SFS 2013:436 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

130436.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.