SFS 2013:281 Förordning om ikraftträdande av lagen (2005:495) om ändring i lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar

130281.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2005:495) om ändring
i lagen (2003:1174) om vissa former av
internationellt samarbete i brottsutredningar;

utfärdad den 8 maj 2013.

Regeringen föreskriver att lagen (2005:495) om ändring i lagen

(2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar
ska träda i kraft den 15 juni 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Måns Wigén
(Justitiedepartementet)

SFS 2013:281

Utkom från trycket
den 21 maj 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013