SFS 2013:240 Förordning om upphävande av vissa föreskrifter beslutade av Högskoleverket

130240.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av vissa föreskrifter beslutade av
Högskoleverket;

utfärdad den 25 april 2013.

Regeringen föreskriver att följande föreskrifter ska upphöra att gälla vid

utgången av maj 2013:

1. Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 1996:8) om vilka utbildningar

som kan anses ha godtagbar standard på eftergymnasial nivå utanför Norden,

2. Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 1999:1) om anstånd med studier

för antagna samt studieuppehåll,

3. Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2003:3) om uppdragsutbildning

vid universitet och högskolor,

4. Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2007:8) om områdesbehörigheter,
5. Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2009:1) om grundläggande behö-

righet och urval,

6. Högskoleverkets föreskrifter och allmänna råd (HSVFS 2009:2) om

översättning till engelska av svenska examina,

7. Högskoleverkets föreskrifter och allmänna råd (HSVFS 2009:3) om

översättning till engelska av svenska examina vid Sveriges lantbruksuniversi-
tet,

8. Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2009:4) om översättning till eng-

elska av svenska examina vid Försvarshögskolan,

9. Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2009:5) om bilagan till examens-

bevis,

10. Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2011:5) om kvalificerade och

relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till
yrkeslärarexamen, och

11. Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2012:10) om bilaga till examens-

bevis för yrkeslärarexamen.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Carl Josefsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2013:240

Utkom från trycket
den 8 maj 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013