SFS 2013:409 Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

130409.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.