SFS 2013:427 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

130427.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:JNCIBC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:JNCIBD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:JNCIBD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:JNCIBC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:JNCIBE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:JNCIBD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:JNCIBD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:JNCIBC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:JNCIBC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:JNCIBD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JNCIBC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:JNCIBC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:JNCIBC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i socialf�rs�kringsbalken;</b></p> <p style="position:absolute;top:244px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 30 maj 2013.</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om socialf�rs�kringsbalken </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels</i> att 115 kap. 2 � ska upph�ra att g�lla,<br/><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re 115 kap. 2 � ska utg�,<br/><i>dels</i> att 115 kap. 1 � ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:374px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>115 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:400px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:400px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">I detta kapitel finns best�mmelser om arbetsgivare och uppdragsgivare</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">m.fl. i 3 och 4 ��.</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2013.</p> <p style="position:absolute;top:488px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:523px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ULF KRISTERSSON</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft110">Kjell Rempler<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:427</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 juni 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i socialf�rs�kringsbalken;

utf�rdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om socialf�rs�kringsbalken

dels att 115 kap. 2 � ska upph�ra att g�lla,
dels att rubriken n�rmast f�re 115 kap. 2 � ska utg�,
dels att 115 kap. 1 � ska ha f�ljande lydelse.

115 kap.

1 �

I detta kapitel finns best�mmelser om arbetsgivare och uppdragsgivare

m.fl. i 3 och 4 ��.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2013.

P� regeringens v�gnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235.

SFS 2013:427

Utkom fr�n trycket
den 10 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;