SFS 2013:206 Förordning om ikraftträdande av lagen (2012:408) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

130206.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2012:408) om ändring
i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges
anslutning till Europeiska unionen;

utfärdad den 25 april 2013.

Regeringen föreskriver att lagen (2012:408) om ändring i lagen

(1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
ska träda i kraft den 1 maj 2013.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Louise Hallquisth
(Statsrådsberedningen)

SFS 2013:206

Utkom från trycket
den 26 april 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013