SFS 2013:429 Lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

130429.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.