SFS 2013:419 Tillkännagivande av de EU-bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen (1988:534)

130419.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:JGKNHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:JGKNIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:JGKNIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:JGKNHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:JGKNIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:JGKNHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:JGKNHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:JGKNIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:15px;line-height:17px;font-family:JGKNIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JGKNHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:JGKNHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:JGKNHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:JGKNIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:JGKNHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:7px;font-family:JGKNHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:12px;font-family:JGKNHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JGKNHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Tillk�nnagivande<br/>av de EU-best�mmelser som kompletteras av <br/>djurskyddslagen (1988:534);</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">beslutat den 23 maj 2013.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen ger till k�nna</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:342px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Grundf�rordningar som kompletteras av djurskyddslagen i de <br/>delar de inneh�ller best�mmelser om djurskydd eller <br/>djurskyddskontroll</b></p> <p style="position:absolute;top:402px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 882/2004 av den</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">29 april 2004 om offentlig kontroll f�r att s�kerst�lla kontrollen av efterlevna-<br/>den av foder- och livsmedelslagstiftningen samt best�mmelserna om djur-<br/>h�lsa och djurskydd</p> <p style="position:absolute;top:453px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2.</p> <p style="position:absolute;top:472px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. R�dets f�rordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">av djur under transport och d�rmed sammanh�ngande f�rfaranden och om<br/>�ndring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och f�rordning (EG) nr<br/>1255/97</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft13">3.</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. R�dets f�rordning (EG) nr 1099/2009 av den 24 september 2009 om</p> <p style="position:absolute;top:559px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">skydd av djur vid tidpunkten f�r avlivning</p> <p style="position:absolute;top:557px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft13">4. </p> <p style="position:absolute;top:603px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Grundf�rordningar som kompletteras av djurskyddslagen i de <br/>delar som anges i det f�ljande</b></p> <p style="position:absolute;top:646px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 853/2004 av den</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">29 april 2004 om fastst�llande av s�rskilda hygienregler f�r livsmedel av ani-<br/>maliskt ursprung</p> <p style="position:absolute;top:679px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft13">5 </p> <p style="position:absolute;top:698px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"> avsnitt II, punkt 2 f i bilaga II,<br/> avsnitt I, kapitel I, punkt 1 i bilaga III,<br/> avsnitt I, kapitel II, punkt 1 a andra meningen, 1 b och 1 c f�rsta me-</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ningen i bilaga III,</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"> avsnitt I, kapitel IV, punkt 1 i bilaga III,<br/> avsnitt I, kapitel IV, punkt 5 i bilaga III, i den del best�mmelsen g�ller in-</p> <p style="position:absolute;top:802px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">struktioner om djurskydd,</p> <p style="position:absolute;top:820px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"> avsnitt I, kapitel IV, punkt 6 i bilaga III,<br/> avsnitt II, kapitel I, punkt 1 i bilaga III,</p> <p style="position:absolute;top:872px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Jfr prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357.</p> <p style="position:absolute;top:885px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 EUT L 165, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0882).</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">3 EUT L 3, 5.1.2005, s. 1 (Celex 32005R0001).</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">4 EUT L 303, 18.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1099).</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">5 EUT L 139, 30.4.2004, s. 55 (Celex 32004R0853).</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:419</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 juni 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:419</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20"> avsnitt II, kapitel IV, punkt 2 i bilaga III, i den del best�mmelsen g�ller</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">instruktioner om djurskydd,</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft25"> avsnitt II, kapitel IV, punkt 4 i bilaga III.<br/>5. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 854/2004 av den</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft25">29 april 2004 om fastst�llande av s�rskilda best�mmelser f�r genomf�randet<br/>av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att anv�n-<br/>das som livsmedel</p> <p style="position:absolute;top:153px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft22">6</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft25"> artikel 4, n�r det g�ller offentlig kontroll av djurskyddsbest�mmelser,<br/> artikel 5.1 c och 5.3 d,<br/> avsnitt I, kapitel II, B, punkt 2 a i bilaga I,<br/> avsnitt I, kapitel II, C i bilaga I,<br/> avsnitt II, kapitel I, punkt 2 i bilaga I, i den del best�mmelsen g�ller djur-</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">skydd,</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft25"> avsnitt II, kapitel IV i bilaga I,<br/> avsnitt III, kapitel I, punkt 2 i bilaga I, i den del best�mmelsen g�ller djur-</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">skydd,</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20"> avsnitt III, kapitel II, punkt 2 a i bilaga I, i den del best�mmelsen g�ller</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">djurskydd,</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20"> avsnitt IV, kapitel IV, A, punkt 4 b i bilaga I, i den del best�mmelsen g�l-</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ler djurskydd,</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20"> avsnitt IV, kapitel V, A, punkt 4 b i bilaga I, i den del best�mmelsen g�l-</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ler djurskydd,</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20"> avsnitt IV, kapitel VII, A, punkt 3 b i bilaga I, i den del best�mmelsen</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">g�ller djurskydd.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">6. Artikel 18.1 c och d samt artikel 18.2 i Europaparlamentets och r�dets</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft25">f�rordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska pro-<br/>dukter</p> <p style="position:absolute;top:501px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft22">7.</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Detta tillk�nnagivande ers�tter tillk�nnagivandet (2012:870) om de EU-be-</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">st�mmelser som kompletteras av djurskyddslagen (1988:534).</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ESKIL ERLANDSSON</p> <p style="position:absolute;top:643px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft25">Mats Wiberg<br/>(Landsbygdsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">6 EUT L 139, 30.4.2004, s. 206 (Celex 32004R0854).</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">7 EUT L 342, 22.12.2009, s. 59 (Celex 32009R1223).</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Tillk�nnagivande
av de EU-best�mmelser som kompletteras av
djurskyddslagen (1988:534);

