SFS 2013:214 Förordning om ikraftträdande av lagen (2013:125) om avtal mellan Sverige och Antigua och Barbuda om utbyte av upplysningar i skatteärenden

130214.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2013:125) om avtal
mellan Sverige och Antigua och Barbuda om
utbyte av upplysningar i skatteärenden;

utfärdad den 25 april 2013.

Regeringen föreskriver att lagen (2013:125) om avtal mellan Sverige och

Antigua och Barbuda om utbyte av upplysningar i skatteärenden ska träda i
kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

SFS 2013:214

Utkom från trycket
den 8 maj 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013