SFS 2013:435 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

130435.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.