SFS 2013:406 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

130406.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.