SFS 2013:427 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

130427.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.