SFS 2013:402 Förordning om ändring i förordningen (2001:641) om registerföring m.m. vid Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna med hjälp av automatiserad behandling

130402.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:IDHANE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:IDHANF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:IDHANF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:IDHANE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:IDHANF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:IDHANE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:IDHANE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:IDHANF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IDHANE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:IDHANE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:IDHANE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2001:641) om <br/>registerf�ring m.m. vid H�gsta <br/>f�rvaltningsdomstolen och kammarr�tterna med <br/>hj�lp av automatiserad behandling;</b></p> <p style="position:absolute;top:302px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 30 maj 2013. </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 6 � f�rordningen (2001:641) om registerf�ring</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">m.m. vid H�gsta f�rvaltningsdomstolen och kammarr�tterna med hj�lp av<br/>automatiserad behandling</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft13">1 ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:406px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Uppgifter ska gallras ur ett register enligt de gallringsf�reskrifter fr�n</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">Riksarkivet som g�ller f�r domstolarna. </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Innan uppgifter gallras ska domstolen se till att de bevaras i skrift i den om-</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">fattning som Domstolsverket f�reskriver. </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2013. </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Per Lennerbrant<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2010:1807.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:402</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 juni 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2001:641) om
registerf�ring m.m. vid H�gsta
f�rvaltningsdomstolen och kammarr�tterna med
hj�lp av automatiserad behandling;

utf�rdad den 30 maj 2013.

Regeringen f�reskriver att 6 � f�rordningen (2001:641) om registerf�ring

m.m. vid H�gsta f�rvaltningsdomstolen och kammarr�tterna med hj�lp av
automatiserad behandling

1 ska ha f�ljande lydelse.

6 �

Uppgifter ska gallras ur ett register enligt de gallringsf�reskrifter fr�n

Riksarkivet som g�ller f�r domstolarna.

Innan uppgifter gallras ska domstolen se till att de bevaras i skrift i den om-

fattning som Domstolsverket f�reskriver.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2013.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2010:1807.

SFS 2013:402

Utkom fr�n trycket
den 10 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;