SFS 2013:414 Förordning om ändring i förordningen (1991:93) om införande av OECDs principer om god laboratoriesed

130414.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:93) om införande
av OECDs principer om god laboratoriesed;

utfärdad den 30 maj 2013.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1991:93) om införande av

OECDs principer om god laboratoriesed ska ha följande lydelse.

3 §

1

GLP-myndigheter är följande myndigheter inom det angivna området

Denna förordning träder i kraft den 11 juli 2013.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

Läkemedelsverket

läkemedel samt kosmetiska produkter

Styrelsen för ackreditering och teknisk
kontroll

kemiska produkter som inte är läke-
medel eller kosmetiska produkter

1 Senaste lydelse 1995:191.

SFS 2013:414

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013