SFS 2013:215 Förordning om upphävande av förordningen (2002:42) om Centrum för miljövetenskaplig forskning i Umeå

130215.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2002:42) om
Centrum för miljövetenskaplig forskning i Umeå;

utfärdad den 25 april 2013.

Regeringen föreskriver att förordningen (2002:42) om Centrum för miljö-

vetenskaplig forskning i Umeå ska upphöra att gälla vid utgången av juni
2013.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Carl Josefsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2013:215

Utkom från trycket
den 8 maj 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013