SFS 2013:401 Förordning om ändring i förordningen (2001:640) om registerföring m.m. vid förvaltningsrätt med hjälp av automatiserad behandling

130401.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.