SFS 2013:440 Lag om ändring i revisionslagen (1999:1079)

130440.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.