SFS 2013:403 Förordning om ändring i förordningen (2009:968) med instruktion för Försvarsunderrättelsedomstolen

130403.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:968) med
instruktion för Försvarsunderrättelsedomstolen;

utfärdad den 30 maj 2013.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2009:968) med instruktion för

Försvarsunderrättelsedomstolen ska ha följande lydelse.

8 §

I fråga om anteckningar vid muntlig förhandling i mål vid Försvarsun-

derrättelsedomstolen, registrering av inkomna mål och aktbildning samt vad
som hänger samman därmed gäller förordningen (2013:390) om mål i allmän
förvaltningsdomstol i tillämpliga delar.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

SFS 2013:403

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013