SFS 2013:213 Förordning om ändring i förordningen (1998:780) om biluthyrning

130213.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:780) om
biluthyrning;

utfärdad den 25 april 2013.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1998:780) om biluthyrning

ska införas en ny paragraf, 1 a §, av följande lydelse.

1 a §

Lagen (1998:492) om biluthyrning gäller inte uthyrning av terrängmo-

torfordon som är avsedda för körning på spelytor och anlagda transportvägar
inom golfanläggningar.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2013.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2013:213

Utkom från trycket
den 8 maj 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013