SFS 2013:422 Förordning om ändring i förordningen (2007:1431) med instruktion för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

130422.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.