SFS 2013:400 Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

130400.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.