SFS 2013:420 Förordning om ikraftträdande av lagen (2013:175) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

130420.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.