SFS 2013:295 Förordning om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

130295.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1977:937) om
allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.;

utfärdad den 16 maj 2013.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (1977:937) om allmänna för-

valtningsdomstolars behörighet m.m.

1 ska ha följande lydelse.

6 §

2

Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Malmö, Förvalt-

ningsrätten i Göteborg och Förvaltningsrätten i Luleå är migrationsdomsto-
lar och har i denna egenskap följande domsområden:

1. Förvaltningsrätten i Stockholm: Stockholms län, Uppsala län, Söder-

manlands län, Gotlands län, Västmanlands län, Dalarnas län och Gävleborgs
län,

2. Förvaltningsrätten i Malmö: Skåne län, Blekinge län, Jönköpings län,

Kronobergs län, Kalmar län och �stergötlands län,

3. Förvaltningsrätten i Göteborg: Västra Götalands län, Hallands län,

Värmlands län och �rebro län,

4. Förvaltningsrätten i Luleå: Jämtlands län, Västernorrlands län, Väster-

bottens län och Norrbottens län.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2013.
2. För mål som har inletts i en migrationsdomstol före ikraftträdandet gäller

6 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 1995:126.

2 Senaste lydelse 2011:475.

SFS 2013:295

Utkom från trycket
den 28 maj 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013