beslutat den 23 maj 2013.

Regeringen ger till k�nna

1 f�ljande.

Grundf�rordningar som kompletteras av djurskyddslagen i de
delar de inneh�ller best�mmelser om djurskydd eller
djurskyddskontroll

1. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 882/2004 av den

29 april 2004 om offentlig kontroll f�r att s�kerst�lla kontrollen av efterlevna-
den av foder- och livsmedelslagstiftningen samt best�mmelserna om djur-
h�lsa och djurskydd

2.

2. R�dets f�rordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd

av djur under transport och d�rmed sammanh�ngande f�rfaranden och om
�ndring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och f�rordning (EG) nr
1255/97

3.

3. R�dets f�rordning (EG) nr 1099/2009 av den 24 september 2009 om

skydd av djur vid tidpunkten f�r avlivning

4.

Grundf�rordningar som kompletteras av djurskyddslagen i de
delar som anges i det f�ljande

4. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 853/2004 av den

29 april 2004 om fastst�llande av s�rskilda hygienregler f�r livsmedel av ani-
maliskt ursprung

5

 avsnitt II, punkt 2 f i bilaga II,
 avsnitt I, kapitel I, punkt 1 i bilaga III,
 avsnitt I, kapitel II, punkt 1 a andra meningen, 1 b och 1 c f�rsta me-

ningen i bilaga III,

 avsnitt I, kapitel IV, punkt 1 i bilaga III,
 avsnitt I, kapitel IV, punkt 5 i bilaga III, i den del best�mmelsen g�ller in-

struktioner om djurskydd,

 avsnitt I, kapitel IV, punkt 6 i bilaga III,
 avsnitt II, kapitel I, punkt 1 i bilaga III,

1 Jfr prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357.

2 EUT L 165, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0882).

3 EUT L 3, 5.1.2005, s. 1 (Celex 32005R0001).

4 EUT L 303, 18.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1099).

5 EUT L 139, 30.4.2004, s. 55 (Celex 32004R0853).

SFS 2013:419

Utkom fr�n trycket
den 10 juni 2013

background image

2

SFS 2013:419

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

 avsnitt II, kapitel IV, punkt 2 i bilaga III, i den del best�mmelsen g�ller

instruktioner om djurskydd,

 avsnitt II, kapitel IV, punkt 4 i bilaga III.
5. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 854/2004 av den

29 april 2004 om fastst�llande av s�rskilda best�mmelser f�r genomf�randet
av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att anv�n-
das som livsmedel

6

 artikel 4, n�r det g�ller offentlig kontroll av djurskyddsbest�mmelser,
 artikel 5.1 c och 5.3 d,
 avsnitt I, kapitel II, B, punkt 2 a i bilaga I,
 avsnitt I, kapitel II, C i bilaga I,
 avsnitt II, kapitel I, punkt 2 i bilaga I, i den del best�mmelsen g�ller djur-

skydd,

 avsnitt II, kapitel IV i bilaga I,
 avsnitt III, kapitel I, punkt 2 i bilaga I, i den del best�mmelsen g�ller djur-

skydd,

 avsnitt III, kapitel II, punkt 2 a i bilaga I, i den del best�mmelsen g�ller

djurskydd,

 avsnitt IV, kapitel IV, A, punkt 4 b i bilaga I, i den del best�mmelsen g�l-

ler djurskydd,

 avsnitt IV, kapitel V, A, punkt 4 b i bilaga I, i den del best�mmelsen g�l-

ler djurskydd,

 avsnitt IV, kapitel VII, A, punkt 3 b i bilaga I, i den del best�mmelsen

g�ller djurskydd.

6. Artikel 18.1 c och d samt artikel 18.2 i Europaparlamentets och r�dets

f�rordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska pro-
dukter

7.

Detta tillk�nnagivande ers�tter tillk�nnagivandet (2012:870) om de EU-be-

st�mmelser som kompletteras av djurskyddslagen (1988:534).

P� regeringens v�gnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

6 EUT L 139, 30.4.2004, s. 206 (Celex 32004R0854).

7 EUT L 342, 22.12.2009, s. 59 (Celex 32009R1223).

;