SFS 2013:1177 Förordning om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

131177.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:OHAMFM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:OHAMFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:OHAMFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:OHAMFO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:OHAMFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:OHAMFM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:OHAMFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:OHAMFM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:OHAMFM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:OHAMFM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2002:760) om <br/>uppdragsutbildning vid universitet och h�gskolor;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 19 december 2013.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att det i f�rordningen (2002:760) om uppdrags-</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">utbildning vid universitet och h�gskolor<i> </i>ska inf�ras en ny paragraf, 3 a �, av<br/>f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:367px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft10">Trots det som anges i 3 � f�rsta och andra styckena f�r utbildning</p> <p style="position:absolute;top:385px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"> enligt 4 � polisutbildningsf�rordningen (1999:740) bedrivas som uppdrags-<br/>utbildning, om utbildningen enligt beslut av regeringen f�r ges av en h�g-<br/>skola p� uppdrag av svenska staten.</p> <p style="position:absolute;top:456px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 28 januari 2014. </p> <p style="position:absolute;top:490px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:525px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ERIK ULLENHAG</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft17">Charlotte Abrahamsson<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:1177</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 januari 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2002:760) om
uppdragsutbildning vid universitet och h�gskolor;

utf�rdad den 19 december 2013.

Regeringen f�reskriver att det i f�rordningen (2002:760) om uppdrags-

utbildning vid universitet och h�gskolor ska inf�ras en ny paragraf, 3 a �, av
f�ljande lydelse.

3 a �

Trots det som anges i 3 � f�rsta och andra styckena f�r utbildning

enligt 4 � polisutbildningsf�rordningen (1999:740) bedrivas som uppdrags-
utbildning, om utbildningen enligt beslut av regeringen f�r ges av en h�g-
skola p� uppdrag av svenska staten.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 28 januari 2014.

P� regeringens v�gnar

ERIK ULLENHAG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2013:1177

Utkom fr�n trycket
den 14 januari 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;