SFS 2013:401 Förordning om ändring i förordningen (2001:640) om registerföring m.m. vid förvaltningsrätt med hjälp av automatiserad behandling

130401.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:NEGPDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:NEGPDM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:NEGPDM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:NEGPDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:NEGPDM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:NEGPDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:NEGPDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:NEGPDM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NEGPDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:NEGPDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:NEGPDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:NEGPDM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:NEGPDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:NEGPGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:NEGPDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:NEGPDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NEGPDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2001:640) om <br/>registerf�ring m.m. vid f�rvaltningsr�tt med hj�lp <br/>av automatiserad behandling;</b></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 30 maj 2013. </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 5 � f�rordningen (2001:640) om registerf�ring</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">m.m. vid f�rvaltningsr�tt med hj�lp av automatiserad behandling</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:461px;white-space:nowrap" class="ft13">1 samt bi-</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">laga 1 till f�rordningen ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Uppgifter ska gallras ur ett register</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10"> i m�l enligt skatte-, skattef�rfarande-, fastighetstaxerings-, folkbok-</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rings- och bilregisterf�rfattningarna senast nio �r efter avg�rande�ret, och</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18"> i �vriga m�l senast fem �r efter avg�rande�ret.<br/>Innan uppgifter gallras ska domstolen se till att de bevaras i skrift i den om-</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">fattning som Domstolsverket f�reskriver.</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2013.</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Per Lennerbrant<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2009:887.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2011:1459. </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:401</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 juni 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:401</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:500px;white-space:nowrap" class="ft20"> <i>Bilaga 1</i></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft22">3</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Uppgifter i ett verksamhetsregister</b></p> <p style="position:absolute;top:128px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">11. om tolk:<br/> spr�k och arvodesniv�<br/> namn<br/> personnummer/samordningsnummer/myndighetsnummer/</p> <p style="position:absolute;top:198px;left:192px;white-space:nowrap" class="ft20">organisationsnummer</p> <p style="position:absolute;top:215px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26"> bes�ksadress och postadress<br/> telefonnummer, e-postadress e.d. </p> <p style="position:absolute;top:267px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">13. om expedition: <br/> dag f�r expedition<br/> mottagarens namn och adress <br/> handling<br/> yttrandefrist</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">3 �ndringen inneb�r att punkten 12 tagits bort ur f�rteckningen. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2001:640) om
registerf�ring m.m. vid f�rvaltningsr�tt med hj�lp
av automatiserad behandling;

utf�rdad den 30 maj 2013.

Regeringen f�reskriver att 5 � f�rordningen (2001:640) om registerf�ring

m.m. vid f�rvaltningsr�tt med hj�lp av automatiserad behandling

1 samt bi-

laga 1 till f�rordningen ska ha f�ljande lydelse.

5 �

2

Uppgifter ska gallras ur ett register

 i m�l enligt skatte-, skattef�rfarande-, fastighetstaxerings-, folkbok-

f�rings- och bilregisterf�rfattningarna senast nio �r efter avg�rande�ret, och

 i �vriga m�l senast fem �r efter avg�rande�ret.
Innan uppgifter gallras ska domstolen se till att de bevaras i skrift i den om-

fattning som Domstolsverket f�reskriver.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2013.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2009:887.

2 Senaste lydelse 2011:1459.

SFS 2013:401

Utkom fr�n trycket
den 10 juni 2013

background image

2

SFS 2013:401

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Bilaga 1

3

Uppgifter i ett verksamhetsregister

11. om tolk:
 spr�k och arvodesniv�
 namn
 personnummer/samordningsnummer/myndighetsnummer/

organisationsnummer

 bes�ksadress och postadress
 telefonnummer, e-postadress e.d.

13. om expedition:
 dag f�r expedition
 mottagarens namn och adress
 handling
 yttrandefrist

3 �ndringen inneb�r att punkten 12 tagits bort ur f�rteckningen.

;