SFS 2013:421 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

130421.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.