SFS 2013:422 Förordning om ändring i förordningen (2007:1431) med instruktion för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

130422.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:JJIJEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:JJIJFF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:JJIJFF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:JJIJFF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:JJIJFF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:JJIJEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:JJIJEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:JJIJEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:JJIJFF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JJIJEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:15px;line-height:17px;font-family:JJIJFF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:JJIJEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:JJIJEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2007:1431) med <br/>instruktion f�r Forskningsr�det f�r arbetsliv och <br/>socialvetenskap;</b></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 30 maj 2013.</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att rubriken till f�rordningen (2007:1431) med in-</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">struktion f�r Forskningsr�det f�r arbetsliv och socialvetenskap samt 1 och<br/>7 �� ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:396px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>F�rordning med instruktion f�r Forskningsr�det f�r h�lsa, <br/>arbetsliv och v�lf�rd</b></p> <p style="position:absolute;top:440px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:438px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Forskningsr�det f�r h�lsa, arbetsliv och v�lf�rd har till uppgift att</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">fr�mja och st�dja grundforskning och behovsstyrd forskning p� arbetslivsom-<br/>r�det samt inom social- och folkh�lsovetenskap.</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:507px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid forskningsr�det ska det finnas en huvudsekreterare med h�g veten-</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">skaplig kompetens. </p> <p style="position:absolute;top:544px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r Forskningsr�det f�r h�lsa, arbetsliv och v�lf�rd, Verket f�r innova-</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">tionssystem, Vetenskapsr�det, Forskningsr�det f�r milj�, areella n�ringar och<br/>samh�llsbyggande och Statens energimyndighet ska det finnas en samord-<br/>ningsgrupp best�ende av myndighetscheferna. Gruppen ska samverka och ge-<br/>mensamt utarbeta analyser, strategier och forskningsprogram samt i �vrigt ta<br/>initiativ f�r att utveckla och f�rnya formerna f�r forskningsverksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:648px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Forskningsr�det f�r h�lsa, arbetsliv och v�lf�rd ska efterstr�va en j�mn</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">k�nsf�rdelning i beredningsorganisationen.</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2013.</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:771px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">G�RAN H�GGLUND</p> <p style="position:absolute;top:789px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Senaste lydelse 2009:862.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2012:977.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:422</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 juni 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2007:1431) med
instruktion f�r Forskningsr�det f�r arbetsliv och
socialvetenskap;

utf�rdad den 30 maj 2013.

Regeringen f�reskriver att rubriken till f�rordningen (2007:1431) med in-

struktion f�r Forskningsr�det f�r arbetsliv och socialvetenskap samt 1 och
7 �� ska ha f�ljande lydelse.

F�rordning med instruktion f�r Forskningsr�det f�r h�lsa,
arbetsliv och v�lf�rd

1 �

1

Forskningsr�det f�r h�lsa, arbetsliv och v�lf�rd har till uppgift att

fr�mja och st�dja grundforskning och behovsstyrd forskning p� arbetslivsom-
r�det samt inom social- och folkh�lsovetenskap.

7 �

2

Vid forskningsr�det ska det finnas en huvudsekreterare med h�g veten-

skaplig kompetens.

F�r Forskningsr�det f�r h�lsa, arbetsliv och v�lf�rd, Verket f�r innova-

tionssystem, Vetenskapsr�det, Forskningsr�det f�r milj�, areella n�ringar och
samh�llsbyggande och Statens energimyndighet ska det finnas en samord-
ningsgrupp best�ende av myndighetscheferna. Gruppen ska samverka och ge-
mensamt utarbeta analyser, strategier och forskningsprogram samt i �vrigt ta
initiativ f�r att utveckla och f�rnya formerna f�r forskningsverksamhet.

Forskningsr�det f�r h�lsa, arbetsliv och v�lf�rd ska efterstr�va en j�mn

k�nsf�rdelning i beredningsorganisationen.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2013.

P� regeringens v�gnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:862.

2 Senaste lydelse 2012:977.

SFS 2013:422

Utkom fr�n trycket
den 10 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;