SFS 2013:403 Förordning om ändring i förordningen (2009:968) med instruktion för Försvarsunderrättelsedomstolen

130403.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:IDPFJN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:IDPFJO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:IDPFJO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:IDPFJO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:IDPFJN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:19px;font-family:IDPFJO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IDPFJN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:15px;font-family:IDPFJN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:IDPFJN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2009:968) med <br/>instruktion f�r F�rsvarsunderr�ttelsedomstolen;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 30 maj 2013. </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 8 � f�rordningen (2009:968) med instruktion f�r</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rsvarsunderr�ttelsedomstolen ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:350px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:350px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">I fr�ga om anteckningar vid muntlig f�rhandling i m�l vid F�rsvarsun-</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">derr�ttelsedomstolen, registrering av inkomna m�l och aktbildning samt vad<br/>som h�nger samman d�rmed g�ller f�rordningen (2013:390) om m�l i allm�n<br/>f�rvaltningsdomstol i till�mpliga delar.</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2013. </p> <p style="position:absolute;top:473px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">KARIN ENSTR�M </p> <p style="position:absolute;top:525px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft16">Maria Hedeg�rd <br/>(F�rsvarsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:403</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 juni 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2009:968) med
instruktion f�r F�rsvarsunderr�ttelsedomstolen;

utf�rdad den 30 maj 2013.

Regeringen f�reskriver att 8 � f�rordningen (2009:968) med instruktion f�r

F�rsvarsunderr�ttelsedomstolen ska ha f�ljande lydelse.

8 �

I fr�ga om anteckningar vid muntlig f�rhandling i m�l vid F�rsvarsun-

derr�ttelsedomstolen, registrering av inkomna m�l och aktbildning samt vad
som h�nger samman d�rmed g�ller f�rordningen (2013:390) om m�l i allm�n
f�rvaltningsdomstol i till�mpliga delar.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2013.

P� regeringens v�gnar

KARIN ENSTR�M

Maria Hedeg�rd
(F�rsvarsdepartementet)

SFS 2013:403

Utkom fr�n trycket
den 10 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;