SFS 2013:1161 Förordning om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

131161.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:MIBFAD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:MIBFAE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:MIBFAE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:MIBFAD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:7px;font-family:MIBFAD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:MIBFAD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:MIBFAE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MIBFAD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:14px;font-family:MIBFAD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:12px;font-family:MIBFAD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:MIBFAD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:MIBFAD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:MIBFAE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:MIBFAD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:MIBFDG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:MIBFAD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:MIBFAD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MIBFAD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft27{font-size:14px;line-height:18px;font-family:MIBFAD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1999:382) om �tg�rder <br/>f�r att f�rebygga och begr�nsa f�ljderna av <br/>allvarliga kemikalieolyckor;</b></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 19 december 2013.</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver</p> <p style="position:absolute;top:316px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft13">1 att bilagan till f�rordningen (1999:382) om �tg�r-</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">der f�r att f�rebygga och begr�nsa f�ljderna av allvarliga kemikalieolyckor<br/>ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:388px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 14 februari 2014.</p> <p style="position:absolute;top:423px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:458px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">KARIN ENSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:475px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft17">Maria Hedeg�rd<br/>(F�rsvarsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:885px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2012/18/EU av den 4 juli 2012 om �tg�r-<br/>der f�r att f�rebygga och begr�nsa faran f�r allvarliga olycksh�ndelser d�r farliga<br/>�mnen ing�r och om �ndring och senare upph�vande av r�dets direktiv 96/82/EG (EUT<br/>L 197, 24.7.2012, s. 1, Celex 32012L0018).</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:1161</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 januari 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:1161</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:581px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>Bilaga</i></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft22">2</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">Denna bilaga best�r av DEL 1 som inneh�ller en f�rteckning �ver farliga �mnen<br/>och DEL 2 som inneh�ller en f�rteckning �ver s�rskilda kategorier av farliga<br/>�mnen.</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">DEL 1  FARLIGA �MNEN</p> <p style="position:absolute;top:446px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">DEL 2  S�RSKILDA KATEGORIER AV FARLIGA �MNEN SOM INTE<br/>S�RSKILT ANGES I DEL 1</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">2 Senaste lydelse 2009:690.</p> <p style="position:absolute;top:198px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">Farliga �mnen</p> <p style="position:absolute;top:198px;left:436px;white-space:nowrap" class="ft26">M�ngd i ton f�r till�mpning av<br/>l�gre <br/>kravniv�n</p> <p style="position:absolute;top:217px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft26">h�gre <br/>kravniv�n</p> <p style="position:absolute;top:295px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">Petroleumprodukter:<br/> bensin och nafta,<br/> fotogen (inklusive flygbr�nslen),<br/> gasoljor (inklusive dieselbr�nslen, l�tta <br/>eldningsoljor och blandkomponenter f�r <br/>gasoljor),<br/> tunga eldningsoljor</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:436px;white-space:nowrap" class="ft20">2 500</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft20">25 000</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1999:382) om �tg�rder
f�r att f�rebygga och begr�nsa f�ljderna av
allvarliga kemikalieolyckor;

utf�rdad den 19 december 2013.

Regeringen f�reskriver

1 att bilagan till f�rordningen (1999:382) om �tg�r-

der f�r att f�rebygga och begr�nsa f�ljderna av allvarliga kemikalieolyckor
ska ha f�ljande lydelse.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 14 februari 2014.

P� regeringens v�gnar

KARIN ENSTR�M

Maria Hedeg�rd
(F�rsvarsdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2012/18/EU av den 4 juli 2012 om �tg�r-
der f�r att f�rebygga och begr�nsa faran f�r allvarliga olycksh�ndelser d�r farliga
�mnen ing�r och om �ndring och senare upph�vande av r�dets direktiv 96/82/EG (EUT
L 197, 24.7.2012, s. 1, Celex 32012L0018).

SFS 2013:1161

Utkom fr�n trycket
den 14 januari 2014

background image

2

SFS 2013:1161

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Bilaga

2

Denna bilaga best�r av DEL 1 som inneh�ller en f�rteckning �ver farliga �mnen
och DEL 2 som inneh�ller en f�rteckning �ver s�rskilda kategorier av farliga
�mnen.

DEL 1  FARLIGA �MNEN

DEL 2  S�RSKILDA KATEGORIER AV FARLIGA �MNEN SOM INTE
S�RSKILT ANGES I DEL 1

2 Senaste lydelse 2009:690.

Farliga �mnen

M�ngd i ton f�r till�mpning av
l�gre
kravniv�n

h�gre
kravniv�n

Petroleumprodukter:
 bensin och nafta,
 fotogen (inklusive flygbr�nslen),
 gasoljor (inklusive dieselbr�nslen, l�tta
eldningsoljor och blandkomponenter f�r
gasoljor),
 tunga eldningsoljor

2 500

25 000

;