SFS 2013:424 Förordning om ändring i förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

130424.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:JLCGCO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:JLCGCP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:JLCGCP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:JLCGCP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:JLCGCO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:19px;font-family:JLCGCP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JLCGCO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:15px;font-family:JLCGCO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:JLCGCO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2009:1024) med <br/>instruktion f�r Forskningsr�det f�r milj�, areella <br/>n�ringar och samh�llsbyggande;</b></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 30 maj 2013.</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 4 � f�rordningen (2009:1024) med instruktion</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">f�r Forskningsr�det f�r milj�, areella n�ringar och samh�llsbyggande ska ha<br/>f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:387px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Formas ska tillsammans med Vetenskapsr�det, Forskningsr�det f�r</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">h�lsa, arbetsliv och v�lf�rd, Verket f�r innovationssystem och Statens energi-<br/>myndighet ing� i en samordningsgrupp best�ende av myndighetscheferna.<br/>Gruppen ska samverka och gemensamt utarbeta analyser, strategier och forsk-<br/>ningsprogram samt i �vrigt ta initiativ f�r att utveckla och f�rnya formerna<br/>f�r forskningsverksamheten. </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2013.</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ESKIL ERLANDSSON</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft16">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:424</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 juni 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2009:1024) med
instruktion f�r Forskningsr�det f�r milj�, areella
n�ringar och samh�llsbyggande;

utf�rdad den 30 maj 2013.

Regeringen f�reskriver att 4 � f�rordningen (2009:1024) med instruktion

f�r Forskningsr�det f�r milj�, areella n�ringar och samh�llsbyggande ska ha
f�ljande lydelse.

4 �

Formas ska tillsammans med Vetenskapsr�det, Forskningsr�det f�r

h�lsa, arbetsliv och v�lf�rd, Verket f�r innovationssystem och Statens energi-
myndighet ing� i en samordningsgrupp best�ende av myndighetscheferna.
Gruppen ska samverka och gemensamt utarbeta analyser, strategier och forsk-
ningsprogram samt i �vrigt ta initiativ f�r att utveckla och f�rnya formerna
f�r forskningsverksamheten.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2013.

P� regeringens v�gnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

SFS 2013:424

Utkom fr�n trycket
den 10 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;