SFS 2013:420 Förordning om ikraftträdande av lagen (2013:175) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

130420.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2013:175) om ändring
i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i
vissa fall;

utfärdad den 30 maj 2013.

Regeringen föreskriver att lagen (2013:175) om ändring i lagen (1976:661)

om immunitet och privilegier i vissa fall ska träda i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

SFS 2013:420

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013