SFS 2013:431 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

130431.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.