ttning f�r samtliga</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">�tg�rder vid ett behandlingstillf�lle. Vid f�rsta bes�ket i en behandlingsserie<br/>l�mnas normalarvode, reducerat normalarvode eller s�rskilt arvode �ven om<br/>bes�ket endast omfattat anamnesupptagning, bed�mning och r�dgivning.</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:327px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft43">13</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft40">Landstinget ska till fysioterapeuten betala ut skillnaden mellan det</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">arvode som ska l�mnas och den patientavgift som fysioterapeuten f�tt ta ut.</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft46">Arvodet betalas dock helt genom fysioterapiers�ttning <br/>1. om patienten enligt 23 � lagen (1993:1652) om ers�ttning f�r fysioterapi</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">�r befriad fr�n att betala patientavgift,</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">2. f�r sjukv�rd som avses i 2 � andra stycket 5 f�rordningen (1984:908) om</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">vissa statsbidrag f�r sjukv�rd m.m.,</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">3. f�r fysioterapeutens resekostnader enligt 12 �.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:484px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft43">14</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft40">En fysioterapeut som har fysioterapiers�ttning �r skyldig att i fr�ga</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">om all s�dan behandling visa r�kning f�r landstinget och redovisa arbetstid,<br/>antalet vidtagna �tg�rder samt uppgift om patientens bos�ttningsort. Fysio-<br/>terapeuten �r �ven skyldig att rapportera till respektive landsting om han eller<br/>hon �r verksam i tv� eller flera landstingsomr�den och ska d�rvid �ven ange<br/>ber�knad omfattning i respektive landstingsomr�de. D�rut�ver �r fysiotera-<br/>peuten sj�lv skyldig att bevaka n�r han eller hon n�r ers�ttningstak 1 eller er-<br/>s�ttningstak 2 och underr�tta landstinget om detta.</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Fysioterapiers�ttning i motsvarande m�n kan inneh�llas i avvaktan p� att</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">s�dana uppgifter l�mnas som avses i f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:675px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft43">15</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft40">Den som ger v�rd mot fysioterapiers�ttning ska l�mna kvitto p�</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">betalda patientavgifter och anteckna dessa p� formul�r f�r till�mpning av<br/>best�mmelserna om avgiftsbefrielse f�r patientavgifter.</p> <p style="position:absolute;top:748px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft46">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.<br/>2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r behandling som har l�mnats f�re</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:883px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">12 Senaste lydelse 2000:929.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">13 Senaste lydelse 2012:964.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">14 Senaste lydelse 1997:95.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">15 Senaste lydelse 2012:964.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2013:1151</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">G�RAN H�GGLUND</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft52">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft60">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft60">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1994:1120) om
ers�ttning f�r sjukgymnastik;

utf�rdad den 19 december 2013.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1994:1120) om ers�ttning

f�r sjukgymnastik

dels att rubriken till f�rordningen ska ha f�ljande lydelse,
dels att 19, 10 a14, 16 och 17 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i f�rordningen ska inf�ras en ny paragraf, 6 a �, av f�ljande

lydelse.

F�rordning om ers�ttning f�r fysioterapi

1 �

Denna f�rordning g�ller vid fysioterapi enligt lagen (1993:1652) om

ers�ttning f�r fysioterapi. Termer och uttryck som anv�nds i lagen har samma
betydelse i f�rordningen.

2 �

Av lagen (1993:1652) om ers�ttning f�r fysioterapi f�ljer att vissa fysio-

terapeuter har r�tt till f�rh�jda arvoden. I lagen finns ocks� best�mmelser om
patientavgift.

3 �

1

Normalarvode och reducerat normalarvode l�mnas enligt arvodes-

kategori A eller arvodeskategori B. Arvodeskategori B avser ensamprakti-
serande eller samverkande fysioterapeuter med assisterande personal, flera
behandlingsrum och kvalificerad utrustning. Arvodeskategori A avser �vriga
fysioterapeuter.

Fysioterapeuten ska till landstinget anm�la vilken arvodeskategori som

g�ller f�r verksamheten. �ndring ska anm�las minst sex m�nader innan den
b�rjar g�lla.

4 �

2

F�r annan fysioterapeutisk behandling �n s�dan som anges i 6 och 7 ��

l�mnas normalarvode med h�gst de belopp som anges i tabellen. Normal-
arvode l�mnas under f�ruts�ttning att

1. fysioterapiers�ttning till en fysioterapeut och vikarie i dennes verksam-

het sammanlagt under ett kalender�r inte �verstiger det belopp f�r samman-
lagt mottaget arvode som anges i tabellen, och

1 Senaste lydelse 1998:1521.

2 Senaste lydelse 2012:654.

SFS 2013:1151

Utkom fr�n trycket
den 27 december 2013

background image

2

SFS 2013:1151

2. fysioterapeutens behandling i direkt kontakt med patienterna i genom-

snitt per kalenderm�nad uppg�r till minst 25 minuter per bes�k f�r arvodes-
kategori A och till minst 20 minuter per bes�k f�r arvodeskategori B.

