SFS 2013:407 Lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd

130407.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.