SFS 2013:434 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

130434.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.