SFS 2013:285 Förordning om ikraftträdande av lagen (2012:97) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

130285.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2012:97) om ändring i
fartygssäkerhetslagen (2003:364);

utfärdad den 8 maj 2013.

Regeringen föreskriver att lagen (2012:97) om ändring i fartygssäkerhets-

lagen (2003:364) ska träda i kraft den 20 augusti 2013.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2013:285

Utkom från trycket
den 21 maj 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013