SFS 2013:244 Förordning om ändring i förordningen (2007:971) med instruktion för Åklagarmyndigheten

130244.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:971) med
instruktion för �&klagarmyndigheten;

utfärdad den 2 maj 2013.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2007:971) med instruktion för

�&klagarmyndigheten ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

SFS 2013:244

Utkom från trycket
den 15 maj 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013