SFS 2013:428 Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

130428.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.