SFS 2013:1152 Förordning om ändring i förordningen (1998:1518) om behörighet till vissa anställningar inom hälso- och sjukvården m.m.

131152.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FAHOCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FAHOCM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FAHOCM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:FAHOCM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:FAHOCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FAHOCM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FAHOCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:15px;font-family:FAHOCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:FAHOCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1998:1518) om <br/>beh�righet till vissa anst�llningar inom h�lso- och <br/>sjukv�rden m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 19 december 2013.</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 6 � f�rordningen (1998:1518) om beh�righet till</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">vissa anst�llningar inom h�lso- och sjukv�rden m.m. ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Beh�rig till anst�llning som barnmorska, fysioterapeut, psykolog,</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">psykoterapeut, sjukhusfysiker eller sjuksk�terska �r den som har legitimation<br/>f�r s�dant yrke och, vad g�ller psykolog, �ven den som genomg�r f�reskriven<br/>praktisk tj�nstg�ring.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Detsamma g�ller i fr�ga om vikarie p� s�dan anst�llning om Socialstyrel-</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">sen inte medgett undantag.</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft16">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.<br/>2. Beh�rig till anst�llning som fysioterapeut eller som vikarie p� s�dan</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">anst�llning �r �ven den som har legitimation som sjukgymnast. </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">G�RAN H�GGLUND</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft16">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:1152</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1998:1518) om
beh�righet till vissa anst�llningar inom h�lso- och
sjukv�rden m.m.;

utf�rdad den 19 december 2013.

Regeringen f�reskriver att 6 � f�rordningen (1998:1518) om beh�righet till

vissa anst�llningar inom h�lso- och sjukv�rden m.m. ska ha f�ljande lydelse.

6 �

Beh�rig till anst�llning som barnmorska, fysioterapeut, psykolog,

psykoterapeut, sjukhusfysiker eller sjuksk�terska �r den som har legitimation
f�r s�dant yrke och, vad g�ller psykolog, �ven den som genomg�r f�reskriven
praktisk tj�nstg�ring.

Detsamma g�ller i fr�ga om vikarie p� s�dan anst�llning om Socialstyrel-

sen inte medgett undantag.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.
2. Beh�rig till anst�llning som fysioterapeut eller som vikarie p� s�dan

anst�llning �r �ven den som har legitimation som sjukgymnast.

P� regeringens v�gnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2013:1152

Utkom fr�n trycket
den 27 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;