5 �

3

Om fysioterapiers�ttning till en fysioterapeut och vikarie i dennes verk-

samhet sammanlagt under ett kalender�r �verstiger sammanlagt mottaget
arvode enligt 4 �, l�mnas reducerat normalarvode f�r samma �tg�rder med
h�gst de belopp som anges i tabellen. Reducerat normalarvode l�mnas under
f�ruts�ttning att summan av l�mnat arvode till en fysioterapeut och vikarie i
dennes verksamhet under kalender�ret inte �verstiger det ers�ttningstak som
anges i tabellen.

5 a �

4

Om en fysioterapeut och vikarie i dennes verksamhet inte bedriver

verksamheten p� heltid reduceras gr�nserna f�r sammanlagt uppburet arvode
enligt 4 � och ers�ttningstaket enligt 5 � med 70 procent av den kvotdel som
arbetstiden minskat i f�rh�llande till heltidskravet i 8 � lagen (1993:1652) om
ers�ttning f�r fysioterapi.

6 �

5

F�r enklare unders�kningar och behandlingar, s�som enbart kondi-

tionstest, efterkontroll, apparatbehandling eller mindre omfattande tejpning
som utf�rs av fysioterapeuten eller under dennes �verinseende, l�mnas enkelt
arvode med h�gst 106 kronor per patientbes�k. Under de f�ruts�ttningar som
anges i 5 � l�mnas reducerat enkelt arvode med h�gst 43 kronor.

6 a �

F�r enklare telefonkonsultation l�mnas enkelt arvode med 63 kronor

per samtal. Under de f�ruts�ttningar som anges i 5 � l�mnas reducerat arvode
med h�gst 32 kronor.

7 �

6 F�r de s�rskilt tids- eller kostnadskr�vande �tg�rder som anges i andra

stycket l�mnas s�rskilt arvode med h�gst 883 kronor f�r arvodeskategori A
och h�gst 776 kronor f�r arvodeskategori B. S�rskilt arvode l�mnas under
f�ruts�ttning att den tid som g�r �t f�r denna �tg�rd i direkt kontakt med
patienten i genomsnitt �verstiger 50 minuter per bes�k under en kalender-

Normalarvode

Sammanlagt mottaget

kronor

arvode kronor

Arvodeskategori A

337

864 110

Arvodeskategori B

337

1 203 660

3 Senaste lydelse 2012:654.

Reducerat normal-

Ers�ttningstak

arvode kronor

kronor

Arvodeskategori A

170

1 074 080

Arvodeskategori B

170

1 514 830

4 Senaste lydelse 1995:1221.

5 Senaste lydelse 2012:654.

6 Senaste lydelse 2012:654.

background image

3

SFS 2013:1151

m�nad f�r arvodeskategori A och 40 minuter per bes�k under en kalenderm�-
nad f�r arvodeskategori B.

S�rskilt arvode l�mnas f�r specifika insatser till
1. patienter med psykisk oh�lsa eller psykosomatiska problem,
2. patienter med sjukdomar eller skador i andningsorganen eller i cirkula-

tionssystemet,

3. patienter med sjukdomar eller skador i nervsystemet,
4. patienter med sm�rttillst�nd eller funktionshinder p� grund av reumatisk

sjukdom,

5. patienter med skador eller sjukdomar i r�relsesystemet,
6. barn och ungdomar med funktionshinder eller sjukdom, och
7. �ldre med �ldersrelaterade fysiska eller psykiska funktionshinder.

7 a �

7

Om fysioterapiers�ttning till en fysioterapeut eller vikarie i dennes

verksamhet sammanlagt under ett kalender�r �verstiger sammanlagt mottaget
arvode enligt 4 �, l�mnas reducerat s�rskilt arvode f�r de �tg�rder som anges i
7 � med h�gst 620 kronor f�r arvodeskategori A och h�gst 545 kronor f�r
arvodeskategori B. Reducerat s�rskilt arvode l�mnas under f�ruts�ttning att
summan av l�mnat arvode till fysioterapeuten och vikarien under kalender�ret
inte �verstiger det ers�ttningstak som anges i 5 �.

8 �

8

S�rskilt arvode enligt 7 � andra stycket l�mnas endast till en fysio-

terapeut med h�gskoleutbildning om minst 45 h�gskolepo�ng inom f�r �tg�r-
den adekvat omr�de. Av dessa kan upp till 30 h�gskolepo�ng bytas ut mot
l�ngre sammanh�llen utbildning av motsvarande omfattning.

Ut�ver utbildning enligt f�rsta stycket kr�vs yrkeserfarenhet motsvarande

minst tv� �rs heltidsarbete som fysioterapeut inom f�r �tg�rden adekvat om-
r�de under de senaste fem �ren.

