SFS 2013:439 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

130439.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.