SFS 2013:260 Förordning om ändring i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket

130260.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:915) om
miljöhänsyn i jordbruket;

utfärdad den 8 maj 2013.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i

jordbruket ska ha följande lydelse.

2 §

Ordet djurenhet har i denna förordning samma betydelse som i miljö-

prövningsförordningen (2013:251).

Denna förordning träder i kraft den 18 juni 2013.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

SFS 2013:260

Utkom från trycket
den 21 maj 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013