9 �

9

Vid behandling i grupp, d�r fysioterapeutens behandlingsprogram rik-

tar sig till samtliga patienter i gruppen, vilka �r i behov av samma typ av be-
handling, l�mnas enkelt arvode med 160 kronor f�r varje patient oberoende
av antalet patienter i gruppen. Under de f�ruts�ttningar som anges i 5 �
l�mnas reducerat enkelt arvode med h�gst 63 kronor f�r varje patient.

10 a �

10

Med s�rskilda st�domr�den enligt 20 � lagen (1993:1652) om

ers�ttning f�r fysioterapi avses de kommuner och delar av kommuner som
ing�r i st�domr�de A enligt bilagan till f�rordningen (1999:1382) om st�d-
omr�den f�r vissa regionala f�retagsst�d.

11 �

11

Till en fysioterapeut som har sin verksamhet inom ett s�rskilt st�d-

omr�de l�mnas till�ggsarvode med 63 kronor f�r behandlingsm�ssigt moti-
verade hembes�k. Om flera personer ges fysioterapi vid ett bes�k l�mnas
h�gst tv� till�ggsarvoden. F�r telefonkonsultationer l�mnas till en s�dan
fysioterapeut ers�ttning med 28 kronor.

7 Senaste lydelse 2012:654.

8 Senaste lydelse 2007:435.

9 Senaste lydelse 2012:654.

10 Senaste lydelse 2009:82.

11 Senaste lydelse 2012:654.

background image

4

SFS 2013:1151

12 �

12

Ers�ttning f�r en fysioterapeuts kostnader f�r resa med egen bil vid

behandlingsm�ssigt motiverade hembes�k l�mnas med det belopp som anges
i 16 kap. 27 � inkomstskattelagen (1999:1229). F�r varje resa l�mnas dock en
minsta ers�ttning om 10 kronor. Ers�ttning f�r resa med annat f�rdmedel
l�mnas om det finns s�rskilda sk�l.

Ers�ttning f�r resa med egen bil l�mnas �ven om kostnaden skulle ha blivit

l�gre om annat f�rdmedel hade anv�nts. Endast om det finns s�rskilda sk�l f�r
avst�ndet till patienten fr�n fysioterapeutens mottagning ber�knas �verstiga
avst�ndet fr�n patienten till en allm�n mottagning f�r fysioterapi som �r inr�t-
tad f�r den ort d�r patienten vistas med mer �n en mil.

13 �

Arvode f�r fysioterapeutisk behandling avser ers�ttning f�r samtliga

�tg�rder vid ett behandlingstillf�lle. Vid f�rsta bes�ket i en behandlingsserie
l�mnas normalarvode, reducerat normalarvode eller s�rskilt arvode �ven om
bes�ket endast omfattat anamnesupptagning, bed�mning och r�dgivning.

14 �

13

Landstinget ska till fysioterapeuten betala ut skillnaden mellan det

arvode som ska l�mnas och den patientavgift som fysioterapeuten f�tt ta ut.

Arvodet betalas dock helt genom fysioterapiers�ttning
1. om patienten enligt 23 � lagen (1993:1652) om ers�ttning f�r fysioterapi

�r befriad fr�n att betala patientavgift,

2. f�r sjukv�rd som avses i 2 � andra stycket 5 f�rordningen (1984:908) om

vissa statsbidrag f�r sjukv�rd m.m.,

3. f�r fysioterapeutens resekostnader enligt 12 �.

16 �

14

En fysioterapeut som har fysioterapiers�ttning �r skyldig att i fr�ga

om all s�dan behandling visa r�kning f�r landstinget och redovisa arbetstid,
antalet vidtagna �tg�rder samt uppgift om patientens bos�ttningsort. Fysio-
terapeuten �r �ven skyldig att rapportera till respektive landsting om han eller
hon �r verksam i tv� eller flera landstingsomr�den och ska d�rvid �ven ange
ber�knad omfattning i respektive landstingsomr�de. D�rut�ver �r fysiotera-
peuten sj�lv skyldig att bevaka n�r han eller hon n�r ers�ttningstak 1 eller er-
s�ttningstak 2 och underr�tta landstinget om detta.

Fysioterapiers�ttning i motsvarande m�n kan inneh�llas i avvaktan p� att

s�dana uppgifter l�mnas som avses i f�rsta stycket.

17 �

15

Den som ger v�rd mot fysioterapiers�ttning ska l�mna kvitto p�

betalda patientavgifter och anteckna dessa p� formul�r f�r till�mpning av
best�mmelserna om avgiftsbefrielse f�r patientavgifter.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.
2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r behandling som har l�mnats f�re

ikrafttr�dandet.

12 Senaste lydelse 2000:929.

13 Senaste lydelse 2012:964.

14 Senaste lydelse 1997:95.

15 Senaste lydelse 2012:964.

background image

5

SFS 2013:1151

P� regeringens v�gnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;