SFS 2013:419 Tillkännagivande av de EU-bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen (1988:534)

130419.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.