SFS 2013:402 Förordning om ändring i förordningen (2001:641) om registerföring m.m. vid Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna med hjälp av automatiserad behandling

130402.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.